atlas našich ptáků
Fotogalerie
nasi_ptaci35.jpg nasi_ptaci208.jpg nasi_ptaci245.jpg nasi_ptaci337.jpg nasi_ptaci381.jpg nasi_ptaci668.jpg nasi_ptaci2115 nasi_ptaci2354 nasi_ptaci2502 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info most98 P1010241 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info
Atlas ptáků

Racek chechtavý

racekchech

Velikost

Délka: 35-39 cm.
Rozpětí: 86-99 cm.
Hmotnost: 200-400 g.

Popis

Šat svatební – hlava po týl tmavohnědá, kolem oka úzký, vpředu přerušený bílý kroužek. Krk, spodek těla, svrchní krovky ocasní a ocas jsou bílé, vrch těla a křídel světle šedý, až na velké ruční krovky, které jsou bílé. První čtyři letky jsou celé bílé, další šedé s černobílou kresbou. Zobák i nohy jsou červené.
Šat prostý – stejný, ale hlava je bílá s černými skvrnami. Zobák i nohy světlejší než ve svatebním šatě, zobák má navíc tmavou špičku.
Šat mláďat – vrch hlavy světle hnědý, po stranách hrudi částečný hnědý obojek. Týl, spodina těla, svrchní krovky ocasní a ocas jsou bílé, na ocasu černá koncová páska. Vrch těla a malé křídelní krovky hnědé s bělavými lemy per, velké svrchní křídelní krovky šedé, ruční letky bílé s černými špičkami, loketní letky tmavší s bělavým lemem a špičkou. Zobák i nohy bledě žluté až masové, na zobáku černá špička.
Šat 1. zimy – stejný jako prostý šat u dospělých, pouze křídla a ocas jako mladí.
Šat 1. léta – jako předchozí,ale hlava až na různě velké bílé skvrny už hnědá.

Ekologie

Hnízdí v koloniích, i ve značně velkých (i v současnosti až několik tisíc párů), především u rybníků se zarostlými břehy nebo u slepých říčních ramen a v bažinách. Hnízda jsou ve vegetaci na zemi nebo v mělké vodě. Od dubna do července snáší v naprosté většině případů 3 vejce, oba rodiče sedí 23-26 dní. Mláďata setrvávají po vylíhnutí asi 10 dní na hnízdě, pak ho opouštějí a ukrývají se v okolí – někdy se i desítky mláďat shlukují do tzv. školek. Po 26-28 dnech jsou mláďata vzletná, pohlavně dospívají ve 2. roce života. Nejvyšší prokázaný věk je 32 let a 1 měsíc.
Větší část potravy je živočišná – hmyz a další bezobratlí, drobné rybky. Rostlinnou potravu konzumuje ve větším množství pouze v době zrání třešní a při sklizni obilí.

Možné záměny

Od většiny racků se ve všech šatech odlišuje bílým předním okrajem křídla – tento znak je viditelný i za letu na spodku křídla.
Rozdíly oproti r. černohlavému (Larus melanocephalus) – viz tam.

Rozšíření

Mimo severovýchodu kontinentu hnízdí v celé Evropě včetně Islandu, areál druhu dále pokračuje širokým pásem přes střed Asie až na její východní pobřeží. Převážně tažný druh, většina populace se posouvá v zimě k jihu. Islandská populace zimuje na východním pobřeží Severní Ameriky, většina evropských ptáků na jihu areálu, ale někteří se dostávají podél obou pobřeží Afriky až k rovníku, východoasijské populace zimují podél celého východního pobřeží až po Malajsii.
Na území ČR hnízdí pravidelně hlavně v nížinách, v rybničních oblastech i ve vyšších polohách. Nejvýše položené hnízdiště je v nadmořské výšce 730 m. na Lipně. Na nezamrzlých tocích u nás běžně zimuje.
V první polovině minulého století u nás hnízdil vzácně, po roce 1945 se početnost i velikost kolonií začala rychle zvyšovat. Maximální počty u nás hnízdily v 70. letech min. století – počty byly odhadovány na 200000 – 350000 hnízdících párů. V těchto letech u nás byly i velké kolonie, např na mělčinách údolní nádrže Nové Mlýny, v době jejího budování hnízdilo až 50000 párů. V následujícím desetiletí nastal silný úbytek stavů, do roku 1989 se počty snížily na 80000 – 150000 párů. Početní stavy se snižují i nadále, při sčítání v letech 2001 – 2003 stavy opět poklesly asi na 50000 – 100000 hnízdících párů.

Význam

Druh je v současnosti jako silně ubývající zařazen v Červeném seznamu v kategorii VU – zranitelný druh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Výběr z galerie
ptacek46 ptacek94 ptacek322 11-6-09-9-9c030695779f0c78c16a2c40d4aac6535779ee20 cimg1940-ded62952ac49da18c2e4b99a1aa2e4aefa7a88f6 photo0022-1a44cb3848bd29ef54a5837f12d7897d1e3ac63a nasi_ptaci514.jpg nasi_ptaci2121 nasi_ptaci2160 nasi_ptaci2355 nasi_ptaci2494 52dsc_0018-5bc6b3eb4770170e8282eaf7a51072e9876ec47e bird-81890_1920 owl-735848_1920 nasiptaci.info nasiptaci.info nasiptaci.info P1000795 most218 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
most18 P1000696 P1010201 P1010204 P1010209 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info most40 most55 most63 most91 most154 most173 most191 most209 most221 www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info