atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek594 img00001c-32eedefde3b28710bac9d4aad2bbc4f641fe256a _dsc0976-f77a0d81c011343e015197429d94491c3f7c320e cimg1941-86fdfa3eb9794260b9a22152d7fd62e09311abf6 nasi_ptaci74.jpg nasi_ptaci484.jpg nasi_ptaci2148 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info birds-217590_1920 www.nasiptaci.info most150 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 50bird
Atlas ptáků

Soutok – Tvrdonicko

Ptačí oblast  Soutok – Tvrdonicko

Ptačí oblast (9 575,6 ha) patří k ornitologicky nejvýznamnějším oblastem v České republice. Dosud zde bylo zjištěno okolo 240 druhů ptáků. Oblast je významná jako hnízdiště, tahová zastávka i zimoviště.

Předmětem ochrany je zde 9 druhů – čáp bílý (Ciconia ciconia), včelojed lesní (Pernis apivorus), luňák hnědý (Milvus migrans), luňák červený (Milvus milvus), raroh velký (Falco cherrug), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).

Zejména Soutok je velice atraktivní pro dravce, kterých tu pravidelně hnízdí 10 11 druhů a u dalších dalšího jednoho druhu dvou jsou zaznamenávány pokusy o zahnízdění. Nachází se tu jediné hnízdiště orla královského(Aquila heliaca) a největší populace luňáka hnědého (Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), raroha velkého (Falco cherrug) a zřejmě i včelojeda lesního (Pernis apivorus) v České republice. Unikátní je podzimní tahové shromaždiště a společné nocoviště luňáků červených (nejvíce v říjnu 2000 – 132 ex.); tento druh zde i pravidelně zimuje v počtu až 57 jedinců (leden 2005). Významné je také pravidelné zimování orla mořského (Haliaeetus albicilla) a společné zimní nocoviště motáka pilicha (Circus cyaneus) v neposečených porostech na Košárských loukách, v některých letech obývané společně s kalousem pustovkou (Asio flammeus).

Charakteristickým druhem celé oblasti je čáp bílý (Ciconia ciconia), hnízdící jednak ve společných lesních koloniích s volavkou popelavou (Ardea cinerea), jednak ve volných koloniích na solitérních dubech i jednotlivě na různých místech. Na starých a dominantních stromech ve starých stejnověkých porostech nebo ve věkově rozrůzněných porostech i na výstavcích uvnitř mladších porostů staví hnízda čáp černý (Ciconia nigra), jehož lovišti jsou veškeré vodní plochy i toky v oblasti.

Staré porosty lužních lesů představují významná refugia dutinových hnízdičů, z nichž tři druhy, žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), patří mezi druhy, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti. 
Další významnou skupinou hnízdičů jsou ptáci vlhkých nivních luk: chřástal polní (Crex crex) – až 30 35 volajících samců, z nichž většina se koncentruje do severní části Košárských luk, jednotlivé páry bekasiny otavní (Gallinago gallinago), vodouše rudonohého (Tringa totanus) nebo konipasa lučního (Motacilla flava). Velice významný je mokřad Spodní Pláka v jižní části Košárských luk, kde za vhodných podmínek hnízdí chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vodní (Rallus aquaticus). V letech 2000 a 2001 tu byly zaznamenány hnízdní výskyty chřástala nejmenšího (Porzana pusilla), jehož hnízdění v ČR nebylo dosud jednoznačně prokázáno. V oblasti nepravidelně hnízdí až 10 párů husy velké (Anser anser), včetně párů obsazujících stromová hnízda, čírka modrá (Anas querquedula) a pravděpodobně i lžičák pestrý (Anas clypeata); lze předpokládat i nepravidelné hnízdění čírky obecné (Anas crecca). Pravděpodobně hnízdí vodouš kropenatý (Tringa ochropus).

V březích řek a jiných vodotečí, zemníků, štěrkoven či písníků hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis), místy hnízdí pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius) a břehule říční (Riparia riparia).

Z ostatních hnízdících druhů ptáků, nezahrnutých do výše uvedených skupin, je třeba jmenovat krutihlava obecného (Jynx torquilla) – okolo 60 párů, ťuhýka obecného (Lanius collurio) – 200-300 párů, ťuhýka šedého (Lanius excubitor) – 5-10 párů, bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata), strnada lučního (Miliaria calandra) – až 20 30 zpívajících samců.

V tahovém období představují nejvýznamnější fenomén nivní louky během jarních záplav, kde se shromažďují velká hejna především brodivých (Ciconiiformes), vrubozobých (Anseriformes) a bahňáků (Charadriiformes), popř. některých druhů pěvců (Passeriformes). 
V zimním období má největší význam zimování vodního ptactva na řekách Dyji a Moravě. Pokud nedojde k zámrzu, shromažďuje se tu až několik tisíc jedinců především kachen, včetně druhů velmi vzácných. V některých letech bývají obsazována společná zimní nocoviště severských druhů hus (husa běločelá Anser albifrons, husa polní Anser fabalis), rovněž v řádu až tisíců ptáků.

Výběr z galerie
ptacek301 ptacek431 ptacek561 p4-d04b10e5424ac996b49d78076e9f5dd8fdc79d14 nasi_ptaci230.jpg nasi_ptaci283.jpg nasi_ptaci604.jpg nasi_ptaci793.jpg nasi_ptaci2189 nasi_ptaci2383 coal-953316_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info animal-1766760_1920 golden-eagle-50713_1280 35birds_b 17bids_2017 www.nasiptaci.info most167 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek210 ptacek297 39bird ptacek241 ptacek488 nasi_ptaci743.jpg nasi_ptaci196.jpg nasi_ptaci216.jpg nasi_ptaci382.jpg nasi_ptaci399.jpg nasi_ptaci447.jpg nasi_ptaci494.jpg nasi_ptaci504.jpg nasi_ptaci612.jpg nasi_ptaci834.jpg nasi_ptaci842.jpg nasi_ptaci2220 nasi_ptaci2241 4822018_birds magpie-600266_1280 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info cimg2417-2777266c18d507912e62a43959ce38b89d82dd43 www.nasiptaci.info most71 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci408 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info