Foto příspěvky
Články a zajímavosti

Ptáci

Ptáci

Ptáci

Jak přikrmovat ptáky

Jak přikrmovat ptáky

Jak správně přikrmovat ptáky Je to už několik století, co nás lidi napadlo, že bychom ...
Záchranné stanice

Záchranné stanice

U volně žijícího ptactva je možné se setkat s několika problémy. 1) Zranění – nejčastější příčiny jsou ...
Kuriozity

Kuriozity

nejmenší český i evropský pták (a pěvec): králíček obecný nejmenší pěvec světa: tyránek krátkoocasýnejmenší pták ...
Zákony na ochr.ptáků

Zákony na ochr.ptáků

Základní 114/1992 Sb., poslední úplné znění 18/2010 Sb.Důležité je zejména to, že jsou chráněny všechny ...
Seznam zvláště chráněných druhů

Seznam zvláště chráněných druhů

Seznam zvláště chráněných druhů ptáků v Česku Orel mořský náleží společně s dalšími 34 taxony ...
Ptačí řády – příklady

Ptačí řády – příklady

Řád: Potáplice (Gaviiformes) Řád: Potápky (Podicipediformes) Řád: Veslonozí (Pelecaniformes) Řád: Brodiví (Ciconiiformes) Kolpík růžový Řád: ...
Seznam všech ptáků ČR

Seznam všech ptáků ČR

  Česky Latinsky Anglicky Fotka Bažant královský Syrmaticus reevesii Reeve´s Pheasant Bažant obecný Phasianus ...
Ptačí oblasti čr

Ptačí oblasti čr

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území ...
Ptačí oblasti – opatření

Ptačí oblasti – opatření

Souhrn doporučených opatření obsahuje základní identifikační a popisné údaje o ptačí oblasti, odborné a věcné ...
Přezimující ptáci

Přezimující ptáci

U nás přezimující ptáci sýkora koňadra – všeobecně známý pták u krmítek sýkora modřinka – ...
Stěhovaví ptáci

Stěhovaví ptáci

Přílety a odlety stěhovavých ptáků Jméno ptáka Přílet/ měsíc Odlet/ měcíc Bělořit šedý IV IX ...
Ptáci – popis

Ptáci – popis

Externí anatomie typického ptáka: 1 Zobák, 2 Hlava, 3 Oční kroužek, 4 Duhovka, 5 Hřbet, ...
Ptačí řády

Ptačí řády

Dravci  jsou ptáci podobného vzhledu, ale rozdílné velikosti. Nejmenší druhy dosahují délky těla okolo 15 ...
Ochrana ptáků

Ochrana ptáků

Druhy uvedené v příloze I, které musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochranyjejich stanovišť, ...
Ptáci obecně

Ptáci obecně

ObecněPtáci jsou dvojnozí teplokrevní vejce snášející obratlovci, vyznačující se především opeřením, křídly vyvinutými z předních ...
Ptáci

Ptáci

Potápěči (potápka roháč, potápka malá, černokrká, rudokrká a žlutorohá, potáplice severníVeslonozí (kormoránBrodiví (volavka popelavá, červená a bílá, ...