HLASY PTÁKŮ

24 Koliha velká
24 Čírka obecná
23 Vodouš kropenatý
23 Slavík tmavý
21 Cvrčilka říční
21 Slípka zelenonohá
22 Bukáček malý
22 Kvakoš noční
20 Lžičák pestrý
20 Poštolka obecná
20 Rorýs obecný
20 Žluva hajní
20 Drozd cvrčala
20 Hýl rudý
20 Krutihlav obecný
20 Lejsek malý
20 Červenka obecná
19 Sýkora uhelníček
19 Stehlík obecný
19 Sedmihlásek hajní
19 Chřástal polní
19 Konipas bílý
19 Lelek lesní
19 Morčák velký
19 Chřástal kropenatý
19 Drozd kvíčala
18 Vlha pestrá
18 Lejsek šedý
18 Holub doupňák
18 Chřástal vodní
18 Káně rousná
18 Labuť velká
18 Dytík úhorní
18 Budníček lesní
18 Břehule říční
17 Vodouš rudonohý
17 Pěnice slavíková
17 Pěnkava obecná
17 Rákosník velký
17 Včelojed lesní
17 Čížek lesní
17 Cvrčilka zelená
17 Brkoslav severní
17 Bramborníček černohlavý
16 Pěnice vlašská
16 Polák chocholačka
16 Potáplice severní
16 Strakapoud prostřední
16 Pěnice vlašská
16 Linduška lesní
16 Lejsek černohlavý
16 Havran polní
15 Slavík obecný
15 Ťuhýk šedý
16 Břehouš černoocasý
16 Bukač velký
15 Skřivan lesní
15 Racek bouřní
15 Lejsek bělokrký
15 Křepelka polní
14 Rehek zahradní
15 Cvrčilka slavíková
15 Chocholouš obecný
15 Kopřivka obecná
14 Rákosník zpěvný
14 Rákosník obecný
14 Lyska černá
14 Krahujec obecný
14 Bělořit šedý
14 Čáp černý
14 Kalous pustovka
14 Jestřáb lesní
13 Ťuhýk obecný
13 Strnad rákosní
13 Sýkora modřinka
13 Rybák obecný
13 Hýl obecný
13 Jiřička obecná
13 Luňák červený
13 Pěnkava jikavec
13 Holub hřivnáč
12 Sýkora parukářka
12 Strnad obecný
12 Straka obecná
12 Pěnice černohlavá
12 Racek chechtavý
12 Racek stříbřitý
12 Rákosník proužkovaný
12 Linduška úhorní
12 Králíček ohnivý
11 Žluna šedá
11 Vlaštovka obecná
11 Moták pilich
11 Polák velký
11 Potápka roháč
11 Střízlík obecný
11 Moták lužní
11 Drozd zpěvný
11 Bekasina otavní
10 Tetřev hlušec
10 Bramborníček hnědý
10 Budníček větší
10 Čáp bílý
10 Hrdlička zahradní
10 Sýc rousný
10 Strakapoud jižní
10 Konipas horský
10 Husa polní
09 Kormorán velký
09 Linduška horská
09 Pěnice hnědokřídlá
09 Potápka černokrká
09 Zvonohlík zahradní
09 Špaček obecný
09 Šoupálek dlouhoprstý
09 Sýkora lužní
08 Čírka modrá
08 Kachna divoká
08 Ořešník kropenatý
08 Ostříž lesní
09 Brhlík lesní
08 Sýkořice vousatá
08 Sojka obecná
08 Rehek domácí
07 Linduška luční
07 Vrabec polní
07 Výr velký
07 Pěvuška modrá
07 Strnad luční
07 Volavka popelavá
08 Čečetka zimní
08 Bažant obecný
06 Pěvuška podhorní
06 Sluka lesní
06 Sova pálená
06 Strakapoud malý
07 Kulík říční
07 Jeřábek lesní
07 Dlask tlustozobý
06 Zvonek zelený
06 Drozd brávník
06 Hohol severní
06 Kukačka obecná
06 Moudivláček lužní
05 Kavka obecná
05 Králíček obecný
05 Pěnice pokřovní
05 Potápka malá
05 Jeřáb popelavý
05 Holub domácí
05 Datlík tříprstý
05 Datel černý
04 Konipas luční
04 Konopka obecná
04 Kos černý
04 Kos horský
05 Čejka chocholatá
04 Skřivan polní
04 Pisík obecný
04 Krkavec velký
03 Tetřívek obecný
04 Husa velká
03 Vrabec domácí
04 Káně lesní
03 Sýkora babka
03 Strakapoud velký
03 Skorec vodní
03 Moták pochop
02 Strnad zahradní
02 Sýček obecný
02 Vrána obecná
02 Zrzohlávka rudozobá
03 Mlynařík dlouhoocasý
03 Koroptev polní
03 Hrdlička divoká
02 Žluna zelená
02 Kulíšek nejmenší
02 Orel mořský
02 Puštík obecný
02 Strakapoud bělohřbetý
01 Šoupálek krátkoprstý
01 Sýkora koňadra
01 Slavík modráček
01 Puštík bělavý
01 Dudek chocholatý
01 Kalous ušatý
01 Křivka obecná
01 Ledňáček říční
01 Budníček menší
20 Drozd cvrčala
19 Morčák velký
18 Káně rousná