Ptačí vajíčka

1. Králíček obecný – Regulus regulus;
2. Červenka obecná – Erithacus rubecula;
3. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
4. Králíček ohnivý – Regulus ignicapillus;
5. Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes;
6. Budníček menší – Phylloscopus collybita;
7. Budníček větší – Phylloscopus trochilus;
8. Budníček lesní – Phylloscopus sibilatrix;
9. Sedmihlásek hajní – Hippolais icterina;
10. Pěnice slavíková – Sylvia borin;
11. Pěnice hnědokřídlá – Sylvia communis;
12. Pěnice pokřovní – Sylvia curruca;
13. Pěnice mistrovská – Sylvia hortensis;
14. Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla;
15. Slavík obecný – Luscinia megarhynchos;
16. Slavík tmavý – Luscinia luscinia;
17. Rehek domácí – Phoenicurus ochruros;
18. Rehek zahradní – Phoenicurus phoenicurus;
19. Slavík modráček – Luscinia svecica;
20. Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla;
21. Pěnice vlašská – Sylvia nisoria;
22. Cvrčilka zelená – Locustella naevia;
23. Cvrčilka říční – Locustella fluviatilis;
24. Rákosník ostřicový – Acrocephalus paludicola;
25. Rákosník proužkovaný – Acrocephalus schoenobaenus;
26. Rákosník ostřicový – Acrocephalus paludicola;
27. Rákosník zpěvný – Acrocephalus palustris;
28. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
29. Rákosník velký – Acrocephalus arundinaceus;
30. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
31. Pěnice kaštanová – Sylvia undata ;
32. Cistovník rákosníkový – Cisticola juncidis;
33. Pěnice bělohrdlá – Sylvia melanocephala;
34. Pěnice sardinská – Sylvia sarda;
35. Bělořit šedý – Oenanthe oenanthe;
36. Bělořit skalní – Oenanthe finschii;
37. Bramborníček hnědý – Saxicola rubetra;
38. Bramborníček černohlavý – Saxicola torquata;
39. Bělořit černý – Oenanthe leucura;
40. Konipas bílý – Motacilla alba;
41. Konipas horský – Motacilla cinerea;
42. Konipas luční – Motacilla flava;
43. Linduška lesní – Anthus trivialis;
44. Linduška úhorní – Anthus campestris;
45. Linduška luční – Anthus pratensis;
46. Linduška horská – Anthus spinoletta;
47. Pěvuška podhorní – Prunella collaris;
48. Pěvuška modrá – Prunella modularis;
49. Skorec vodní – Cinclus cinclus;
50. Drozd zpěvný – Turdus philomelos;
51. Kos černý – Turdus merula;
52. Drozd brávník – Turdus viscivorus;
53. Drozd cvrčala – Turdus iliacus;
54. Skalník modrý – Monticola solitarius;
55. Kos černý – Turdus merula;
56. Drozd kvíčala – Turdus pilaris;
57. Špaček růžový – Sturnus roseus;
58. Žluva hajní – Oriolus oriolus;
59. Lejsek šedý – Muscicapa striata;
60. Lejsek černohlavý – Ficedula hypoleuca (var.!) (?);
61. Lejsek černohlavý – Ficedula hypoleuca;
62. Lejsek bělokrký – Ficedula albicollis;
63. – 66. Ťuhýk obecný – Lanius collurio;
67.+ 68. Ťuhýk rudohlavý – Lanius senator;
69. Ťuhýk obecný – Lanius collurio;
70. Ťuhýk šedý – Lanius excubitor

Výběr z galerie
ledňáček říční www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info