Foto příspěvky
Články a zajímavosti
Block headerBlock content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Ochrana ptáků

Druhy uvedené v příloze I, které musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany
jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření
(předměty ochrany PO):
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících
ptáků.