atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek594 img00001c-32eedefde3b28710bac9d4aad2bbc4f641fe256a _dsc0976-f77a0d81c011343e015197429d94491c3f7c320e cimg1941-86fdfa3eb9794260b9a22152d7fd62e09311abf6 nasi_ptaci74.jpg nasi_ptaci484.jpg nasi_ptaci2148 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info birds-217590_1920 www.nasiptaci.info most150 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 50bird
Atlas ptáků

Lednické rybníky

Ptačí oblast Lednické rybníky

Ptačí oblast Lednické rybníky (685,1 ha) zahrnuje soustavu čtyř velkých rybníků (od západu k východu: Nesyt, 315 ha; Hlohovecký, 104 ha; Prostřední, 48,5 ha; Mlýnský, nazývaný často Apollo, 107 ha), ležící v široké sníženině Valtické pahorkatiny a napájené potokem Včelínkem. Rozkládají se mezi Sedlecem u Mikulova a Lednicí v nadmořské výšce 175 m (hladina Nesytu) a 159 m (výtok z Mlýnského). Rybníky, jejichž průměrná hloubka nepřesahuje 150 cm, byly vybudovány ve 14. století. Až do roku 1919 jimi procházela hranice mezi Moravou a Rakouskem. Všechny rybníky jsou značně eutrofizovány. I když došlo k poklesu míry znečišťování i k omezení krmení ryb, je zásoba živin v sedimentu rybníků velmi vysoká.

Na všech rybnících jsou rákosové a orobincové porosty, v největší míře na Nesytu, kde zabírají plochu okolo 30 ha. Co je podstatné, na žádném z rybníků nedochází k jejich redukci a změny jejich rozložení jsou jen nepatrné. Při jihovýchodním okraji Nesytu leží rybník Výtopa s rozlohou 6,8 ha. Mimo Nesytu jsou na všech rybnících vytvořeny dva malé ostrůvky, většinou zarostlé vysokými topoly, v podrostu hlavně s keři bezu černého. Břehy rybníků jsou většinou upraveny, v posledních dvou letech byly v rámci obnovy parkové úpravy nejbližšího okolí rybníků vykáceny desítky stromů a vyvinutých keřových porostů.

Všechny rybníky jsou rybářsky využívány, v posledních letech došlo několikrát ke změně vlastníků. S tím souvisela i různá míra kontroly dodržování podmínek, za jakých lze rybářsky hospodařit, především stanovování výše rybí obsádky. Dříve bývaly rybníky pravidelně letněny, přičemž každý rybník zůstával zhruba 1x za každých 6-7 let zcela bez vody. Na jeho dně byly v tu dobu často pěstovány polní plodiny. Až do 90. let 20. století rybí obsádky stoupaly, od začátku 90.let došlo na základě plánu péče k jejich redukci. V současné době jsou Lednické rybníky v majetku státu a ochrana přírody je v této národní přírodní rezervaci prioritou. Výši rybí obsádky stanovuje státní ochrana přírody a nájemce na ni musí přistoupit. Podle platného plánu péče jsou rybníky střídavě částečně letněny, přičemž je požadována taková výše vodní hladiny, aby byly obnaženy pásy dna okolo vnitřního okraje rákosin.

Zcela samostatně leží rybník Zámecký (30,1 ha) v zámeckém parku v Lednici. Byl založen v místě bývalých lužních lesů a meandrů Dyje v polovině 17 století. Je napájen vodou z Dyje. Přibližně třetinu plochy rybníka zabírá 15 ostrůvků, které jsou také parkově upraveny. Rybník je v majetku státu, spravován Národním památkovým ústavem Brno. Rybník byl také v pronájmu rybářsky využíván, v roce 2004 ale byl po dlouhé době pronájem vypovězen, rybník nebyl nasazen a okamžitě se to projevilo v několikanásobném zvýšení počtu hnízdících i protahujících vodních ptáků (MACHÁČEK 2004).

Na rybnících dlouhodobě probíhal výzkum, před 2. světovou válkou (1922) zde byla zřízena Biologická stanice Vysokých škol v Brně, jejíž činnost byla ukončena až v roce 1972. V 70. letech zde probíhal výzkum rákosin v rámci Mezinárodního biologického programu (IBP), od roku 1978 potom dlouhodobý odchyt rákosinových druhů ptáků.

Lednické rybníky jsou obecně považovány za jednu z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), hnízdící ve smíšené kolonii s volavkou popelavou (Ardea cinerea) na ostrovech Zámeckého rybníka již od roku 1932, a tři druhy shromažďujících se vodních ptáků – husa velká (Anser anser), lžičák pestrý (Anas clypeata) a zrzohlávka rudozobá (Netta rufina).

V rákosinách rybníků poměrně početně hnízdí např. sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a v letech 2002 až 2005 bylo doloženo i hnízdění několika párů chřástala malého (Porzana parva). Dříve běžný bukáček malý (Ixobrychus minutus), téměř vymizel, jen občas zahnízdí volavka červená (Ardea purpurea). Téměř zmizeli zmizely potápky černokrké (Podiceps nigricollis), kterých dříve hnízdilo pravidelně přes 300 párů., a Rrackové chechtaví (Larus ridibundus), hnízdící ještě nedávno v mnoha tisících párech, hnízdí nyní jen nepočetně a nepravidelně na ostrůvku Mlýnského rybníka.

Přes zimu 2004/2005 byly v rákosinách Nesytu vyhloubeny kanály a upraveny deponie vzniklé v 80. letech při odbahňování. Část jednoho takto vytvořeného ostrova byla upravena štěrkovou vrstvou. V roce 2005 zde hnízdilyi 2 páry čejek, 2 páry kulíků a 1 pár rybáků obecných. V roce 2006 hnízdily 3 páry čejek, do 50 párů racků chechtavých a nejméně 12 párů rybáků. Hnízdění rybáků bylo neúspěšné.

V zámeckém parku i v parkových porostech kolem všech rybníků nachází vhodné podmínky strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

Výběr z galerie
ptacek301 ptacek431 ptacek561 p4-d04b10e5424ac996b49d78076e9f5dd8fdc79d14 nasi_ptaci230.jpg nasi_ptaci283.jpg nasi_ptaci604.jpg nasi_ptaci793.jpg nasi_ptaci2189 nasi_ptaci2383 coal-953316_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info animal-1766760_1920 golden-eagle-50713_1280 35birds_b 17bids_2017 www.nasiptaci.info most167 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek210 ptacek297 39bird ptacek241 ptacek488 nasi_ptaci743.jpg nasi_ptaci196.jpg nasi_ptaci216.jpg nasi_ptaci382.jpg nasi_ptaci399.jpg nasi_ptaci447.jpg nasi_ptaci494.jpg nasi_ptaci504.jpg nasi_ptaci612.jpg nasi_ptaci834.jpg nasi_ptaci842.jpg nasi_ptaci2220 nasi_ptaci2241 4822018_birds magpie-600266_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info cimg2417-2777266c18d507912e62a43959ce38b89d82dd43 www.nasiptaci.info most71 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci408 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info