CD

1

 

 

 

 

1.

Potáplice malá – Red-throated Loon – Gavia stellata     

0.45

 

Hlasy a zpěv více ptáků při toku na hladině

 

2.

Potáplice severní – Black-throated Loon – Gavia arctica

0.54

 

Hlas soliterního jedince, potom více ptáků v hejnu se zpěvem samce

 

3.

Potáplice lední – Great Northern Loon – Gavia immer

1.12

 

Zpěv a hlasy dvou párů s ozvěnou

 

4.

Potáplice žlutozobá – White-billed Loon – Gavia adamsii

1.16

 

Hlasy v hejnu a zpěv samce

 

5.

Potápka žlutorohá – Horned Grebe – Podiceps auritus

1.02

 

Hlasy páru při námluvách a běžné hlasy

 

6.

Potápka černokrká – Black-necked Grebe – Podiceps nigricollis

1.13

 

Hlasy páru při námluvách se zpěvem samce, běžné hlasy a šplouchání při honičkách

 

7.

Potápka malá – Little Grebe – Tachybaptus ruficollis

1.38

 

Zpěv osamělého samce, dueto páru, šplouchání při honičkách a hlasy v zimě

 

8.

Potápka roháč – Great Crested Grebe – Podiceps cristatus

1.40

 

Různé hlasy párů během toku na hladině a další běžné hlasy

 

9.

Potápka rudokrká – Red-necked Grebe – Podiceps grisegena

1.04

 

Různé hlasy při toku na hladině a hlasy mláďat

 

10.

Buřňák lední – (Northern) Fulmar – Fulmarus glacialis

1.22

 

Tok páru na hnízdě (v pozadí terej bílý)

 

11.

Cory’s Shearwater – Calonectris diomedea

1.45

 

Hlasy vycházející z hnízdní nory a běžné hlasy v noci za letu

 

12.

Buřňák severní – Manx Shearwater – Puffinus puffinus

1.09

 

Hlasy v noci za letu u kolonie

 

13.

Mediterranean Shearwater – Puffinus yelkouan

1.18

 

Hlasy v noci za letu blízko hnízdních nor

 

14.

Buřnáček malý – (European) Storm-petrel – Hydrobates pelagicus

1.57

 

Příklady hlasů párů na hnízdě během námluv

 

15.

Buřňák obecný – Leach’s Storm-petrel – Oceanodroma leucorhoa

1.05

 

Hlasy ptáků na hnízdě během námluv v malé kolonii

 

16.

Terej bílý – (Northern) Gannet – Morus bassanus

1.26

 

Hlasy kolonie s přistávajícími a odlétajícími ptáky

 

17.

Pelikán bílý – White Pelican – Pelecanus onocrotalus

1.11

 

Hlasy kolonie, hlasy jedinců a pleskání křídel za letu

 

18.

Pelikán růžový – Dalmatian Pelican – Pelecanus crispus

0.50

 

Hlasy kolonie, v pozadí husice rezavá a hrdlička chechtavá

 

19.

Kormorán velký – (Great) Cormorant – Phalacrocorax carbo

1.31

 

Tok na hnízdě, hlas samice bránící hnízdo, hlasy na zimním nocovišti (v pozadí špačci)

 

20.

Kormorán chocholatý – (European) Shag – Phalacrocorax aristotelis

1.43

 

Varovné hlasy samice u hnízda (v pozadí racek stříbřitý), hlas samice s mláďaty a hlas mladého jedince

 

21.

Kormorán malý – Pygmy Cormorant – Phalacrocorax pygmeus

0.37

 

Běžné hlasy malé kolonie

 

22.

Bukač velký – (Great) Bittern – Botaurus stellaris

0.41

Hlas samce (v pozadí zelení skokani)

 

23.

Bukáček malý – Little Bittern – Ixobrychus minutus

1.05

 

Hlas samce, hlasy u hnízda a hlasy za letu

 

24.

Kvakoš noční – (Black-crowned) Night Heron – Nycticorax nycticorax

0.51

 

Hlasy kolonie (v pozadí rákosník obecný) hlas za letu a hlas mláďat na hnízdě

 

25.

Volavka rusohlavá – Cattle Egret – Bubulcus ibis

1.29

 

Různé příklady hlasů dospělých ptáků v kolonii a hlasy mláďat na hnízdě

 

26.

Volavka vlasatá – Squacco Egret – Ardeaola ralloides

0.53

 

Hlasy za letu, a hlasy mláďat

 

27.

Volavka stříbřitá – Little Egret – Egretta garzetta

1.14

 

Hlasy dospělých a mladých (tak-tak-tak-tak) v kolonii, a hlasy za letu

 

28.

Volavka bílá – Great Egret – Egretta alba

0.23

 

Hlasy při příletu na hnízdo

 

29.

Volavka popelavá - Grey Heron – Ardea cinerea

2.04

 

Různé hlasy mláďat a hlasy dospělců na hnízdě při námluvách, hlasy při odpočinku (v pozadí kos černý), hlasy při potyčce, hlasy za letu

 

30.

Volavka červená – Purple Heron – Ardea purpurea

0.47

 

Tok páru při střídání na hnízdě , hlasy za lety, hlasy mláďat

 

31.

Čáp bílý – White Stork – Ciconia ciconia

1.14

 

Tok ptáků na hnízdě, hlasy páru na hnízdě

 

32.

Čáp černý – Black Stork – Ciconia nigra

0.48

 

Zvuky při toku na hnízdě, hlasy ptáků přilétajících ke hnízdu

 

33.

Ibis hnědý – Glossy Ibis – Plegadis falcinellus

1.12

 

Hlasy dospělců v kolonii, pak mláďat na hnízdě

 

34.

Ibis posvátný – Sacred Ibis – Threskiornis aethopicus

0.31

 

Hlasy krmícího se páru, pak v letu (v pozadí africká hrdlička španělsky Tortola africana)

 

35.

Kolpík bílý – (Eurasian) Spoonbill – Platalea leucorodia

1.13

 

Hlasy v kolonii: hluboké hlasy dospělých a ostré hlasy mladých dosud na hnízdě

 

36.

Plameňák růžový – (Greater) Flamingo – Phoenicopterus ruber

2.32

 

Různé hlasy osamocených jedinců a ve skupině, v letu a krmících se ve vodě, a hlasy malé a nakonec ohromné kolonie.

 

37.

Labuť velká – Mute Swan – Cygnus olor

1.48

 

Hlasy a zvuk křídel za letu, hlasy během námluv na vodě a další hlasy.

 

38.

Labuť zpěvná – Whooper Swan – Cygnus cygnus

2.01

 

Hlas samce, různé hlasy v páru při toku, a další různé hlasy osamocených jedinců

 

39.

Labuť malá – bewick’s Swan – Cygnus columbarius

1.34

 

Hlasy malého zimujícího hejnka a další různé hlasy

 

40.

Husa běločelá – (Greater) White-fronted Goose – Anser albifrons

1.15

 

Hlasy malého hejnka a hlas velkého zvedajícího se hejna

 

41.

Husa malá – Lesser White-fronted Goose – Anser erythropus

1.08

 

Některé běžné hlasy

 

42.

Husa polní – Bean Goose – Anser fabalis

1.16

 

Běžné hlasy sedících jedinců a nakonec v letu.

 

43.

Husa krátkozobá – Pink-footed Goose – Anser brachyrhynchus

2.03

 

Hlasy sedících jedinců a hlasy velké zimující skupiny.

 

44.

Husa velká – Greylag Goose – Anser anser

0.40

 

Hlas hejna v zimě na poli, a běžné hlasy za letu

 

45.

Berneška velká – Canada Goose – Branta canadensis

0.49

 

Hlas páru, hlas osamoceného jedince, pak skupiny

 

46.

Berneška bělolící – Barnacle Goose – Branta leucopsis

1.41

 

Hlasy malého hejnka a osamoceného exempláře, pak skupina

 

47.

Berneška tmavá – Brent Goose – Branta bernicla

0.48

 

Hlasy malých hejn a osamocených jedinců, a hlas velmi velkého hejna

 

48.

Berneška Rudokrká – Red-breasted Goose – Branta ruficollis

0.35

 

Hlasy páru

 

49.

Husice liščí – (Common) Shelduck – Tadorna tadorna

1.19

 

Příklady toku páru s typickým ostrým hvízdáním samců, štěbetáním samic, a hlasy za letu

 

50.

Husice rezavá – Ruddy Shelduck – Tadorna ferruginea

1.26

 

Různé hlasy páru při toku

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1.

Kachnička mandarínská – Mandarin Duck – Aix galericulata

0.27

 

Hlas samce a samice

 

2.

Kachnička karolínská – Wood Duck – Aix sponsa

1.09

 

Hlas samce při námluvách

 

3.

Kachna divoká – Mallard – Anas platyrhynchos

2.01

 

Hlasy tří samců a jedné samice při námluvách, hlasy samců a samic, hlasy samic a pak samců i samic v zimě, a pak hlas samice s káčaty

 

4.

Kopřivka obecná – Gadwall -  Anas strepera

1.53

 

Hlas tokajících párů (ostrý patří samcům), krákání samic, a hlas jedné samice v letu

 

5.

Ostralka štíhlá – (Northern) Pintail – Anas acuta

0.36

 

Tok mezi dvěma samci (typické hvízdání) a samicí, a hlas samice

 

6.

Lžičák pestrý – (Northern) Shoveler – Anas clypeata

0.44

 

Hlasy při dosedání a vzletu společně s hlasy tokajících samců, hlas (krákání) samice

 

7.

Hvízdák euroasijský – (Eurasian) Wigeon – Anas penelope

0.55

 

Hlas samce, tok páru, hlas skupiny samců a hlas samice v letu

 

8.

Čírka úzkozobá – Marbled Duck – Marmaronetta angustirostris

0.52

 

Hlas namlouvajícího samce a další hlasy

 

9.

Čírka obecná – (Common) Teal – Anas crecca

0.58

 

Tok v páru s typickým jasným hvízdavým hlasem samce, hlasy samice (a hlas vodouše rudonohého)

 

10.

Čírka modrá – Garganey – Anas querquedula

0.58

 

Tok několika párů s typickým chraplavým hlasem samců, a hlas samic

 

11.

Polák velký – (Common) Pochard – Aythya ferina

1.28

 

Tok několika párů se stoupavým hlasem samců a chrapláním samic, a hlas samice v letu (v pozadí kukačka obecná)

 

12.

Zrzohlávka rudozobá – Red-crested Pochard – Netta rufina

0.33

 

Hlas samce při námluvách (na pozadí havran), a hlas samice v letu

 

13.

Polák malý – Ferrugineous Duck -  Aythya nyroca

0.57

 

Tok v páru a hlas samice v letu

 

14.

Polák kaholka – (Greater) Scaup -  Aythya marila

0.59

 

Hlas samce při námluvách, hlas sedící samice a nakonec samice v letu

 

15.

Polák chocholačka – Tufted Duck -  Aythya fuligula

1.08

 

Tok v páru a hlas samice v letu

 

16.

Kajka mořská  - (Common) Eider – Somateria mollissima

2.06

 

Vrkání samců a chraplavé hlasy samic (v pozadí racek bouřní), hlas samice s kajčaty

 

17.

Kajka královská - King Eider – Somateria spectabilis

0.59

 

Běžné hlasy malého zimujícího hejnka

 

18.

Kajka Stellerova – Steller's Eider Polysticta stelleri

0.27

 

Běžné hlasy malého zimujícího hejnka

 

19.

Turpan černý – Common Scoter – Melanita nigra

0.56

 

Hlasy samců sedících na vodě a hlasy v letu

 

20.

Turpan hnědý – Velvet Scoter – Melanita fusca

0.30

 

Hlasy ptáků na mořské hladině, hlas letícího jedince

 

21.

Hoholka lední – Long-tailed Duck – Clangula hyemalis

1.51

 

Hlas vzlétajícího samce, hlasy samců na moři s racky bouřními.

 

22.

Kačka pestrá – Harlequin Duck – Histrionicus histrionicus

0.28

 

Hlas samce

 

23.

Hohol severní – (Common) Goldeneye – Bucephala glangula

1.00

 

Jasný zvonivý zvuk letu samce doprovázený hlasem při námluvách, hlas samice v letu a  opět samce.

 

24.

Hohol islandský – Barrow's Goldeneye – Bucephala islandica

0.47

 

Hlasy páry a znělý let různých samců

 

25.

Morčák bílý – Smew – Mergus albellus

0.38

 

Hlas v toku, a pak malé skupiny na vodě

 

26.

Morčák velký – Goosander – Mergus merganser

1.29

 

Hlasy a kvokání samic a ostré řechtání samců během toku a šplouchání ve vodě

 

27.

Morčák prostřední – Red-brested Merganser – Mergus serrator

0.58

 

Tok na vodě, hlasy v letu, pak hlas v páru, pak samotného ptáka, hlas samce při námluvách a hlasy v letu.

 

28.

Kachnice bělohlavá – White-headed Duck – Oxyura leucocephala

0.50

 

Tok páru na vodě, s hlasy a jasným dvojitým? hvízdáním samce.

 

29.

Kachnice americká – White-headed Duck – Oxyura jamaicensis

1.01

 

Hlas samce při námluvách a tichý křik odpovídající samice

 

30.

Orlosup bradatý – Lammergeier – Gypaetus barbatus

0.29

 

Hvízdání dospělých

 

31.

Sup bělohlavý – (Eurasian) Griffon Vulture – Gyps fulvus

2.16

 

Hádka okolo mršiny, různé hlasy mláďat a dospělců blízko hnízda a plácání křídel při letu

 

32.

Sup hnědý – (Eurasian) Black Vulture – Aegypius monachus

0.27

 

Hlasy mláďat na hnízdě

 

33.

Sup mrchožravý – Egyptian Vulture – Neophron percnopterus

0.27

 

Hlas páru na hnízdě

 

34.

Orel mořský  - White-tailed Eagle – Haliaeetus albicilla

2.20

 

Příklady hlasů párů na hnízdě (v pozadí racek bouřní)

 

35.

Orlovec říční – Osprey – Pandion haliaetus

0.45

 

Výstražný hlas samice vylétající z hnízda

 

36.

Orel skalní – Golden Eagle – Aguila chrysaetos

1.12

 

Hlas samce, hlas samice, a hlas mladého ptáka po opouštění hnízda

 

37.

Orel královský – (eastern) Imperial Eagle – Aguila heliaca

0.51

 

Různé hlasy

 

38.

Orel iberský – Spanish Imperial Eagle – Aguila adalberti

1.26

 

Různé hlasy

 

39.

Orel křiklavý – Lesser Spotted Eagle – Aguila pomarina

0.48

 

Hlas dospělého na hnízdě

 

40.

Orel volavý – Greater Spotted Eagle – Aguila clanga

0.51

 

Příklady hlasů

 

41.

Orlík krátkoprstý – Short-toed Eagle – Circaetus gallicus

1.55

 

Hlasy toku v letu, hlas sedícího samce, hlas dospělého v letu

 

42.

Orel nejmenší – Booted Eagle – Hieraateus pennatus

0.37

 

Hlasy dvou samců

 

43.

Orel jestřábí – Bonelli’s Eagle – Hieraateus fasciatus

1.03

 

Hlas dospělce a potom hlas mláďěte na hnízdě

 

44.

Luňák červený – Red Kite – Milvus milvus

1.34

 

Tok na hnízdě, volání samice u hnízda, hlas mláďete po opuštění hnízda

 

45.

Luňák hnědý – Black Kite – Milvus migrans

1.17

 

Volání samice na hnízdě, hlas samce nerozhodného/čekajícího? na spárování/páření?, a hlasy mláďat odlétajících z hnízda

 

46.

Moták pochop – Marsh Harrier – Circus aeruginosus

1.07

 

Hlas samce v letu při námluvách, a varovný hlas samice v letu

 

47.

Luněc šedý – Black-winged Kite – Elanus caeruleus

0.41

 

Různé hlasy

 

48.

Moták pilich – Hen Harrier – Circus cyaneus

1.00

 

Tok v letu, a varovný hlas samice v letu

 

49.

Moták lužní – Montagus Harrier – Circus pygargus

1.03

 

Tok v letu, spolu s hlasy bahňáků a skřivana polního, varovný hlas samice, varovné hlasy mláďěte létajících blízko hnízda

 

50.

Káně rousná – Rough-legged Buzzard – Buteo lagopus

1.29

 

Hlasy na hnízdě, v letu a vsedě

 

51.

Káně bělochvostá  - Long-legged Buzzard – Buteo rufinus

1.16

 

Hlas páru za letu, a hlas osamoceného jedince

 

52.

Káně lesní – Common Buzzard – Buteo buteo

2.26

 

Hlas páru při toku za letu za deště, a různé jiné hlasy

 

53.

Včelojed lesní – (European) Honey-Buzzard – Pernis apivorus

0.44

 

Různé hlasy za letu

 

54.

Krahujec obecný – (Eurasian) Sparrowhawk – Accipiter nisus

1.02

 

Varovný hlas samice, a hlas mláděte po opuštění hnízda

 

55.

Krahujec krátkoprstý – Levant Sparrowhavk – Accipiter brevipes

0.51

 

Hlas rodiny na hnízdě

 

56.

Jestřáb lesní – (Northern) Gooshawk – Accipiter gentilis

1.40

 

Hlas samce a pak samice na hnízdě, hlasy mladých ptáků poblíž hnízda, a hlas mláděte odlétajícího z hnízda

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1.

Poštolka obecná – (Common) Kestrel – Falco tinnunculus

1.09

 

Různé hlasy jednoho páru na hnízdě, serie varovných hlasů, a hlas dospělce v letu

 

2.

Poštolka jižní – (Lesser) Kestrel – Falco naumanni

1.44

 

Typický hlas samce, a různé hlasy na hnízdě

 

3.

Poštolka rudonohá – Red-footed Falcon – Falco vespertinus

1.07

 

Hlasy malé kolonie, a varovný hlas

 

4.

Ostříž lesní – (Eurasian) Hobby – Falco subbuteo

1.16

 

Hlas páru poblíž hnízda, a hlas samce u hnízda při potyčce s vranami

 

5.

Sokol jižní – Eleonoras Falcon – Falco eleonorae

0.55

 

Hlasy a varování u hnízd v malé kolonii

 

6.

Sokol stěhovavý – Peregrine Falcon – Falco peregrinus

1.26

 

Volání a varování dospělce poblíž hnízda, a hlas samce po svatebním letu

 

7.

Dřemlík tundorvý – Merlin – Falco columbarius

0.48

 

Varovný hlas dospělce opouštejícího hnízdo

 

8.

Raroh lovecký – Gyr Falcon – Falco rusticolus

1.16

 

Varovný hlas páru opouštějícího hnízdo (v pozadí buřňák lední)

 

9.

Raroh velký – Saker Falcon – Falco cherrug

1.13

 

Varovný hlas při opuštění hnízda (v pozadí rákosník velký)

 

10.

Raroh jižní – Lanner Falcon – Falco biarmicus

1.12

 

Varovné hlasy při letu s ozvěnou

 

11.

Bělokur skotský – Red Grouse – Lagopus lagopus scoticus

1.17

 

Hlasy a pak tok (svatební zpěv)

 

12.

Bělokur horský – Rock Ptarmigan – Lagopus mutus

0.51

 

Zpěv a hlas, v sedě nebo v letu

 

13.

Tetřev hlušec – Capercaille – Tetrao urogallus

1.52

 

Tok samce s plácáním křídel, a hlas samice

 

14.

Tetřívek obecný – Black Grouse – Tetrao tetrix

2.33

 

Zpěv samce s "šeptavým" - ceceos? tokem (v pozadí bekasina), hlas samice, a hlas při vzletu

 

15.

Jeřábek lesní – Hazel Grouse – Bonasia bonasia

1.16

 

Zpěv samce, hlasy samice, a varování samice s kuřaty

 

16.

Frankolín obecný – Black Francolin – Francolinus francolinus

1.43

 

Příklady zpěvu samce

 

17.

Křepel kalifornský – California Quail – Callipepla californica

0.25

 

Zpěv samce

 

18.

Křepel viržinský – Northern Bobwhite – Colinus virginianus

0.43

 

Běžný zpěv samce

 

19.

Orebice rudá – Red-legged Partridge – Alectoris rufa

1.17

 

Zpěv samce

 

20.

Orebice horská – Rock Partridge – Alectoris graeca

2.04

 

Zpěv a hlas samce

 

21.

Orebice horská x rudá – Rock x Red-legged Partridge – Alectoris graeca x rufa

1.38

 

Dva příklady zpěvu samců, a hlas při vzletu těchto hybridů přirozeně se vyskytujících na jihu Alp

 

22.

Orebice skalní – Barbary Partridge – Alectoris barbara

1.40

 

Nepřetržitý zpěv samce, vzlet s varováním, dva typy zpěvu páru v duetu, další příklady varovných hlasů a při odletu.

 

23.

Orebice chukar – Chukar – Alectoris chukar

1.46

 

Zpěv samce a hlučný tok v páru. Zdálky pěnkava a strnad luční

 

24.

Koroptev polní – Grey Partridge – Perdix perdix

1.03

 

Různé příklady zpěvu samců a samic, potom běžné hlasy ve skupině

 

25.

Křepelka obecná – (Common) Quail – Coturnix coturnix

0.53

 

Zpěv samce

 

26.

Perepel obecný – Small Button-Qual – Turnix sylvatica

1.17

 

Zpěv dvou samic a při vzletu. U tohoto druhu samice zpívá a samec inkubuje.

 

27.

Chřástal polní – Corncrake – Crex crex

1.02

 

Dva příklady zpěvu samce

 

28.

Bažant obecný – (Common) Pheasant – Phasianus colchicus

1.15

 

Hlas různých samců, pak varovný hlas v letu, a za soumraku na nocovišti

 

29.

Bažant zlatý – (Golden) Pheasant – Chrysolophus pictus

1.30

 

Zpěv a hlas samce.

 

30.

Chřástal vodní – Water Rail – Rallus aquaticus

1.32

 

Zpěv páru v duetu, a další příklady zpěvu a dalších hlasů

 

31.

Chřástal kropenatý – Spotted Rail – Porzana porzana

1.04

 

Různé příklady nočního zpěvu samců

 

32.

Chřástal malý – Little Rail – Porzana parva

0.55

 

Noční zpěv samce

 

33.

Chřástal nejmenší – Baillon’s Rail – Porzana pusilla

0.23

 

Zpěv samce spolu s rosničkou zelenou a kuňkou východní (rosničce je pozoruhodně podobný a často v terénu velmi obtížně rozlišitelný)

 

34.

Slípka zelenonohá – (Common) Morhen – Galinulla chloropus

1.42

 

Mnoho ukázek varovných hlasů

 

35.

Lyska černá – (Eurasian) Coot – Fulica atra

1.39

 

Zpěv, mnoho příkladů hlasů a varování, honička ve vodě a hlas lysčat.

 

36.

Lyska hřebenatá – Red-knobbed Coot – Fulica cristata

1.19

 

Různé hlasy a varování dospělých

 

37.

Slípka modrá – Purple Swamphen – Porphyrio porphyrio

1.22

 

Různé hlasy a tok, zejména ve dvojici, a hlas mláďat

 

38.

Jeřáb popelavý – (Common) Crane – Grus grus

1.58

 

Zpěv ve dvojici, hlasy různých osamocených jedinců, hlas malé skupiny na tahu (nejostřejší hlasy patří mladým jedincům), nakonec velká skupina.

 

39.

Drop velký – Great Bustard – Otis tarda

1.02

 

Hlasy samce, a hlasy immaturních jedinců.

 

40.

Drop malý – Little Bustard – Tetrax tetrax

0.49

 

Zpěv, pak tok s plácáním křídel samce, a pak ve svatebním letu.

 

41.

Ústřičník velký – (Eurasian) Oystercatcher – Haematopus ostralegus

1.57

 

Pískavé cvrlikání při námluvách a pak hlas při rychlém letu, varování a další.

 

42.

Tenkozobec opačný – (Pied) Avocet – Recurvirostra avosetta

1.39

 

Hlasy při společném toku, volání v letu a varování.

 

43.

Pisila čáponohá – Black-winged Stilt – Himantopus himantopus

2.03

 

Volání za letu, hlas malého hejnka, společný tok, a varování za letu

 

44.

Dytík úhorní – Stone-curlew – Burhinus oedicnemus

1.36

 

Různé volání a noční hlasy

 

45.

Ouhorlík stepní – Collared Pranticole – Glareola pranticola

1.16

 

Volání za letu, varování při přeletu kolonie, a různé hlasy

 

 

 

 

 

4 CD 4

 

 

 

 

1.

Kulík říční – Little Ringed Plover – Charadrius dubius

2.10

 

Zpěv a hlas při námluvách v letu, a další různé hlasy

 

2.

Kulík písečný – (Common) Ringed Plover – Charadrius hiaticula

1.36

 

Tok v letu, různé hlasy a varován

 

3.

Kulík mořský – Kenthis Plover – Charadrius alexandrinus

0.43

 

Tok na zemi a v letu, běžné hlasy.

 

4.

Kulík bledý – Grey Plover – Pluvialis squatarola

0.41

 

Volání za tahu

 

5.

Kulík hnědý  - (Eurasian) Dotterel – Charadrius morinellus

1.18

 

Tok za letu, varování

 

6.

Kulík zlatý – (European) Golden Plover – Pluvialis apricaria

1.15

 

Zpěv a hlasy při svatebním letu, hlasy tokajícího jednotlivce poli a volání ve skupině za tahu

 

7.

Čejka chocholatá – (Northern) Lapwing – Vanellus vanellus

2.11

 

Tok v letu se zpěvem a mohutným máváním křídel, různé hlasy a varování za letu

 

8.

Čejka ostruhatá – Spur-winged Lapwing – VAnellus spinosus

1.50

 

Tok v letu a varování. Spolu s vodoušem rudonohým.

 

9.

Jespák rezavý – (Red) Knot – Calidris canutus

1.08

 

Zpěv samce za toku , a hlas velké skupiny za tahu.

 

10.

Jespák písečný – Sanderling – Calidris alba

1.36

 

Různé hlasy malé skupiny, hlasy velké skupiny, a nakonec osamocený jedinec

 

11.

Jespák mořský – Purple Sandpiper – Calidris maritima

0.42

 

Hlas a zpěv jednoho páru při toku u hnízda

 

12.

Kameňáček pestrý – (Ruddy) Turnstone – Arenaria interpres

1.03

 

Tok páru a výstražné hlasy u hnízda

 

13.

Jespák obecný – Dunlin – Calidris alpina

1.27

 

Zpěv a hlasy při námluvách, běžné hlasy

 

14.

Jespák křivozobý – Curlew Sandpiper – Calidris ferruginea

0.28

 

Zpěv a hlasy samce při námluvách u hnízda

 

15.

Jespáček ploskozobý – Broad-billed Sandpiper – Limicola falcinellus

0.53

 

Zpěv samce při námluvách, hlasy

 

16.

Jespák šedý – Temminck’s Sandpiper – Calidris temminckii

1.13

 

Zpěv samce a hlasy v letu

 

17.

Jespák malý – Little Sandpiper – Calidris minuta

1.25

 

Zpěv a hlas samce

 

18.

Vodouš bahenní – Wood Sandpiper – Tringa glareola

2.09

 

Námluvy se zpěvem za letu, a různé hlasy

 

19.

Vodouš kropenatý  - Green Sandpiper – Tringa ochropus

1.20

 

Námluvy se zpěvem za letu, a hlasy za letu, varování

 

20.

Pisík obecný – Common Sandpiper – Actitis hypoleucos

1.33

 

Různé ukázky zpěvu, hlasů a varování

 

21.

Vodouš malý – Teres Sandpiper – Xenus cinereus

0.56

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

22.

Vodouš rudonohý – Common Redshank – Tringa totanus

2.01

 

Různé příklady toku v letu – hlas a dlouhé fráze zpěvu, různé varovné a jiné hlasy (spolu s čejkou)

 

23.

Vodouš tmavý  - Spotted Redshank – Tringa erythropus

1.45

 

Zpěv a hlasy samce při námluvách, jiné hlasy

 

24.

Vodouš šedý – (Common) Greenshank – Tringa nebularia

0.53

 

Zpěv samce (v pozadí cvrčala), a různé hlasy za letu

 

25.

Vodouš štíhlý – Marsh Sandpiper – Tringa stagnatilis

0.43

 

Zpěv a hlasy samců (v pozadí ropucha zelená)

 

26.

Břehouš černoocasý – Black-tailed Goodwit – Limosa limosa

2.19

 

Tok v letu se zpěvem a hlasy, různá varování

 

27.

Břehouš rudý – Bar-tailed Goodwit – Limosa lapponica

1.25

 

Různý zpěv a běžné hlasy

 

28.

Koliha velká – (Eurasian) Curlew – Numenius arquata

2.17

 

Zpěv, různá varování, a volání v zimě

 

29.

Koliha malá – Whimbrel – Numenius phaeopus

0.46

 

Zpěv samce a běžná volání

 

30.

Sluka lesní – (Eirasian) Woodcock – Scolopax rusticola

0.32

 

Tok v letu dvou samců

 

31.

Bekasina větší – Great Snipe – Gallinago media

0.37

 

Zpěv samce při námluvách na zemi

 

32.

Bekasina otavní – (Common) Snipe – Gallinago gallinago

1.45

 

"Tremolo" vznikající vibrací ocasních per postavených kolmo při prudkém letu k zemi, pak běžný hlas a hlas při vzletu

 

33.

Slučka malá – Jack Snipe – Lymnocryptes minimus

0.49

 

Zpěv za letu, v pozadí bekasina

 

34.

Lyskonoh ploskozobý – Red Phalarope – Phalaropus fulicarius

0.36

 

Hlas malé skupiny na vodě

 

35.

Lyskonoh úzkozobý – Red-necked Phalarope – Phalaropus lobatus

1.02

 

Hlas malé skupiny na vodě

 

36.

Jespák bojovný – Ruff – Philomachus pugnax

0.50

 

Hlas samice v letu

 

37.

Chaluha velká – Great Skua – Stercorarius skua

0.42

 

Výstražné hlasy páru při útocích

 

38.

Chaluha pomořanská – Pomarine Skua – Stercorarius pomarinus

0.37

 

Běžné hlasy

 

39.

Chaluha příživná – Parasitic Skua – Stercorarius parasiticus

1.19

 

Hlas páru kolem hnízda, a pak volání ve skupině za letu

 

40.

Chaluha malá – Long-tailed Skua – Stercorarius longicaudus

0.42

 

Tok páru v letu kolem hnízda, výstražné hlasy

 

41.

Racek chechtavý – Black-headed Gull – Larus ridibundus

1.30

 

Hlasy a varování v kolonii, různé jiné hlasy, a hluk kolonie

 

42.

Racek tenkozobý – Slender-billed Gull – Larus genei

2.03

 

Obvyklé hlasy uvnitř malé kolonie

 

43.

Racek bouřní – Common Gull – Larus canus

0.48

 

Hlas malé skupiny, a hlas osamoceného jedince

 

44.

Racek černohlavý – Mediterranean Gull – Larus melanocephalus

0.58

 

Příklady běžných hlasů za letu, a hlas velké přezimující skupiny

 

45.

Racek stříbřitý – Herring Gull – Larus argentatus

2.22

 

Krátký hlas a výstražný hlas, dlouhé běžné volání, hlas v hádce, a hlasy skupiny při přezimování

 

46.

racek bělohlavý – Yellow-legged Gull – Larus cachinans

2.10

 

Různé příklady běžných hlasů

 

47.

Racek Audouinův – Audouin's Gull – Larus audouinii

1.28

 

Obvyklé hlasy uvnitř malé kolonie

 

48.

Racek žlutonohý – Lesser- Black-backed Gull – Larus fuscus

1.03

 

Běžný hlas, volání a pokřik páru v letu při námluvách, výstražný hlas (se zvonivým krátkým hlasem rybáka černozobého), hlasy za letu

 

49.

Racek mořský – Great Black-backed Gull – Larus marinus

1.06

 

Různé běžné hlasy a varování

 

50.

Racek malý – Little Gull – Larus minutus

1.24

 

Běžné hlasy – uvnitř kolonie racků chechtavých

 

51.

Racek tříprstý – (Black-legged) Kittiwake – Rissa tridactyla

1.52

 

Hlas kolonie na útesu

 

52.

Racek šedý – Glaucous Gull – LArus hyperboreus

0.38

 

Běžné hlasy ve skupině, poté velká kolonie

 

53.

Racek polární – Iceland Gull – Larus glaucoides

0.30

 

Běžné hlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 5 4

 

 

 

 

1.

Rybák malý – Little Tern – Sterna albifrons

0.57

 

Hlasy páru při toku v letu, hlas letícího jedince

 

2.

Rybák severní – Sandwich Tern – Sterna sandvicensis

1.46

 

Hlasy v letu - nad kolonií, hlas v letu osamoceného jedince, a hlas páru při námluvách v letu

 

3.

Rybák černozobý – Gull-billed Tern – Sterna nilotica

1.17

 

Hlasové projevy na zemi, v malé kolonii, běžný hlas za letu a výstražné volání, hlas osamělého exempláře za letu

 

4.

Rybák obecný – Common Tern – Sterna hirundo

2.23

 

Svatební hlasy při toku na hnízdě, několik různých hlasů toku za letu, další různé hlasy za letu a výstražné, a hluk velké kolonie

 

5.

Rybák dlouhoocasý – Arctic Tern – Sterna paradisea

1.39

 

Hlas samice žadonící o rybu, volání samce, a hlasy páru v letu během námluv, pak hlas v letu při útoku – v malé kolonii

 

6.

Rybák rajský – Roseate Tern – Sterna douglalii

0.56

 

Běžné hlasy kolem malé kolonie (spolu s dalšími druhy rybáků)

 

7.

Rybák velkozobý – Caspian Tern – Sterna caspia

0.53

 

Hlas při útoku za letu, a další hlasy blízko hnízda

 

8.

Rybák černý – Black Tern – Chlidonias niger

0.51

 

Běžné hlasy za letu

 

9.

Rybák bělokřídlý – White-wingedTern – Chlidonias leucopterus

0.47

 

Běžné hlasy za letu

 

10.

Rybák bahenní – Whiskered Tern – Chlidonias hybridus

1.10

 

Běžné hlasy dospělých za letu, pak hlasy nad hnízdy v kolonii

 

11.

Alkoun malý – Little Auk – Alle alle

1.01

 

Běžné hlasy malé kolonie

 

12.

Papuchalk ploskozobý – Puffin – Fratercula arctica

1.22

 

Běžné hlasy na moři

 

13.

Alkoun holubí – Black Guillemot – Cepphus grylle

1.36

 

Ostré hlasy dospělých, pak hlasy mláďat na hnízdě (spolu s dalšími mořskými ptáky)

 

14.

Alkoun úzkozobý  - Common Guillemot – Uria aalge

1.54

 

Hlasy dospělých i mláďat v malé kolonii, pak hluk veké kolonie (spolu s rackem tříprstým v pozadí)

 

15.

Alkoun tlustozobý – Brůnnich's Guillemot – Uria lomvia

0.33

 

Běžné hlasy páru na hnízdě

 

16.

Alka malá – Razobill – Alca torda

1.32

 

Hlas námluv, v sedě i při vzletu poblíž hnízda (spolu s rackem stříbřitým)

 

17.

Stepokur písečný – Black-belled Sandgrouse – Pterocles orientalis

1.02

 

Hlas při vzletu, a hlas letícího hejna

 

18.

Stepokur krásný – Pin-tailed Sandgrouse – Pterocles alchata

1.23

 

Hlas malého hejna za letu, pak hejno velké

 

19.

Holub skalní – Rock Dove – Columba livia

0.55

 

Tok samců s máváním křídel a zpěvem

 

20.

Holub doupňák – Stock Dove – Columba oenas

1.04

 

Zpěv samce

 

21.

Holub hřivnáč – Wood pigeon – Columba palumbus

0.50

 

Zpěv samce

 

22.

Hrdlička chechtavá – Collared Dove Streptopelia decaocto

0.52

 

Zpěv samce, a hlas při dosednutí

 

23.

Hrdlička divoká – Turtle Dove – Streptopelia turtur

1.01

 

Různé příklady zpěvu samců (doprovázené žluvou)

 

24.

Kukačka obecná – Common Cuckoo – Cuculus canorus

1.38

 

Běžný zpěv samce, další zpěvy a hlasy samce, a nakonec hlas samice

 

25.

Kukačka jižní  - Great Spotted Cuckoo - Clamator glandarius

1.06

 

Volání a zpěv páru při námluvách

 

26.

Puštík obecný – Tawny Owl – Strix aluco

4.36

 

Zpěv dvou samců, a z dálky samice, "okarinové" houkání samce (se slavíkem obecným v pozadí), noční "dialog" dvou samců a jedné samice, typické hlasy samice, hlasy mladých na podzim, hlasy vzrostlých mláďat na hnízdě, a hlas mláděte po opuštění hnízda

 

27.

Výr velký – Eagle-owl – Bubo bubo

2.18

 

Zpěv samce, tok páru, a hlas mláďat na hnízdě.

 

28.

Puštík vousatý – Great Grey Owl – Strix nebulosa

1.12

 

Dva typy zpěvu jednoho samce, a hlas samice bránící hnízdo

 

29.

Puštík bělavý – Ural Owl – Strix uralensis

0.49

 

Dva typy zpěvu jednoho samce

 

30.

Sovice sněžní – Snowy Owl – Nyctea scandiaca

1.34

 

Hlas páru u hnízda, a hlas samice (chraplání a pískání) při obraně hnízda

 

31.

Sovice krahujová – (Northern) Hawk Owl – Surnia ulula

1.19

 

Zpěv a hlas samce za bouřky (bouřlivého dne?)

 

32.

Sýc rousný – Tengmalm's Owl – Aegolius funereus

1.07

 

Zpěv samce (spolu s kosem horským), dva typu varování, a hlas mláďat na hnízdě

 

33.

Kulíšek nejmenší – (Eurasian) Pygmy-owl – Glaucidium passerinum

1.38

 

Nejdřív vzrušený a pak klidný zpěv samce, zpěv páru, hlasy na podzim a další hlasy

 

34.

Kalous ušatý – Long-eared Owl – Asio otus

2.01

 

Zpěv samce, zpěv samice (poblíž kolonie havranů), hlasy páru a zvuk křídel při toku za letu, výstražný hlas dospělého jedince, hlas dospělého přinášejícího potravu vylétlým mláďatům, a hlas mláďat žadonících o potravu

 

35.

Kalous pustovka  - Shor-eared Owl – Asio flammeus

1.13

 

Zpěv samce, hlas při toku páru ve vzduchu a plácání křídel a další běžné hlasy

 

36.

Sova pálená – Barn Owl – Tyto alba

1.47

 

Hlas samce na střeše, hlas samce za letu, hlas páru na hnízdě, nakonec obranné pískání mláďat a samice na hnizdě.

 

37.

Sýček obecný – Little Owl – Athene noctua

2.35

 

Různé typy zpěvy samce (v pozadí rorýs velký), různé hlasy, a čtyři typy výstražného křiku

 

38.

Výreček malý – Scops Owl – Otus scops

1.34

 

Tři příklady zpěvu samce (na pozadí cikády?), hlas mláďat okolo hnízda

 

39.

Lelek lesní – (European) Nightjar – Caprimulgus europaeus

2.20

 

Zpěv tří samců, s hlasy a pleskáním křídel pči námluvách zaletu

 

40.

Lelek rudokrký – Red-necked Nightjar – Caprimulgus ruficollis

1.41

 

Zpěv samce

 

41.

Rorýs obecný – (Common) Swift – Apus apus

0.44

 

Běžné hlasy hejna v letu

 

42.

Rorýs šedohnědý – Pallid Swift – Apus pallidus

0.54

 

Běžné hlasy za letu kolem hnízd. Hlasy znějí méně ostře než u rorýse obecného

 

43.

Rorýs velký – Alpine Swift – Apus melba

1.16

 

Běžné hlasy v letu

 

44.

Rorýs kaferský – White-rumped Swift – Apus cafer

0.26

 

Běžné hlasy za letu kolem hnízd

 

45.

Dudek chocholatý – Hoopoe – Upupa epops

1.07

 

Zpěv a hlas samce, pak hlasy mláďat na hnizdě

 

46.

Ledňáček říční – (Common) Kingfisher – Alcedo atthis

0.42

 

Hlasy u hnízda

 

47.

Vlha pestrá – (European) Bee-eater – Merops apiaster

0.58

 

Hlasy páru za toku, a hlasy ptáků před kolonií

 

48.

Mandelík hajní  - (European) Roller – Coracia garrulus

1.39

 

Hlasy při námluvách v letu, a hlasy mláďat na hnízdě se starými

 

49.

Alexandr malý  - Rose-ringed Parakeet – Psittacula krameri

0.44

 

Různé hlasy

 

 

 

 

 

CD

6 6

 

 

 

 

1.

Datel černý  - Black Woodpecker – Dryocopus martius

2.12

 

Zpěv, hlasy a bubnování

 

2.

Žluna zelená – Green Woodpecker – Picus viridis

0.53

 

Dva příklady běžného volání, třetí s jižním přízvukem, hlasy v letu, hlasy mláďat

 

3.

Žluna zelená iberská – Iberian Green Woodpecker – Picus viridis sharpei

0.15

 

Volání samce

 

4.

Žluna šedá – Grey-headed Woodpecker – Picus canus

0.56

 

Běžné hlasy a bubnování

 

5.

Strakapoud velký – Great Spotted Woodpecker – Dendrocopus major

2.58

 

Různé běžné hlasy a několik příkladů bubnování

 

6.

Strakapoud jižní – Syrian Woodpecker – Dendrocopus syriacus

1.25

 

Hlas páru při námluvách, pak běžné hlasy a bubnování

 

7.

Strakapoud prostřední  – Midlle Spotted Woodpecker – Dendrocopus medius

1.20

 

Volání a různé hlasy samce

 

8.

Strakapoud bělohřbetý – White-backed Woodpecker – Dendrocopus leucotos

1.25

 

Běžné hlasy a bubnování

 

9.

Datlík tříprstý – Three-toed Woodpecker – Picoides tridactylus

1.13

 

Běžné hlasy, hlasy mláďat na hnízdě a bubnování

 

10.

Strakapoud malý – Lesser Spotted Woodpecker – Dendrocopus minor

1.21

 

Běžné volání a bubnování

 

11.

Krutihlav obecný – (Eurasian) Wryneck – Jynx torquilla

1.33

 

Volání samce, a zpěv páru v duetu

 

12.

Skřivan polní – (Common) Skylark – Alauda arvensis

1.29

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

13.

Chocholouš obecný – Crested Lark – Galerida cristata

1.34

 

Různé příklady zpěvu samce a běžné hlasy

 

14.

Chocholouš vavřínový – Thekla Lark – Galerida theklae

2.20

 

Zpěv a hlasy samce

 

15.

Skřivan lesní  - Woodlark – Lullula arborea

1.49

 

Zpěv samce, pak jiný samec spolu se skřivanem polním, a různé další hlasy

 

16.

Skřivánek krátkoprstý – Short-toed Lark – Calandrella brachydactyla

0.58

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

17.

Skřivánek malý – Lesser Short-toed Lark – Calandrella rufescens

2.36

 

Zpěv za letu a hlasy samce

 

18.

Kalandra zpěvná – Calandra Lark – Melanocorypha calandra

2.17

 

Zpěv a hlasy samce za letu

 

19.

Skřivan ouškatý – Horned LArk – Eremophila alpestris

2.18

 

Spojitý zpěv, frázovaný zpěv, a běžné hlasy

 

20.

Skřivan Dupontův – Dupont's Lark – Chersophilus dupontii

1.57

 

Příklady zpěvu samce. Zdáli skřivan polní.

 

21.

Břehule říční – Sand Martin – Riparia riparia

1.27

 

Hlasy a švitoření okolo hnízd v malé kolonii, a pak jedna veliká kolonie (ozvou se i vlhy)

 

22.

Břehule skalní – Crag Martin – Ptyonoprogne rupestris

1.04

 

Běžné hlasy za letu kolem hnízd

 

23.

Vlaštovka obecná – Barn Swallow – Hirundo rustica

1.59

 

Hlasy a zpěv u hnízda, pak různé příklady běžných hlasů a varování v letu

 

24.

Vlaštovka skalní – Red-rumped Swallow – Hirundo daurica

1.20

 

Různý zpěv samců, a běžné hlasy

 

25.

Jiřička obecná – House Martin – Delichon urbica

1.46

 

Hlasy a zpěv u hnízda, běžné hlasy a varování

 

26.

Linduška úhorní – Tawny Pipit – Anthus campestris

2.01

 

Různé příklady zpěvu samců, a hlasy

 

27.

Linduška velká – Richard's Pipit – Anthus richardi

0.35

 

Zpěv samce

 

28.

Linduška horská – Water Pipit – Anthus spinoletta

1.37

 

Zpěv samce za letu, a běžné hlasy

 

29.

Linduška pobřežní  – Rock Pipit – Anthus petrosus

1.46

 

Různý zpěv samců v letu i v sedě, a běžné hlasy

 

30.

Linduška luční – Meadow Pipit – Anthus pratensis

2.05

 

Zpěv sedícího samce (krátké fráze), a mnohem delší v letu (dlouhé fráze), a běžné hlasy

 

31.

Linduška lesní – Tree Pipit – Anthus trivialis

2.06

 

Krátký zpěv po dosednutí, pak dlouhé strofy v letu, a běžné hlasy

 

32.

Linduška rudokrká – Red-throated Pipit – Anthus cervninus

1.41

 

Zpěv samce a hlasy u hnízda

 

33.

Konipas bílý – White Wagtail – Motacilla alba

1.06

 

Zpěv samce, běžné hlasy za letu a jiné

 

34.

Konipas luční – Yellow Wagtail – Motacilla flava

1.30

 

Zpěv různých samců pohromadě (v pozadí rákosník velký), potom samci osamoceně, a další různé hlasy

 

35.

Konipas horský – Grey Wagtail – Motacilla cinerea

1.21

 

Dlouhý zpěv, krátký zpěv a různé běžné hlasy

 

36.

Střízlík obecný – (Winter) Wren – Troglodytes troglodytes

2.25

 

Různé příklady zpěvu samců, a různá varování

 

37.

Skorec vodní – (White-throat) Dipper - CiNCLUS CINCLUS

1.08

 

Zpěv a hlas v letu

 

38.

Brkoslav severní  - (Bohemian) Waxwing – Bombycilla garrulus

0.22

 

Zpěv samce

 

39.

Pěvuška modrá – Dunnock – Prunella modularis

1.18

 

Různé příklady zpěvu samce, a různé hlasy

 

40.

Pěvuška horská – Alpine Accentor – Prunella collaris

1.07

 

Zpěv samce, pak dvou samců, a různé běžné hlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 7

7

 

 

 

 

1.

Červenka obecná – (European) Robin – Erithacus rubecula

1.49

 

Různý zpěv samce, varování a další hlasy

 

2.

Slavík obecný – (Common) Nichtingale – Luscinia megarhynchos

1.29

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé varovné hlasy

 

3.

Slavík tmavý – Thrush Nichtingal – Luscinia luscinia

1.35

 

Zpěv samce, varování

 

4.

Pěvec ryšavý – Rufous Bush Robin – Cercotrichas galactotes

1.55

 

Dva příklady zpěvy samců

 

5.

Slavík modráček – Bluethroat – Luscinia svecica (není rozlišeno který)

2.31

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé varovné hlasy

 

6.

Modruška sibiřská – Red-flanked Bluetail – Tarsiger cyanurus

0.35

 

Zpěv samce

 

7.

Rehek zahradní – (Common) Redstart – Phoenicurus phoenicurus

1.29

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé varovné hlasy

 

8.

Rehek domácí – Black Redstart – Phoenicurus ochruros

1.30

 

Různé příklady zpěvu samců, hádka, a různé varovné hlasy

 

9.

Bělořit obecný – (Northern) Weater – Oenanthe oenanthe

1.41

 

Různé příklady zpěvu samců, souboj dvou samců, a různé varovné hlasy

 

10.

Bělořit hnědokřídlý – Isabelline Weater – Oenanthe isabellina

2.06

 

Různé příklady zpěvu a hlasu samců, pak varovné hlasy u hnízda

 

11.

Bělořit okrový – Black-eared Weater – Oenanthe hispanica

1.26

 

Dva příklady zpěvu samců

 

12.

Bělořit bělohlavý – Pied Weater – Oenanthe pleschanka

2.05

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

13.

Bělořit kyperský – Cyprus Weater – Oenanthe cypriaca

2.17

 

Zpěv a hlasy soupeřících samců

 

14.

Bělořit hnědý – Black Weater – Oenanthe leucura

1.21

 

Dva příklady zpěvu samců

 

15.

Bramborníček hnědý – Whinchat – Saxicola rubetra

1.34

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé varovné hlasy

 

16.

Bramborníček černohlavý – (Common) Stonechat – Saxicola torquata

0.54

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé varovné hlasy

 

17.

Skalník modrý – Blue Rock Thrush – Monticola solitarius

2.44

 

Dva zpěvy samců – z Řecka a ze Španělska, a různé varovné hlasy

 

18.

Skalník zpěvný – (Rufous-tailed) Rock Thrush – Monticola saxatilis

2.22

 

Zpěv v sedě a pak za letu (tentýž samec), a běžné hlasy

 

19.

Drozd zpěvný – Song Thrush – Turdus philomelos

2.29

 

Různé příklady zpěvu, a běžné hlasy

 

20.

Drozd cvrčala – Redwing – Turdus iliacus

3.02

 

Různé příklady zpěvu samců, zpěv v zimě při migraci, a různé varovné hlasy

 

21.

Drozd brávník – Mistle Thrush – Turdus viscivorus

1.23

 

Zpěv samce, a serie varování

 

22.

Drozd kvíčala – Fieldfare – Turdus pilaris

1.37

 

Zpěv a hlasy samce, varování

 

23.

Kos černý – Blackbird Turdus merula

2.40

 

Dva příklady zpěvu samce ve Francii (první se slavíkem obecným), pak zpěv samce z Maroka, pak různé hlasy při hádkách, hlas při obavách a výstražný hlas.

 

24.

Kos horský – Ring Ouzel – Turdus torquatus

2.24

 

Tichý zpěv samce, a vzrušené pokračování, běžný zpěv, a varování

 

25.

Pěnice slavíková – Garden Warbler – Sylvia borin

0.58

 

Zpěv samce, a varování

 

26.

Pěnice vlašská – Barred Warbler – Sylvia nisoria

0.50

 

Zpěv samce, a varování

 

27.

Pěnice černohlavá – Blackcap Sylvia atricapilla

2.16

 

Příklady zpěvu samců, různé hlasy a varování 

 

28.

Pěnice mistrovská – Orphean Warbler (western) – Sylvia hortensis hortensis

2.00

 

Zpěv samce a různé typy hlasů

 

29.

Pěnice mistrovská – Orphean Warbler (Eastern) – Sylvia hortensis crassicornis

1.32

 

Dvě ukázky zpěvu samců

 

30.

Pěnice pokřovní – Lesser Whitethroat – Sylvia curruca

0.46

 

Zpěv samce a varování

 

31.

Pěnice bělohrdlá – Sardinian Warbler – Sylvia melanocephala

2.07

 

Zpěv samce a různé hlasy

 

32.

Pěnice kyperská – Cyprus Warbler – Sylvia melanothorax

3.14

 

Zpěv a různé hlasy samce

 

33.

Pěnice Ruppelova  - Ruppell's Warbler – Sylvia rueppelli

1.41

 

Zpěv samce a hlasy

 

34.

Pěnice hnědokřídlá – (Common) Whitethroat – Sylvia communis

2.42

 

Různé příklady zpěvu samců, různé hlasy a varování

 

35.

Pěnice brýlatá – Spectacled Warbler – Sylvia conspicilliata

1.09

 

Zpěv samce a varování

 

36.

Pěnice vousatá – Subalpine Warbler – Sylvia cantillans

2.18

 

Zpěv samce a hlasy

 

37.

Pěnice kaštanová – Dartford Warbler – Sylvia undata

0.54

 

Zpěv samce a varování

 

38.

Pěnice sardinská – Marmora's Warbler – Sylvia sarda

1.16

 

Zpěv samce a hlasy

 

 

 

 

 

CD 8

8

 

 

 

 

1.

Rákosník proužkovaný – Sedge Warbler – Acrocephalus shoenobeanus

2.06

 

Různý zpěv samců a běžné hlasy

 

2.

Rákosník ostřicový – Aquatic Warbler – Acrocephalus paludicola

1.22

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

3.

Palašníček tamaryškový – Moustached Warbler – Acrocephalus melanopogon

2.01

 

Různé příklady zpěvu

 

4.

Cistovník rákosníkový – Zitting Cisticola – Cisticola juncidis

1.02

 

Typický zpěv za letu (jeden tón neúnavně opakovaný), a varování u hnízda

 

5.

Cvrčilka zelená – (Common) Grasshopper Warbler – Locustella naevia

1.14

 

Zpěv samce

 

6.

Cvrčilka říční – River Warbler – Locustella fluviatilis

1.43

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

7.

Cvrčilka slavíková – Savi's Warbler – Locustella luscinioides

1.52

 

Zpěv samce, varování a další hlasy

 

8.

Cetie jižní – Cetti's Warbler – Cettia cetti

1.15

 

Různý zpěv samců (velmi odlišný), varování

 

9.

Rákosník obecný – (European) Reed Warbler – Acrocephalus scirpaceaus

2.03

 

Zpěv samců s různým napodobováním, a hlasy varovné

 

10.

Rákosník zpěvný – Marsh Warbler – Acrocephalus palustris

2.06

 

Zpěv samce s četným napodobováním, a hlasy varovné

 

11.

Rákosník pokřovní – Blyth's Reed WArbler Acrocephalus dumetorum

2.48

 

Zpěv samce

 

12.

Rákosník plavý – Paddyfield WArbler – Acrocephalus agricola

0.56

 

Typický zpěv samce

 

13.

Rákosník velký  – Great Reed WArbler Acrocephalus arundinaceus

1.40

 

Zpěv samců (druhý s větrem), a běžné hlasy

 

14.

Sedmihlásek hajní – Icterine Warbler – Hippolais icterina

2.19

 

Zpěv samce s napodobováním, a hlasy

 

15.

Sedmihlásek švitořivý – Melodious Warbler – Hippolais polyglotta

1.57

 

Dva příklady zpěvy samců, a hlasy

 

16.

Sedmihlásek olivní – Olive-tree Warbler – Hippolais olivetorum

0.35

 

Zpěv samce

 

17.

Sedmihlásek šedý – Olivaceous Warbler – Hippolais pallida

1.30

 

Zpěv samce z Řecka, pak ze Španělska, a dva hlasy běžné

 

18.

Budníček větší – Willow Warbler – Phylloscopus trochilus

1.58

 

Různý zpěv samců, a hlasy u hnízda

 

19.

Budníček lesní – Wood Warbler – Phylloscopus sibilatrix

1.58

 

Různý zpěv samců, a běžné hlasy

 

20.

Budníček horský – Bonelli's Warbler – Phylloscopus bonelli

1.35

 

Různé příklady zpěvu samců, a hlasy

 

21.

Budníček menší – Chiffchaff – Phylloscopus collybita

2.15

 

Různý zpěv samců, a běžné hlasy

 

22.

Budníček – Iberian Warbler – Phylloscopus brehmii

0.36

 

Zpěv samce

 

23.

Budníček severní – Arctic Warbler – Phylloscopus borealis

1.13

 

Zpěv samců, a běžné hlasy

 

24.

Budníček zelený – Greenish Warbler – Phylloscopus trochiloides

0.53

 

Zpěv samců, a běžné hlasy

 

25.

Králíček obecný – Goldcrest – Regulus regulus

1.33

 

Různý zpěv samců a běžné hlasy

 

26.

Králíček ohnivý – Firecrest Regulus ignicapillus

0.56

 

Různý zpěv samců, a běžné hlasy

 

27.

Lejsek šedý – Spotted Flycatcher – Muscicapa striata

1.05

 

Zpěv samce, a běžné hlasy

 

28.

Lejsek malý – Red-breasted Flycatcher – Ficedula parva

1.00

 

Zpěv samce

 

29.

Lejsek černohlavý – (European) Pied Flycatcher – Ficedula hypoleuca

1.57

 

Různý zpěv samců, a běžné hlasy

 

30.

Lejsek bělokrký – Collared Flycatcher – Ficedula albicollis

1.24

 

Zpěv a hlasy samců

 

31.

Lejsek  – Semi-collared Flycatcher – Ficedula semitorquata

0.28

 

Typický zpěv samce

 

32.

Sýkora koňadra – Great Tit – Parus major

5.16

 

Různý zpěv samců a samic, a různá varování, hádky a při obraně hnízda

 

33.

Sýkora úhelníček – Coal Tit – Parus ater

2.25

 

Různý zpěv a hlasy samců a samic

 

34.

Sýkora modřinka – Blue Tit – Parus caeruleus

1.35

 

Různý zpěv samců a samic, a různé hlasy při obraně hnízda, v hádce, v úzkosti, a varování

 

35.

Sýkora parukářka – Crested Tit – Parus cristatus

2.32

 

Různý zpěv a hlasy samců a samic

 

36.

Sýkora lužní – Willow Tit – Parus montanus

0.55

 

Různý zpěv a hlasy samců a samic

 

37.

Sýkora lužní alpská – Willow Tit (Alpine) – Parus montanus

0.53

 

Různý zpěv a hlasy samců a samic z lesů 1800-2000 m.n.m. v Alpách. ?Zpěv se liší údolí od údolí?

 

38.

Sýkora babka – Marsh Tit Parus palustris

2.56

 

Různý zpěv a hlasy samců a samic

 

39.

Sýkora laponská – Siberian Tit – Parus cinctus

0.52

 

Zpěv a běžné hlasy

 

40.

Sýkora temná – Sombre Tit – Parus lugubris

1.42

 

Různý zpěv a hlasy

 

41.

Mlynařík dlouhoocasý – Long-tailed TitAegithalos caudatus

1.21

 

Různé příklady zpěvu a pak hlasů

 

42.

Sýkořice vousatá – Bearded Reedling – Panurus biarmicus

1.16

 

Běžné hlasy při lezení po ostřici

 

43.

Moudivláček lužní – (Eurasian) Penduline Tit – Remiz pendulinus

0.44

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

 

 

 

 

CD 9

9

 

 

 

 

1.

Brhlík lesní – (Eurasian) Nuthatch – Sitta europaea

2.58

 

Různé přiklady zpěvu, hlasů, a klepání do dřeva při hledání hmyzu

 

2.

Brhlík korsický  - Corsican Nuthatch – Sitta whiteheadi

1.19

 

Různé příklady zpěvu samce, a jeho běžné hlasy

 

3.

Brhlík skalní – (Western) Rock Nuthatch – Sitta neumayer

1.45

 

Různý zpěv a hlasy samců

 

4.

Zedníček skalní – Wallcreeper – Tichodroma muraria

1.15

 

Zpěv a hlasy samce u hnízda

 

5.

Šoupálek dlouhoprstý – (Eurasian) Treecreeper – Certhia familiaris

0.56

 

Zpěv a hlas samce

 

6.

Šoupálek krátkoprstý – Short-toed Treecreeper – Certhia brachydactyla

1.40

 

Příklady zpěvu samců, a běžné hlasy

 

7.

Ťuhýk obecný – Red-backed Shrike – Lanius collurio

1.14

 

Různé příklady zpěvu samců, a varování

 

8.

Ťuhýk rudohlavý – Woodchat Shrike – Lanius senator

1.46

 

Různé příklady zpěvu samců, a varování

 

9.

Ťuhýk černohřbetý – Masked Shrike – Lanius nubicus

1.07

 

Zpěv a hlas samce

 

10.

Ťuhýk šedý – Great Grey Shrike – Lanius excubitor

2.05

 

Různé příklady zpěvu samců, varování a hlasy dospělých, potom hlasy mláďat na hnízdě

 

11.

Ťuhýk (šedý) iberský?– Southern Grey Shrike – Lanius meridionalis (excubitor)

2.40

 

Početné ukázky zpěvu samce. Roche tohodle ťuhýka vede jako samostatný druh

 

12.

Ťuhýk menší – Lesser Grey Shrike – Lanius minor

1.06

 

Hlasy a zpěv samce s napodobováním

 

13.

Straka modrá – Azure-winged Magpie – Cyanopica cyanus

1.36

 

Různé hlasy jedné malé kolonie

 

14.

Straka obecná – (Common) Magpie – Pica pica

1.46

 

Zpěv samce, a běžné hlasy ve skupině

 

15.

Sojka obecná – (Eurasian) Jay Garullus glandarius

2.10

 

Dost vzácný (?= zřídka slyšitelný?) zpěv samce, běžné hlasy i s napodobováním (speciálně káně lesní), a další hlasy

 

16.

Sojka zlověstná – Siberian Jay – Perisoreus infaustus

1.15

 

Pomalý a přerývaný zpěv samce, a napodobování káně rousné

 

17.

Ořešník kropenatý – (Spotted) Nutcracker – Nucifraga caryocatactes

1.15

 

Různé běžné hlasy, a jeden příklad  velmi vzácného zpěvu

 

18.

Kavka obecná – (Western) Jackdaw – Corvus monedula

1.11

 

Hlas v letu v hejnu, a další hlasy v lety a v kolonii

 

19.

Kavče červenozobé – (Red-billed) Chough – Pyrrhocorax pyrrhocorax

1.31

 

Hlas osamoceného jedince, a hlasy kolonie

 

20.

Kavče žlutozobé – Alpine Chough – Pyrrhocorax graculus

1.31

 

Hlas osamoceného jedince, hlas malého hejna, hlas velkého hejna

 

21.

Havran polní – Rook – Corvus frugilegus

0.54

 

Různé hlasy jedné kolonie

 

22.

Vrána černá/šedá – Carrion/Hooded Crow – Corvus corone corone/cornix

2.28

 

Četné příklady hlasů, ten poslední nahrán ve Španělsku

 

23.

Krkavec velký – (Comon) Raven – Corvus corax

3.32

 

Četné příklady hlasů v letu i sedící

 

24.

Špaček obecný – (Common) Starling – Sturnus vulgaris

3.04

 

Příklady zpěvu samců s napodobováním, různé hlasy při hádce a varování, mláďata v letu v létě, a hlasy na zimovišti.

 

25.

Špaček jednobarvý – Spotless Starling – Sturnus unicolor

2.19

 

Zpěv a hlasy samců

 

26.

Špaček růžový – Rose-coloured Starling – Sturnus roseus

0.26

 

Hlasy malé kolonie

 

27.

Žluva hajní – (Eurasian) Goulden Oriole – Oriolus oriolus

2.44

 

Různé příklady zpěvu samců, různé hlasy a varování

 

28.

Vrabec domácí  - House Sparrow – Passer domesticus

2.11

 

Zpěv samce, a různé hlasy zejména v hádce, nakonec hlasy na velikém zimovišti

 

29.

Vrabec španělský – Spanish Sparrow – Passer hispaniolensis

1.30

 

Zpěv samce, hlas ,malé kolonie, hlas hádky, a osamělého jedince

 

30.

Vrabec polní – (Eurasian) Tree Sparrow – Passer montanus

0.50

 

Zpěv samce, a různé běžné hlasy

 

31.

Vrabec skalní – Rock Sparrow – Petronia petronia

1.12

 

Zpěv samce, a běžné hlasy v malé kolonii

 

32.

Pěnkavák sněžní  - (White-winged) Snowfinch – Montifringilla nivalis

2.00

 

Zpěv samce, hlasy u hnízda, varování, hlas v letu v hejnu a další hlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 10

10

 

 

 

 

1.

Astrild vlnkovaný – Common Waxbill – Estrilda astrild

0.41

 

Zpěv a hlasy samce

 

2.

Astrild tygří – Red Avadavat – Amandava amandava

1.45

 

Dva příklady zpěvu, a hlas samců

 

3.

Pěnkava obecná – (Common) Chaffinch – Fringilla coelebs

2.57

 

Různé ukázky zpěvu samců a hlasů

 

4.

Jikavec severní – Brambling – Fringilla montifringilla

1.54

 

Tři příklady zpěvu samců, s bubnováním datlíka tříprstého, a různé běžné hlasy

 

5.

Konopka obecná – Linnet – Carduelis cannabina

2.17

 

Různé příklady zpěvu samců, různé hlasy, hlasy velkého zimujícího hejna

 

6.

Konopka žlutozobá – Twite – Carduelis flavirostris

1.11

 

Zpěv a hlas osamělého jedince, a hlasu velkého hejna v zimě

 

7.

Čečetka obecná – (Common) Redpoll – Carduelis flammea

1.16

 

Různé hlasy a zpěv samců v letu

 

8.

Čečetka bělavá – Arctic Redpoll – Carduelis hornemanni

0.42

 

Zpěv a běžné hlasy za letu

 

9.

Stehlík obecný – (European) Goldfinch – Carduelis carduelis

1.23

 

Různé příklady zpěvu, a různé hlasy

 

10.

Zvonek zelený – (European) Greenfinch – Carduelis chloris

1.55

 

Různé příklady zpěvu a běžných hlasů samců

 

11.

Čížek lesní – (Eurasian) Siskin – Carduelis spinus

1.42

 

Zpěv samce, a různé hlasy

 

12.

Zvonohlík citronový – Citril Finch – Serinus citrinella

2.35

 

Zpěv samců, a různé běžné hlasy

1.28

13.

Zvonohlík zahradní - (European) Serin – Serinus serinus

 

 

Různé příklady zpěvu samců v letu i v sedě, a různé běžné hlasy

 

14.

Hýl obecný – (Eurasian) Bullfinch – Pyrrhula  pyrrhula

1.22

 

Různé příklady zpěvu samců, a různé běžné hlasy

 

15.

Hýl křivčí – Pine Grosbeak – Pinicola enuceator

0.29

 

Zpěv a hlas samce

 

16.

Dlask tlustozobý – Hawfinch – Coccothraustes coccothraustes

1.07

 

Zpěv a hlas samce

 

17.

Křivka velká  - Parrot Crossbill – Loxia pytyopsittacus

0.38

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

18.

Křivka skotská – Scottish Crossbill – Loxia scotica

1.01

 

Zpěv samce

 

19.

Křivka obecná – Common Crosbill – Loxia curvirostra

1.15

 

Zpěv samce, varování a hlasy u hnízda, a svolávací hlasy malého hejnka za letu

 

20.

Křivka bělokřídlá – Two-barred Crossbill – Loxia leucoptera

0.33

 

Zpěv a hlasy samce

 

21.

Hýl rudý – Common Rosefinch – Carpodacus erythrinus

0.41

 

Zpěv samce a hlasy

 

22.

Hýl pouštní – Trumpeter Finch – Bucanthes githagineus

1.40

 

Zpěv a běžné hlasy

 

23.

Strnad rákosní – Reed Bunting – Emberiza schoeniclus

1.59

 

Příklady zpěvu samců, a různé hlasy

 

24.

Strnad malinký  - Little Bunting Emberiza pusilla

1.08

 

Dva zpěvy samců, a běžné hlasy

 

25.

Sněhule severní – Snow Bunting Plectrophenax nivalis

1.01

 

Zpěv samce, a běžné hlasy

 

26.

Strnad laponský – Lapland Bunting Calcarius lapponicus

2.02

 

Zpěv a různé hlasy samce

 

27.

Strnad rolní – Rustic Bunting – Emberiza rustica

2.05

 

Dva zpěvy samce, a běžné hlasy

 

28.

Strnad zahradní – Ortolan Bunting – Emberiza hortulana

1.54

 

Různý zpěv samců, třetí nahrán ve Finsku (názorný příklad "regionálního přízvuku"), a různé hlasy

 

29.

Strnad šedohrdlý – Cretzschmar's Bunting – Emberiza caesia

1.50

 

Zpěv samce a hlasy

 

30.

Strnad obecný – Yellowhammer Emberiza citrinella

1.25

 

Různý zpěv samce, třetí s drozdem na pozadí, a různé běžné hlasy

 

31.

Strnad cvrčivý – Cirl Bunting – Emberiza cirlus

1.47

 

Různý zpěv samců, a různé hlasy

 

32.

Strnad šedý – Cinereous Bunting – Emberiza cineracea

1.38

 

Typický zpěv samce

 

33.

Strnad černohlavý – Black-headed Bunting – Emberiza melanocephala

1.52

 

Tři příklady zpěvu, a hlasy samce

 

34.

Strnad obojkový – Yellow-breasted Bunting – Emberiza aureola

1.33

 

Zpěv samce a běžné hlasy

 

35.

Strnad luční – Corn Bunting – Miliaria calandra

1.48

 

Různý zpěv samců, a různé hlasy

 

36.

Strnad viničný – Rock Bunting – Emberiza cia

1.25

 

Různý zpěv samce, a hlasy