atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek59 ptacek363 7622018_birds ptacek285 ptacek304 ptacek637 15bird 3622018_birds nasi_ptaci637.jpg nasi_ptaci2234 nasi_ptaci2388 hawk-802054_1920 nasiptaci.info www.nasiptaci.info most198 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info
Atlas ptáků

BirdLife varuje!

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

 

BirdLife International varuje: čeká nás úbytek ptactva v zemědělské krajině!

V druhé polovině ledna letošního roku proběhla v Berlíně konference Zelený týden, na které publikovala mezinárodní organizace BirdLife International, zabývající se ochranou ptactva a jejich přírodního prostředí, novou studii populačních trendů volně žijícího ptactva. Podle ní jsou ve státech přistupujících do EU ohroženy více než dvě desítky běžných ptačích druhů žijících v zemědělské krajině. 

V uvedené studii se konstatuje, že se v celé Evropě od r. 1980 snížila početnost 24 nejběžnějších druhů ptáků zemědělské krajiny (skřivan polní, čejka chocholatá, strnad obecný aj.) průměrně o více než 30 %, a to především vinou intenzivního zemědělství. Ptáci jsou přitom výborným barometrem stavu životního prostředí a udržitelnosti lidských aktivit. Studie vychází z výsledků projektu „Celoevropský monitoring běžných druhů ptáků“, na kterém spolupracuje BirdLife International a několik dalších evropských organizací. Koordinací tohoto projektu u nás byla pověřena Česká společnost ornitologická. 
K poklesu velikosti populací dochází nejvíce ve státech severní a západní Evropy, a to především v těch, které mají vyvinuty nejintenzívnější zemědělské systémy. Např. ve Velké Británii poklesla v letech 1970 – 1999 početnost skřivana polního o 52 % a strnada lučního dokonce o 88 %. Nejvíce jsou ohroženy druhy zvláště zranitelné intenzivním zemědělstvím, jako jsou např. chřástal polní, ťuhýk obecný nebo drop velký. 
BirdLife International věří, že vlády deseti nových členských států EU budou věnovat zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí. V opačném případě organizace varuje, že i v budoucnu dojde k masivnímu poklesu, nebo dokonce k vyhynutí některých živočichů i na území nových členských států, které mají zatím přírodu lépe zachovanou a nejsou dosud významně dotčeny ničivými dopady intenzivního zemědělství. 
Před zahájením konference komentoval výkonný ředitel Královské společnosti na ochranu ptáků z Velké Británie Graham Wynne problém tak, že příroda v EU byla a je pustošena zemědělskými dotacemi na produkci, které podporovaly intenzivní zemědělství před trvalou udržitelností životního prostředí a ochranou přírody. Noví členové EU by se měli poučit z chyb západních států a vyvarovat se jich. 
BirdLife International proto naléhá na EU a nové členské státy, aby dotace ze společné zemědělské politiky byly používány na udržení extenzívního zemědělského systému, který podporuje přírodě blízké hospodaření, chrání přírodu a pomáhá rozvoji venkovských komunit. Organizace také vyzvala Evropskou komisi a všechny členské státy EU k urychlenému ustanovení ochrany životního prostředí a živých organismů za základ zemědělské politiky. 
Připravila redakce podle tiskové zprávy České ornitologické společnosti.

Výběr z galerie
ptacek155 ptacek71 ptacek355 9bird 18-6-2011-13-e88a6fccd4843e714d6a91b499dc8f332350b9a9 img_3735ptacek-f43970f668409027f00b705cb4dc21f12d345f61 nasi_ptaci130.jpeg nasi_ptaci245.jpg nasi_ptaci379.jpg nasi_ptaci474.jpg nasi_ptaci636.jpg nasi_ptaci673.jpg nasi_ptaci698.jpg nasi_ptaci756.jpg nasi_ptaci2323 nasi_ptaci2469 nasi_ptaci2480 animal-910960_1920 elster-722245_1920 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info most28 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 31bird 91birdNové foto
ptacek156 ptacek89 ptacek312 ptacek346 ptacek609 p5-558ec9679fe53881b3a8cb235abfaaa07910bd89 18042015792-8cc521c497033d83e4f063237ce80a4beee178cb nasi_ptaci78.jpg nasi_ptaci190.jpeg nasi_ptaci334.jpg nasi_ptaci515.jpg nasi_ptaci649.jpg nasi_ptaci796.jpg nasi_ptaci21 nasi_ptaci2189 nasi_ptaci2403 nasi_ptaci2473 nasi_ptaci2479 goldfinch-739079_1280 ptaci177 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info P1010201 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most27 most88 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci220 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info