Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) je severský pěvec velikosti špačka, s nápadnou chocholkou. Celkové zbarvení hnědavé, na konci ocasu má žlutou pásku. U nás se nepravidelně vyskytuje jako zimní host; lze jej zastihnout jak v otevřené krajině s rozptýlenými stromy, tak v lesích, kde vyhledává jeřáby, jmelí, ochmet a další rostliny s bobulovitými plody. Na hnízdištích v severských lesích se živí převážně hmyzem. Hnízdo staví na stromech. Na snůšce 3 až 6 vajec sedí jen samička, na péči o mláďata se podílí i sameček. Ohrožený, zákonem zvláště chráněný pták.