09 Potápka černokrká

Skladba “09 Potápka černokrká”.