atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek130 nasi_ptaci347.jpg nasi_ptaci537.jpg nasi_ptaci789.jpg nasi_ptaci2337 nasi_ptaci2420 nasi_ptaci2474 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info animal-1766761_1920 most31 most32 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci306
Atlas ptáků

Kormorán velký

kormoran

Velikost

Délka: 77-94 cm.
Rozpětí: 121-149 cm.
Hmotnost: 1570-3180 g.

Popis

Kormorán velký je veliký jako husa, černě zbarvený, s tenkým na špičce zahnutým zobákem a lysým hrdelním vakem. Ve svatebním šatě má peří na hlavě a krku bělavé. Samec a samice se navzájem neliší, mláďata jsou hnědavá a spodní stranu těla mají bělavou. Na vodě má hluboký ponor těla a zvednutou hlavu, často se potápí. Odpočívá na kamenech nebo stromech u vody ve vzpřímeném postoji s často roztaženýmí křídly.
Kormorán velký se ozývá drsným krákoráním.

Ekologie

Hnízdí na mořském pobřeží a v ústích řek, v poslední době se vyskytuje i ve vnitrozemí např. na Balatonu nebo v oblastech s větším počtem vodních nádrží (přehradní nádrže či rybníky) , kde jeho hejna páchají velké škody rybářům na nasazených rybách. Proto je mnohde povolena jejich regulace odstřelem. Hnízdí pospolitě ve velkých koloniích na litnatých stromech v dubnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je vystavěné z větví a klacků.
Samice snáší 3 – 4 světle modrá vejce.
Živí se výlučně rybami s velikostí především v rozpětí 10 až 20 cm. Lovy kormoránů jsou vysoce organizované, kormoráni umí hlasitým plácáním křídel nahánět ryby po rybníce (nádrži) z jedné strany na protější břeh a pak je na malém prostoru u břehu masivně loví.
Kormorán velký je částečně tažný pták, někdy přezimuje u nás u nezamrzajících vodních plochách.

Rozšíření

Viz taxonomie. V 19. století vlivem pronásledování zmizel z mnoha evropských zemí. Od 70.let minulého století se díky ochraně začal opět rozšiřovat a zvýšila se i početnost. V současnosti hnízdí v Evropě více než 310 tisíc párů. Severnější populace se v zimě přesunují jižněji, ostatní jsou stálé.
U nás jsou zaznamenány první pokusy o zahnízdění v roce 1938 na jižní Moravě. První stálá kolonie vznikla až v roce 1982 na střední Novomlýnské nádrži, o rok později na Třeboňsku. V dalších letech se počty rychle zvyšovaly, maximum párů u nás hnízdilo v roce 1989 – 710. Od roku 1987 jsou počty kormoránů regulovány, tento stav trvá i v současnosti. V letech 2001-03 na našem území hnízdilo 200-232 párů – 117-139 v jižních Čechách, 81-85 na jižní Moravě a 2-8 párů jinde.

Zajímavosti

V České republice je kormorán velký chráněn a je rovněž v příloze I evropské Směrnice o ptácích Natura 2000. Hnízdící populace se vyskytují na rybnících CHKO Třeboňsko a v dolním Podyjí, jejich početnost dosahuje několik set kusů. V podzimních měsících ovšem přetahují přes území zejména jižních Čech až desítky tisíc kormoránů, jejichž lov může v krátkém časovém období vést k výrazným škodám na rybí obsádce. Proto je kormorán zahrnut v zákoně o náhradě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Každý majitel rybníka tak může na základě prokázané škody požádat o náhradu, která je mu vyplacena z rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Navíc v nejexponovanějších lokalitách je povolen odstřel. Kormorán ovšem nemá dobré maso ani vhodné peří a jeho odstřel tak má výhradně regulační účel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výběr z galerie
ptacek65 ptacek183 p4-d04b10e5424ac996b49d78076e9f5dd8fdc79d14 6-1-2015-park-zahradka-27-b-73a46d818c118cd7cee469ee898f55ec019ee0c8 nasi_ptaci67.jpeg nasi_ptaci128.jpeg nasi_ptaci556.jpg nasi_ptaci633.jpg nasi_ptaci2156 nasi_ptaci2165 nasi_ptaci2320 nasi_ptaci2336 11birds11 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info robin-2197691_1920 tit-2174557_1920 most104 most166 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 1722018_birds www.nasiptaci.infoNové foto
nasi_ptaci352.jpg img_7764_modrinka-8e10462407d5348a13e2a543ec6fc740f34cca6e ptacek13 ptacek591 krutihlav-obecny-1-5822a803e316cf1ba639cc86c2f1a20f48f9bb3f nasi_ptaci111.jpg nasi_ptaci373.jpg nasi_ptaci399.jpg nasi_ptaci460.jpg nasi_ptaci511.jpg nasi_ptaci668.jpg nasi_ptaci745.jpg nasi_ptaci775.jpg nasi_ptaci818.jpg nasi_ptaci2324 13birds13 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info bird-1983851_1920 jay-1893161_1280 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most23 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 32bird ptaci289 ptaci426 hd-wallpaper-hq-3 www.nasiptaci.info