atlas našich ptáků
Fotogalerie
ptacek67 ptacek148 ptacek42 ptacek233 ptacek302 nasi_ptaci67.jpeg nasi_ptaci93.jpg nasi_ptaci297.jpg nasi_ptaci515.jpg nasi_ptaci2291 nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci374
Atlas ptáků

Pěvuška podhorní

pevpodh

Velikost

17 – 19 cm, váha 40 g

Popis

Pěvuška podhorní je málo známý pták zhruba velikosti skřivana polního (Alauda arvensis). Hlava je popelavě šedá se světlejší žlutou skvrnou u kořene zobáku. Brada a hrdlo jsou bělavé, poseté načernalými skvrnkami. Hřbetní strana je šedohnědě kropenatá, spodní šedohnědá s hustými červenohnědými, podélnými skvrnami na bocích. Tmavé pole přes křídlo je tvořené velkými krovkami, křídelní krovky mají jemné bílé špičky, jako ocasní pera poměrně krátkého ocasu. Samička má o něco méně nápadné zbarvení. Mladí ptáci mají šedé, neskvrnité hrdlo, spodinu těla rezavě žlutou, hustě hnědě podélně čárkovanou. Z dálky a při špatném světle se pěvušky podhorní zdají tmavé a nevýrazné, vyniká jen černé pole na křídlech.

Ekologie

Pěvuška podhorní je typický pták vysokohorského pásma. Hnízdí nad hranicí lesa od 1500 až do 3000 m.n.m; většinou na holinách s balvany a nízkými rostlinami, na sutích a křovinatých svazích i na skalnatých vrcholcích hor. Hnízdit začínají koncem května nebo v červnu. Zatím se neví zda ptáci mají v sezoně jednu nebo dvě snůšky. Hnízdo které je spleteno ze suchých stébel trav, mechů, kořínků a srsti stavějí oba ptáci. Hnízdní kotlinka je měkce vystlaná chlupy a často obložená tobolkami mechů. Je umístěné většinou ve skalní štěrbině, v dutině pod kamenem, často i pod nízkým hustým keřem, občas i v podezdívkách horských chat. Vajíčka mají nápadně modrozelenou barvu bez jakýchkoliv skvrn. Bývá jich 3-5 a střídavě sedí oba rodiče. U vylétaných rodinek bývá pravidelně pozorováno méně mláďat, než odpovídá velikosti snůšek. Potravu tvoří v létě hmyz a další bezobratlí, později semena trav a jiných rostlin.

Rozšíření

Žije ostrůvkovitě ve všech evropských a asijských pohořích až do Japonska a v severozápadním cípu Afriky. Těžištěm jejího rozšíření je východní Asie. Je částečně tažná, pospolitá a nikde není hojná.

Význam

Vzhledem ke své vzácnosti a reliktnímu výskytu je v Červeném seznamu ČR zařazena do kategorie CR – kriticky ohrožený druh.

Rozšíření v ČR

Na našem území hnízdí pouze v několika nejvýše položených horských oblastech. Jediným pravidelným hnízdištěm jsou Krkonoše (nejsevernější hnízdiště v Evropě), kde je hnízdění známo už od počátku 19. století, od té doby zůstávají hnízdní lokality i početní stavy prakticky stejné. Druhým občasným hnízdištěm je Hrubý Jeseník (okolí Pradědu a Vysoké Hole). Další možnou oblastí jsou Krušné hory, kde v letech 1997-2002 byl každoročně zaznamenán výskyt v hnízdní době. Zcela vyjímečně jsou jednotliví ptáci zaznamenáni i v dalších pohořích. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 15-20 párů.
Celoevropská populace je rovněž považována za stabilní, čítá přes 100 tisíc párů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výběr z galerie
ptacek46 ptacek391 nasi_ptaci206.jpg nasi_ptaci362.jpg nasi_ptaci718.jpg nasi_ptaci2228 nasi_ptaci2330 dudek-5472b51b0cdb3384c5014444eea1eafed33c630e dsc00083-434e9d7593da73a4cafe7987cd52ba9b8f017979 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info 25bids_2017 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most38 most77 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info 25bird ptaci272 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
ptacek402 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ptacek249 ptacek575 ptacek628 img00004a img00017a-13c715375261aa3bde7b808aaf73981fda641f84 nasi_ptaci142.jpeg nasi_ptaci541.jpg nasi_ptaci570.jpg nasi_ptaci574.jpg nasi_ptaci716.jpg nasi_ptaci759.jpg nasi_ptaci787.jpg nasi_ptaci246 nasi_ptaci2295 nasi_ptaci2506 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info 9522018_birds most93 most68 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info ptaci244 ptaci284 ptaci416 DSCN2052 322018_birds www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info