09 Potápka černokrká

Skladba „09 Potápka černokrká“.