Ochrana ptáků
Reklamy
Ptačí řády
Ptáci obecně

Druhy uvedené v příloze I, které musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany
jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření
(předměty ochrany PO):
Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících
ptáků.

Ptačí řády
Ptáci obecně
Reklamy
Send this to a friend