atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek105 ptacek240 nasi_ptaci118.jpeg nasi_ptaci371.jpg nasi_ptaci2110 nasi_ptaci2235 nasi_ptaci2260 nasi_ptaci2447 nasiptaci.info nasiptaci.info 301a www.nasiptaci.info most168 www.nasiptaci.info ptaci211 ptaci367 2bird www.nasiptaci.info
Atlas ptáků

BirdLife varuje!

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

 

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

V druhé polovině ledna letošního roku proběhla v Berlíně konference Zelený týden, na které publikovala mezinárodní organizace BirdLife International, zabývající se ochranou ptactva a jejich přírodního prostředí, novou studii populačních trendů volně žijícího ptactva. Podle ní jsou ve státech přistupujících do EU ohroženy více než dvě desítky běžných ptačích druhů žijících v zemědělské krajině. 

V uvedené studii se konstatuje, že se v celé Evropě od r. 1980 snížila početnost 24 nejběžnějších druhů ptáků zemědělské krajiny (skřivan polní, čejka chocholatá, strnad obecný aj.) průměrně o více než 30 %, a to především vinou intenzivního zemědělství. Ptáci jsou přitom výborným barometrem stavu životního prostředí a udržitelnosti lidských aktivit. Studie vychází z výsledků projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“, na kterém spolupracuje BirdLife International a několik dalších evropských organizací. Koordinací tohoto projektu u nás byla pověřena Česká společnost ornitologická. 
K poklesu velikosti populací dochází nejvíce ve státech severní a západní Evropy, a to především v těch, které mají vyvinuty nejintenzívnější zemědělské systémy. Např. ve Velké Británii poklesla v letech 1970 – 1999 početnost skřivana polního o 52 % a strnada lučního dokonce o 88 %. Nejvíce jsou ohroženy druhy zvláště zranitelné intenzivním zemědělstvím, jako jsou např. chřástal polní, ťuhýk obecný nebo drop velký. 
BirdLife International věří, že vlády deseti nových členských států EU budou věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí. V opačném případě organizace varuje, že i v budoucnu dojde k masivnímu poklesu, nebo dokonce k vyhynutí některých živočichů i na území nových členských států, které mají zatím přírodu lépe zachovanou a nejsou dosud významně dotčeny ničivými dopady intenzivního zemědělství. 
Před zahájením konference komentoval výkonný ředitel Královské společnosti na ochranu ptáků z Velké Británie Graham Wynne problém tak, že příroda v EU byla a je pustošena zemědělskými dotacemi na produkci, které podporovaly intenzivní zemědělství před trvalou udržitelností životního prostředí a ochranou přírody. Noví členové EU by se měli poučit z chyb západních států a vyvarovat se jich. 
BirdLife International proto naléhá na EU a nové členské státy, aby dotace ze společné zemědělské politiky byly používány na udržení extenzívního zemědělského systému, který podporuje přírodě blízké hospodaření, chrání přírodu a pomáhá rozvoji venkovských komunit. Organizace také vyzvala Evropskou komisi a všechny členské státy EU k urychlenému ustanovení ochrany životního prostředí a živých organismů za základ zemědělské politiky. 
Připravila redakce podle tiskové zprávy České ornitologické společnosti.

Výběr z galerie
ptacek48 ptacek339 ptacek230 ptacek242 ptacek452 ptacek499 nasi_ptaci293.jpg nasi_ptaci299.jpg nasi_ptaci319.jpg nasi_ptaci571.jpg nasi_ptaci581.jpg nasi_ptaci21 nasi_ptaci2167 nasi_ptaci2455 bird-of-prey-848906_1920 5birds5 14birds14 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info www.nasiptaci.info most133 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek19 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc_0017_1-a5e145946dd50b0533c44e6279fcd5f500524682 ptacek567 img00036c-025f04ae3e8b80efea644708382cc67acb4109a3 29-1-2015-park-5-1-7ffdeef1638845023744a0172a9c9dcbd085db91 sojka-obecna-1-96051bd62e80c90f12a466551640732a5cf8d7cf nasi_ptaci55.jpg nasi_ptaci461.jpg nasi_ptaci497.jpg nasi_ptaci576.jpg nasi_ptaci767.jpg nasi_ptaci230 nasi_ptaci2426 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info cimg2417-2777266c18d507912e62a43959ce38b89d82dd43 most47 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci349 81bird 5422018_birds 8bird www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info