atlas našich ptáků
Fotogalerie
16-9-2011-zluna-zeleni-1-346cfadeb8db54b873c7c38f30c3a33e063da489 ptacek384 ptacek626 6-1-2015-park-zahradka-55-8e5ec8ba77747b7141dadd49893cbbe3875dcb86 drozd-zpevny-1-6027a629f3b956a937230f7606cb8486d13c4635 nasi_ptaci500.jpg nasi_ptaci2286 nasi_ptaci2410 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info 15082017703-92a69a964af4da497491f4842f5775e1d95fe574 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 33bird
Atlas ptáků

BirdLife varuje!

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

 

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

V druhé polovině ledna letošního roku proběhla v Berlíně konference Zelený týden, na které publikovala mezinárodní organizace BirdLife International, zabývající se ochranou ptactva a jejich přírodního prostředí, novou studii populačních trendů volně žijícího ptactva. Podle ní jsou ve státech přistupujících do EU ohroženy více než dvě desítky běžných ptačích druhů žijících v zemědělské krajině. 

V uvedené studii se konstatuje, že se v celé Evropě od r. 1980 snížila početnost 24 nejběžnějších druhů ptáků zemědělské krajiny (skřivan polní, čejka chocholatá, strnad obecný aj.) průměrně o více než 30 %, a to především vinou intenzivního zemědělství. Ptáci jsou přitom výborným barometrem stavu životního prostředí a udržitelnosti lidských aktivit. Studie vychází z výsledků projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“, na kterém spolupracuje BirdLife International a několik dalších evropských organizací. Koordinací tohoto projektu u nás byla pověřena Česká společnost ornitologická. 
K poklesu velikosti populací dochází nejvíce ve státech severní a západní Evropy, a to především v těch, které mají vyvinuty nejintenzívnější zemědělské systémy. Např. ve Velké Británii poklesla v letech 1970 – 1999 početnost skřivana polního o 52 % a strnada lučního dokonce o 88 %. Nejvíce jsou ohroženy druhy zvláště zranitelné intenzivním zemědělstvím, jako jsou např. chřástal polní, ťuhýk obecný nebo drop velký. 
BirdLife International věří, že vlády deseti nových členských států EU budou věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí. V opačném případě organizace varuje, že i v budoucnu dojde k masivnímu poklesu, nebo dokonce k vyhynutí některých živočichů i na území nových členských států, které mají zatím přírodu lépe zachovanou a nejsou dosud významně dotčeny ničivými dopady intenzivního zemědělství. 
Před zahájením konference komentoval výkonný ředitel Královské společnosti na ochranu ptáků z Velké Británie Graham Wynne problém tak, že příroda v EU byla a je pustošena zemědělskými dotacemi na produkci, které podporovaly intenzivní zemědělství před trvalou udržitelností životního prostředí a ochranou přírody. Noví členové EU by se měli poučit z chyb západních států a vyvarovat se jich. 
BirdLife International proto naléhá na EU a nové členské státy, aby dotace ze společné zemědělské politiky byly používány na udržení extenzívního zemědělského systému, který podporuje přírodě blízké hospodaření, chrání přírodu a pomáhá rozvoji venkovských komunit. Organizace také vyzvala Evropskou komisi a všechny členské státy EU k urychlenému ustanovení ochrany životního prostředí a živých organismů za základ zemědělské politiky. 
Připravila redakce podle tiskové zprávy České ornitologické společnosti.

Výběr z galerie
ptacek138 ptacek178 ptacek225 ptacek383 ptacek589 nasi_ptaci187.jpeg nasi_ptaci277.jpg nasi_ptaci465.jpg nasi_ptaci471.jpg nasi_ptaci657.jpg nasi_ptaci787.jpg nasi_ptaci2139 nasi_ptaci2298 nasi_ptaci2328 nasi_ptaci2379 animal-910942_1920 snowy-owl-981618_1280 common-pheasant-854865_1920 nasiptaci.info nasiptaci.info most73 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most23 most132 most135 most190 www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek40 2622018_birds ptacek250 ptacek437 ptacek561 kolaz-ptacci-7a83de30785072b62e812ad783f033bde103c4aa nasi_ptaci109.jpeg nasi_ptaci238.jpg nasi_ptaci320.jpg nasi_ptaci342.jpg nasi_ptaci356.jpg nasi_ptaci454.jpg nasi_ptaci515.jpg nasi_ptaci2184 nasi_ptaci2235 nasi_ptaci2359 dsc00291-022d6080058aa9c78f4f883a138f914a0df66740 dsc00300-1e29635fe5b702bc352958905f1bcd19da9baff9 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info most33 P1000680 P1010235 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most1 most73 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci307 ptaci312 www.nasiptaci.info