Meopta MeoRange
Tradiční český výrobce optických přístrojů, binokulárních dalekohledů, puškohledů a dalších přístrojů je už léta řazen mezi nejlepší výrobce optiky na světě. Dokladem jsou nejen prodejní a exportní úspěchy na nejnáročnějších trzích, ale třeba i to, když nezávislý časopis v Německu, jako například naposledy magazín Pirsch, provádí porovnávací testy lovecké optiky, je vždy zařazen mezi pět nejvýznamnějších výrobků značek jako jsou Zeiss, Schmidt und Bender, Swarovski, Leica a další i výrobek Meopta, jehož výsledné hodnocení je vždy na velmi dobré úrovni.
Obdivuhodný je nesmírně široký sortiment Meoptou vyráběných optických přístrojů pro sport, turistiku a lovectví. Troufám si říci, že žádný jiný výrobce optiky tak široký sortiment nemá, takže si potenciální uživatel může vybrat pro jakékoliv podmínky použití.
Poslední inovace například binokulárních dalekohledů řady B1 patří, díky využití fluoridového skla a tradičně vysoce přesné kvalitní výrobě, ke špičce a tyto dalekohledy výrazně převýšily kvalitou a užitnými vlastnostmi svoje předchůdce především v brilanci obrazu a věrnosti či přesnosti barevného zobrazení.
Stejné se týká i puškohledů Meostar R2, ale i ostatních řad, například staršího R1 nebo Meopro, jejichž optické vlastnosti, zejména za zhoršených světelných podmínek se vyrovnávají nejlepším a mnohem dražším značkám.
V jediném bodě Meopta zatím jaksi byla pozadu za svými konkurenty, a to v chybějícím dálkoměrném přístroji. Pro doplnění je možné uvést, že například německý výrobce Leica nabízí dálkoměrný dalekohled už téměř 40 let.
V současné době poptávka po dálkoměrných přístrojích roste, protože se výrazně změnily podmínky lovu. Kdysi jsme adepty myslivosti učili, že správná myslivecká vzdálenost k lovu spárkaté zvěře je kolem 100 m. Jenže to platilo v dobách, kdy nejběžnější puškohledy měly zvětšení pouze 4x a výjimečně maximálně 6x, používalo se střelivo neoplývající přílišnou přesností a zvěř byla dostupnější na bližší vzdálenosti, protože nebyla tak rušena civilizačními vlivy.
Dnes máme k dispozici dokonalejší a přesnější zbraně, střelivo je násobně přesnější než dříve, a především máme dokonalé dalekohledy a puškohledy s vysokým zvětšením. Tyto technické podmínky, samozřejmě v kombinaci se střeleckou dovedností, nám umožňují lovit i na větší a velké vzdálenosti. U některých zahraničních lovů je to dokonce často nezbytností. 
K lovu na větší a velké vzdálenosti je ovšem nezbytností respektovat balistické vlastnosti používaného náboje a k případným korekcím bodu záměru je ovšem nutné znát vzdálenost předpokládané střelby, jinak by výstřel byl jen hazardem. Pokud konstatuji, že je třeba znát vzdálenost předpokládané střelby, znamená to, skutečně znát, nikoliv odhadovat, protože odhad je vždy nepřesný a dokonce čím je větší vzdálenost, tím je nepřesnost odhadu také větší. K přesnému určení vzdálenosti je tedy třeba dálkoměr nebo dalekohled s dálkoměrem.
Pokud jsem konstatoval, že Meopta v nabídce dálkoměrného přístroje zaostala za konkurencí, neplatí to již po výstavě IWA 2016 v Norinberku, protože zde představila svoji horkou novinku MeoRange – binokulární dalekohled s vestavěným dálkoměrem. Měření vzdálenosti, vlastní patentované konstrukce, kde odražený laserový paprsek od cíle je převáděn do měřicího systému přes hranol, je implantováno do dalekohledu 10×42 HD s fluoridovými skly, antireflexními vrstvami MeoLux a utěsněné sestavě Water a Fog proof (vodotěsná a vlhkotěsná).
Brilance a přesnost obrazu jsou u zobrazovací soustavy samozřejmé. Měřicí rozsah je od 10 do 1500 m, což je rozsah měření na velmi vysoké úrovni. K tomu je třeba podotknout, že konkurenční výrobci nabízí dálkoměry s rozsahem i třeba jen do 800 m.
Kromě vzdálenosti přístroj ukáže i nadmořskou výšku, azimut pozorování, úhel pozorování, teplotu a tlak vzduchu, tzn. všechny údaje, potřebné k dokonalé balistické korekci i v náročných vysokohorských podmínkách.
Hmotnost dalekohledu MeoRange 10×42 HD je pouze 940 gramů. Tělo dalekohledu je vybaveno USB portem pro předpokládané další vybavení softwarem (např. pro balistický kalkulátor apod.). 
Osobně považuji volbu parametrů 10×42 pro první dalekohled s dálkoměrem z Meopty za velmi dobrou, protože přesné změření vzdálenosti je důležité především u větších dálek a zvětšení 10x nám také umožní snadnější obeznání zvěře.
I průměr objektivu je zvolen vhodně, protože z něho vychází celkově nižší hmotnost celého přístroje. Jsem toho názoru, že měření vzdálenosti provádíme pro potřeby lovu za denního světla a velikost objektivu o průměru 42 mm je tedy zcela dostatečná a nanejvýš vhodná. 
Tvar dalekohledu je velmi ergonomický a měření vzdálenosti se snadno ovládá velkým tlačítkem, které umožňuje i manipulaci v rukavici.
Po přesném změření vzdálenosti zbývá již jen provést korekci pomocí balistické věžičky instalované na puškohledu, která se nabízí pro „meopťácké“ puškohledy pod názvem Meopta Ballistic Hunting Turret (BHT).  BHT se na přání běžně dodává s puškohledy Meostar R1 i R2 a pro majitele starších Meostarů R1 nebo R2 je potěšitelná zpráva, že lze BHT instalovat na puškohled i dodatečně.
Kromě dalekohledu s parametry 10×42 HD s měřením vzdálenosti je připravován MeoRange i 10×56 HD a možná i 10×50 HD.
Nabídkou dálkoměrného přístroje MeoRange se optimalizoval sortiment Meopty tak, že v něm momentálně skutečně nic nechybí.
Dr.Ing.Jiří HANÁK