Čírka modrá
Reklamy
Koliha malá
Sedmihlásek malý
Čírka modrá

Čírka modrá je kachna dlouhá 38 cm, jen o málo větší než kachna divoká, s rozpětím asi 65 cm. Ve svatebním šatu má kačer bílý obloukovitý pruh od oka až do týlu. Samice i samec se v prostém šatu velmi podobají kachně divoké, jsou však poněkud kontrastnější a mají šedavý okraj křídel, nápadný zvláště za letu. Za toku vydává samec vrzavé „ken…krererr“.

Prostředí

Pták rozšířený v euroasijské oblasti listnatých a smíšených lesů na jih až po oblast stepí. V našem století se hnízdiště čírky modré rozšířila směrem na sever. V Severní Americe žije na jejím místě blízce příbuzný druh, oba druhy se zřejmě odštěpily od společné původní formy.

Čírka modrá vyhledává jako jediná z kachen malé vodní plochy v oblastech lesních polomů a rákosové porosty mělkých jezer. V tomto prostředí zastupuje chřástaly: běhá, brodí se, plave a šplhá velmi hbitě v takřka neprostupném rostlinstvu těchto míst. Protože žije v prostředí, jež v zimě zamrzá, je přísně tažným ptákem. Čírka modrá táhne v noci a přezimuje mnohem dále na jihu než jiné evropské kachny.

Rozmnožování

Kačeři tokají během jarního tahu a předvádějí se nejrozmanitějšími pohyby. Hvízdají s hlavou zvrácenou dozadu a při svatebním letu zaujímají neobvyklý postoj a nepřirozeně mávají křídly. Kachna si staví hnízdo na suchém místě uprostřed močálu, přičemž si zobákem a hrudí vytlačuje hnízdní jamku. Hnízdění probíhá v květnu a v červnu, na 8 až 11 asi 45 mm dlouhých vejcích sedí kachna 21 až 23 dnů.

Potrava

Vodní hmyz, červi, lodyhy i kořínky vodních rostlin i semena.

Reklamy
Koliha malá
Sedmihlásek malý
Reklamy
Send this to a friend