ZAJÍMAVOSTI

Bělořit šedý
V době hnízdění má sameček šedivé temeno, bílý proužek nad okem, černé boky, v severní Africe i černé hrdlo. Od ...
Vodouš rudonohý
Délka: 25-30 cm.Rozpětí: 47-53 cm.Hmotnost: 120-130 g. Popis Velikost kosa, má dlouhé červené nohy, delší krk a černý, u kořene ...
Rybák velkozobý
Velikost Délka: 48-55 cm.Rozpětí: 96-111 cm.Hmotnost: 480-780 g. Popis Šat svatební – vrch hlavy od čela po prodloužená pera v ...
Tenkozobec opačný
Velikost Délka: 42-46 cm.Rozpětí: 67-77 cm.Hmotnost: 220-435 g. Popis V těle velikosti holuba, dlouhé šedomodré nohy v letu přesahující délku ...
Lyskonoh ploskozobý
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius) je malý bahňák z čeledi slukovitých. Ve svatebním šatu je nápadně zbarvený, samice jsou výraznější než ...
Kulíšek nejmenší
Kulíšek na sebe nejčastěji upozorní opakovaným melodickým pískáním. Jeho pozorování může v mnohých vzbuzovat jisté rozpaky. Málokdo by totiž přisuzoval ...
Budníček větší
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) je malý druh zpěvného ptáka z čeledi pěnicovitých (Sylviidae). Taxonomie Budníček větší byl popsán Carlem Linném ...
Datlík tříprstý
Velikostí se vyrovná datlík tříprstý strakapoudu velkému. Sameček má nápadně žluté temeno, samička je černobílá. Má bílý kostřec jako strakapoud ...
Kulík zlatý
Velikost Délka: 25-28 cm.Rozpětí: 53-59 cm.Hmotnost: 140-295 g. Popis Kulík zlatý je pták o něco menší než kulík bledý od ...
Jespák bojovný
Samečkové jsou velcí asi jako hrdlička zahradní, dlouzí asi 29 cm, samičky, dlouhé jen 23 cm, jsou velké asi jako ...
Drozd brávník
Drozd brávník (Turdus viscivorus) je středně velký druh pěvce z čeledi drozdovitých (Turdidae). Vzhled S délkou těla mezi 26-28 cm ...
Krutihlav obecný
Krutihlav obecný má palearktický typ rozšíření. Ve výše popsané zoogeografické oblasti se vyskytuje v pásu pokrývajícím téměř celou Evropu, pokračujícím ...
Lelek lesní
Lelek lesní je druhem s palearktickým typem rozšíření; kromě nejsevernějších částí obývá celou Evropu a jeho areál zasahuje na Blízký ...
Rehek zahradní
Areál rehka zahradního zahrnuje téměř celou Evropu, severozápadní Afriku, Malou a západní Asii a na východě zasahuje až k jezeru ...
Hýl obecný
Hýl obecný je navzdory svému zbarvení poměrně nenápadný pták. Díky poměrně robustní postavě a typickému zbarvení ho lze vždy bez ...
Strnad rolní
Sameček v letním šatu se z dálky podobá strnadu rákosnímu, má však bílé hrdlo a namísto bílého vousu bílý proužek za okem. ...
Žluna šedá
Velikost Délka: 27-30 cm.Hmotnost: 110-150 g. Popis Samec má čelo a přední polovinu temene červené, před okem černou skvrnu a ...
Meopro Air
Společnost Meopta představila pro rok 2021 jako novinku binokulár z produktové řady Meopro, který nese název Meopro Air. „Air“ proto, ...
Holub doupňák
Popis druhu V důsledku snižující se početnosti naší populace doupňáků, která čítá asi 3–6 tisíc hnízdních párů, může jejich výskyt ...
Krkavec velký
Nejmohutnějšího představitele čeledi krkavcovitých – krkavce velkého (Corvus corax) – není třeba zvlášť představovat. V tomto příspěvku se zaměříme na ...
Hvízdák eurasijský
Velikost Délka: 42-50 cm.Rozpětí: 71-85 cm.Hmotnost: 400-1090 g. Popis Hvízdák eurasijský je středně velká plovavá kachna s kratším modrošedým zobákem ...
Sýkora uhelníček
  Velikost 10 – 11,5cm, váha 9g Popis Malá, čilá a hlučná sýkora, vypadající na první pohled jako příbuzná sýkory ...
Káně rousná
Velikost Délka:50-60 cm.Rozpětí:120-150 cm.Hmotnost:M 730-1340 g,F 950-1300 g.Vejce.Výška x šířka:50-60×40-47 mm.Hmotnost:cca 60 g. Popis Káně rousná je velká jako káně ...
Káně bělochvostá
Velikost Délka:55-66 cm.Rozpětí:130-155 cm.Hmotnost:1100-1450 g.Africká ssp.je poněkud menší.VejceVýška x šířka:54-66×44-50 mm.Hmotnost:73 g. Popis Káně bělochvostá je pták o něco větší ...
Káně lesní
Káně lesní je asi 50 – 55 cm velký dravec z čeledi krahujovitých. Horní část těla tmavší, spodní světlejší s ...
Moták stepní
Moták stepní (Circus macrourus) V České republice není moták stepní v Červeném seznamu ptáků (Šťastný & Bejček 2003) vůbec uvedený. Není na něho ...
Orel královský
Orel královský (Aquila heliaca) je spolu s orlem skalním jedním ze dvou nejvzácněj-ších orlů hnízdících v ČR. Pro svou majestátnost ...
Strakapoud malý
Pestrý, nebojácný, a přesto nenápadný. Tuto charakteristiku předposledního z našich šplhavců trefně doplňuje letitá publikace Malého Brehma: „Ačkoli jest to ...