Výsledky vyhledávání pro: rorýs

Ptáci pod lupou

...  tvaru. Letci a rychle létající druhy – rorýsi, vlaštovky a kolibříci kladou vejce ve tvaru dlouhé elipsy. ...  ptáků je bílé. Např. u datlů, sov, vlaštovek a rorýsů, u potápek, u buřňáků a ledňáčků. Většina vajec je však ...

Ptačí den

...  pro sýkory, pro rehky, šoupálky, sovy, holuby, kachny, rorýse a dokonce i pro netopýry. Od r. 1998 v Týništi vyrobili více než ...

Ptáci obecně

...  únik před případnou hrozbou. Také se věřilo, že rorýsi dokáží spát za letu, i když to nebylo nikdy experimentálně ...  bránit své teritorium, jako např. mořští ptáci nebo rorýsi, se sdružují do hnízdních kolonií; to je výhodné z hlediska ...

Zajímavosti

...  400km/h) nejrychlejší ve vodorovném letu je některý z rorýsů nejhojnější pták velmi rychle vyhubený člověkem: holub ...

Seznam všech ptáků ČR

...  zahradní Phoenicurus phoenicurus Common Redstart [O] Rorýs obecný Apus apus Common Swift [O] Rybák černý Chlidonias ...

Stěhovaví ptáci

...  – IX Rehek domácí III X Rehek zahradní IV IX Rorýs obecný IV – V VIII – IX Sedmihlásek hajní V VIII Skřivan ...

Ohrožené druhy

...  ruficollis) potápka roháč (Podiceps cristatus) rorýs obecný (Apus apus) slavík obecný (Luscinia megarhynchos) sluka lesní ...

Ptáci – popis

...  přičemž k nejrychlejším patří husy, kachny, rorýsi aj. Drobní pěvci létají zpravidla rychlostí ...  únik před případnou hrozbou. Také se věřilo, že rorýsi dokáží spát za letu, i když to nebylo nikdy experimentálně ...  bránit své teritorium, jako např. mořští ptáci nebo rorýsi, se sdružují do hnízdních kolonií; to je výhodné z hlediska ...

Řády+příklady

...  potravu, dokonce i spí mláďata nidikolní zástupci: RORÝS OBECNÝ (závěsná noha) KOLIBŘÍCI (drobní, umí v letu ...