Strnad zahradní
Konipas horský
Chřástal vodní
www.nasiptaci.info

Strnad zahradní obývá otevřenou krajinu s vtroušenými křovinami a stromy, okraje lesů, ovocné zahrady. V jižních pohořích jej můžeme zastihnout v nadmořské výšce do 2000 metrů. V severních oblastech rozšíření hnízdí strnad zahradní jen tu a tam, pak opět na řadu let zmizí. V České republice, zahnízdil strnad zahradní poprvé kolem roku 1860. Později se rozšířil do nižších poloh celé země; vrcholu dosáhlo jeho rozšíření v polovině 20. století, kdy byl místy nejhojnějším druhem strnada. Od konce 50. let se začala jeho početnost dramaticky snižovat, z řady oblastí zcela vymizel. V současné době zůstávají hlavním územím jeho výskytu hnědouhelné výsypky v Podkrušnohoří. Celková početnost byla v letech 2001-2003 odhadována na 80-160 párů.

Rozmnožování

Sameček zpívá v době hnízdění krátkou melancholickou strnadí píseň po mnoho hodin z vyvýšené skály a dovolí přitom člověku, aby se přiblížil až na pár metrů. Několik dní po příletu samečků se na hnízdišti objevují samičky. Staví na zemi hnízdo ukryté v křovinách a samička sedí na 4 až 5 vajíčkách 11 až 12 dní. Samečkové je při tom krmí, s potravou však přistávají daleko od hnízda, aby je neprozradili.

Potrava

Strnad zahradní loví hmyz, konzumuje i semena a výhonky.

Konipas horský
Chřástal vodní

Send this to a friend