Foto příspěvky
Články a zajímavosti

články

články

články a komentáře

Luňáci  a motáci

Luňáci  a motáci

Nikdo   z nás   si  zřejmě nedovede  představit ornitologa  či jiného obdivovatele přírody, který by nezvedl oči a nepřiložil k nim  dalekohled, když  mu  nad hlavou
Úbytek polních ptáků

Úbytek polních ptáků

Úbytek polních ptáků  v Evropě je přesvědčivě doložen.  Mizí druhy  řídké  a vzácné,  ale  i ty běžné. Z 36 běžných polních druhů  ptáků jich 18
Strnadi žijící u nás

Strnadi žijící u nás

Facebook Twitter Like Email
U nás zimující husy

U nás zimující husy

Domácí husu zná  patrně každý: velké  zavalité tělo, krátké nohy, dlouhý krk  s malou hlavou a silným  zobákem. Téměř všechny divoké husy vyskytující  se během
<strong>Návrat puštíka  bělavého na Šumavu</strong>

Návrat puštíka  bělavého na Šumavu

Puštík bělavý (Strix uralensis) je vzácný a málo známý druh sovy, jehož populace žijí v severní Evropě a Asii v pásmu lesů tajgy a v
<strong>Poznáte lindušky?</strong>

Poznáte lindušky?

Při  otevření  atlasu  na   stránkách  s  vyobrazením  lindušek se  na  první  pohled zdá,  že  většina druhů je  od  sebe téměř nerozeznatelná. Začínajícího ornitologa přepadne při
<strong>Jak správně přikrmovat  ptáky</strong>

Jak správně přikrmovat  ptáky

Listí už dávno zežloutlo, dny se krátí a noční teploty občas klesající  pod bod mrazu nás nenechávají na  pochybách, že  zima  je za  dveřmi. To
<strong>Domy  versus  ptáci</strong>

Domy  versus  ptáci

Téměř vše,  co  člověk  dělá, poškozuje určitým způsobem přírodu. Například i  taková  zdánlivě  bohulibá  činnost, jako  je  zateplení domů nebo oprava střechy, může způsobit smrt
Novější druhy v Evropě

Novější druhy v Evropě

Jak postupuje vědecké poznání, objevují se v Evropě i u nás  nové druhy i rody  ptáků. Nejde ale  o zcela  nové, dosud neznámé ptáky, jen
Pěnice – určování

Pěnice – určování

Na území České republiky v současnosti pravidelně hnízdí pět druhů pěnic rodu Sylvia.  Pokud jedno z vašich  předsevzetí pro  tento rok  bylo,  že  se  naše
Proč klesá počet ptáků zemědělské krajiny?

Proč klesá počet ptáků zemědělské krajiny?

Jak  dokládají  výsledky monitoringu  běžných ptačích  druhů,  nejvíce ubývají ptáci  obývající zemědělskou krajinu. Představme si nejvýznamnější faktory, které ovlivňují jejich početnost. Ztráta heterogenity krajiny Největší
Datel černý 

Datel černý 

Vzhled aneb podle zobáku poznáš ptáka Datel černý na první pohled nezapře svůj původ a jeho hlavní tělesné znaky a vlastnosti jsou unikátními  výdobytky celé
Nevíte o chocholouších?

Nevíte o chocholouších?

V posledních padesáti letech jsme svědky úbytku chocholoušů obecných z celého území České republiky. Aktuální odhady  početnosti hovoří o posledních několika stovkách hnízdí- cích párů.
Proč jsou káně různě barevné?

Proč jsou káně různě barevné?

Káně potkáváme úplně tmavé, úplně světlé nebo  nejčastěji něco mezi tím. Patří  totiž k asi 3,5 % ptačích druhů, u nichž se vysky- tuje barevný
Ptačí vajíčka

Ptačí vajíčka

1. Králíček obecný – Regulus regulus;2. Červenka obecná – Erithacus rubecula;3. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;4. Králíček ohnivý – Regulus ignicapillus;5. Střízlík obecný – Troglodytes
Nezapomínejme na drobné ptactvo

Nezapomínejme na drobné ptactvo

Myslivci by při výkonu práva myslivosti v honitbách kromě zvěře neměli zapomínat ani na ostatní obyvatele honiteb. Velkou skupinou jsou ptáci, kteří sice z valné
Naši krkavcovití

Naši krkavcovití

Krkavcovití (Corvidae) jsou našimi největšími pěvci. Zástupci této čeledi jsou velmi proměnliví, a to jak s ohledem na velikost, tak ve zbarvení. Najdeme mezi nimi
Dravci a les

Dravci a les

Možnosti dravců v biologické ochraně lesa O významu dravců a sov v biologické ochraně lesa proti hlodavcům obsáhle pojednává již legendární Pfefferova Ochrana lesů z
Horské ptačí skvosty

Horské ptačí skvosty

Realita dnešní moderní doby poznamenává tvář našich hor už v každém ročním období svou masovou turistikou; nejen pěší, lyžařskou, ale i dokonce cyklistickou. Zpěv ptáků
Zimní oáza ptactva

Zimní oáza ptactva

Nerozluční druzi strnadů v zásypech bývají vrabci polní s kaštanově hnědými čepičkami; venkované jim říkají úpolníci. Sadaři o nich ví, že jsou užitečnější než jejich bratři, vrabci
Potápčí tok

Potápčí tok

Mluví-li se o ptačím svatebním obřadu – toku, nejspíš hodně lidí pomyslí na tetřevy a tetřívky. Jejich ritus patrně přešel do povědomí člověka díky rozechvívajícím