atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek193 nasi_ptaci112.jpg nasi_ptaci753.jpg nasi_ptaci2146 nasi_ptaci2239 strakapoud-93ecc731f74aa0ca4dd5a100b21bce2d6b810e17-a41caefc463f672e1c9ec3f7e114301f25292beb kingfisher-881975_1920 milan-392503_1920 nasiptaci.info nasiptaci.info 58bird robin-818126_1920 10bids_2017 most79 www.nasiptaci.info 30bird ptaci255 ptaci384
Atlas ptáků

Kalous ušatý

kalousus

Velikost

Délka: 31-37 cm.
Rozpětí: 86-98 cm
Hmotnost: M 177-350 g, F 240-490 g.

Popis

Kalous ušatý je pták veliký jako holub hřivnáč. Má oválný obličej a bílé peří v závoji kolem očí tvoří písmeno X. Dlouhá pera kolem uší a žlutočervené oči. Samice jsou na přední straně těla nepatrně tmavější. Let je tichý, v letu se pozná podle silné hlavy, dlouhých štíhlých křídel a pomalých křídelních úderů. Ve dne odpočívá v korunách stromů a za kořistí létá při stmívání. V zimě často žije pospolitě. Jsou známa pravidelná nocoviště (parky a hřbitovy), kde přes den na stromech přespává větší množství ptáků.
Hlas – Samec: poměrně tiché, monotónně se opakující „hú“, v toku (únor – duben) klape zobákem a tleská křídly. Samice: se ozývá jen zřídka, její hlasový projev se podobá pískání na hřeben. Mláďata se ozývají naříkavým kolísavým pískáním. Kalous v nebezpečí klape zobákem.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí převážně v otevřené zemědělské krajině a v údolních nivách (břehové porosty, remízky, stromořadí, staré sady), méně často ve vyšších polohách a při okrajích lesa. Kalousi nejsou nijak výrazně teritoriální, v příhodných biotopech může hnízdit i více párů v malé vzdálenosti. Vlastní hnízdo nestaví, používají opuštěná hnízda jiných ptáků, nejčastěj strak, vran a kání. Hnízdí v průběhu března až června jedenkrát ročně.
Samice snáší vejce obden. Plnou snůšku tvoří 3 – 7 bílých zakulacených vajec ze kterých se mláďata líhnou po 27 – 28 dnech inkubace. Protože samice zpravidla zasedá na první, či druhé vejce, bývá mezi mláďaty dobře viditelný věkový rozdíl. Na vejcích sedí pouze samice, potravu nosí oba rodiče. Mláďata se rozlézají z hnízda ve věku 3 – 4 týdnů, dokáží s pomocí zobáku obratně šplhat, ukrývají se v hustých porostech keřů a stromů. Vzletnosti dosahují ve věku cca 5 týdnů. Osamostatňují se ve věku 6 – 7 týdnů.
Početnost v ČR – Kalous ušatý je nejhojnější sovou zemědělské krajiny.
Potrava – převážně drobní hlodavci (hraboši, myšice, norníci), méně ptáci, hmyzožravci, hmyz.
Kalousi ušatí jsou stálí, přelétaví i tažní ptáci. Více migrují severské populace. V České republice zimují ptáci ze severní a východní Evropy.

Rozšíření

Rozšířen téměř v celé Evropě, ve střední Sibiři, v části severní Afriky a Severní Ameriky.

Výskyt v ČR

Po puštíkovi obecném (Strix aluco) naše nejhojnější sova. Vyskytuje se téměř na celém území,nejhojnější je v nižších nadmořských výškách, nad 600 m.n.m. jeho početnost klesá, i když v horách vzácně hnízdí až ve výškách více než 1100 m.n.m. Početní stavy nepodléhají dlouhodobým změnám, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 4-8 tisíc párů.
I v Evropě jsou stavy stabilní, počty se odhadují na více než 380 tisíc párů.

Význam

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výběr z galerie
ptacek75 ptacek424 29-1-2015-park-5-1-7ffdeef1638845023744a0172a9c9dcbd085db91 nasi_ptaci40.jpg nasi_ptaci414.jpg nasi_ptaci594.jpg nasi_ptaci604.jpg nasi_ptaci650.jpg nasi_ptaci733.jpg nasi_ptaci794.jpg nasi_ptaci236 nasi_ptaci2177 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info 2birds_b 21bids_2017 80bird most190 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci195 ptaci321 81bird DSCN2045 89birdNové foto
ptacek36 ptacek419 3-2-2010-odpoledne-125-6060b7d988940a9b44f51b409c43b8f8f0b5dbbd ptacek389 ptacek623 14bird nasi_ptaci112.jpg nasi_ptaci573.jpg nasi_ptaci634.jpg nasi_ptaci663.jpg nasi_ptaci828.jpg nasi_ptaci853.jpg nasi_ptaci874.jpg nasi_ptaci2111 nasi_ptaci2209 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info 87bird www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci310 4bird www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info