Digiscoping
Digiscoping se začal lavinovitě šířit zvláště pak v tra- dičních birdwatcherských zemích západní Evropy. Každý chtěl umět dokumentovat svá pozorování jen za použití toho, co do terénu běžně nosí. Přitom
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
foto- grafie pořízené přes dalekohled mohou být překvapi- vě kvalitní a klasickou zrcadlovku s dlouhým sklem digiscopingové sestavy hravě překonají neuvěřitelnou ohniskovou vzdáleností, které dosahují. Ovšem chce to vědět, jak na to.

Jak na to?

Základem je kvalitní stativový dalekohled upevněný na robustním stativu a kompaktní digitální fotoapa rát, který má průměr objektivu tak malý, aby zhruba odpovídal průměru okuláru dalekohledu – oba prů- měry ovlivňují vinětaci, tj. rozsah černého zbarvení na okrajích snímku. Když se fotoaparát dostatečně přiblíží k okuláru, dokáže s použitím autofokusu sám přes dalekohled zaostřit. Získáme tím vlastně fotografickou sestavu, při níž se zvětšení dalekohledu násobí použitou ohniskovou vzdáleností digitálu přepočtenou na velikost kinofilmového políčka. Pro jednoduchost: udává-li výrobce ohniskovou vzdálenost kompaktu po přepočtu v hodnotách 34–102 mm a použijeme-li jeho maximální zvětšení s 20násobným zvětšením stativového dalekohledu, tak získáme výslednou ohniskovou vzdálenost rov- nající se 2 040 mm. Nejdražší teleobjektivy vám pak nabídnou maximální ohniskovou vzdálenost 600 mm, resp. 800–1200 mm – v tom je právě ten obrovský rozdíl; a to jsme použili jen nejmenší zvětšení stativáku. Zkuste si spočítat, jaká by byla výsledná ohnisková vzdálenost při 60násobném zvětšení dalekohledu. Ano, bylo by to až 6 120 mm. Podobná sestava je ale velice náchylná k vibra cím, které obraz v hledáčku rozkmitají a rozmažou. Proto se k propojení fotoaparátu a dalekohledu používají nejrůznější adaptéry, jejichž nabídkou reagují sami výrobci pozorovací optiky (např. Nikon a Swarovski) na zájem veřejnosti. Některé adapté- ry umožňují současné pozorování i fotografování jednoduchým a rychlým odklopením fotoaparátu od okuláru. Existují také tubové adaptéry, které umožňují k tělu stativového dalekohledu zbavené- ho okuláru připevnit tělo digitální zrcadlovky bez objektivu. V tomto případě získáme sestavu o pevné ohniskové vzdálenosti asi 800 mm, kdy nám tělo stativového dalekohledu v podstatě simuluje funkci teleobjektivu bez možnosti nastavení clony. Expozici pak ovlivňujeme jen rychlostí uzávěrky fotoaparátu (expozičním časem) a změnou nastavené citlivosti snímače (ISO). Obecně se dá říct, že kompaktní foto- aparát je vhodnější k digiscopingu než zrcadlovka.

Návody a tipy

Vinětace Abychom předešli výrazné vinětaci, je třeba zvolit fotoaparát, který má průměr objektivu tejný nebo menší, než je průměr okuláru. První sestava na obrázku 3a měla značnou vinětaci právě díky velkému průměru čočky objektivu. Další možností eliminace černých okrajů je maximální vyzoomování digitálu. Při nalezení digitálu a stativáku, které na „sebe sedí“, se dá vinětace potlačit úplně (viz obr. 3c). Ostření Za dobrých světelných podmínek zvládne digitální kompakt ostřit přes dalekohled při zapnutém autofokusu (AF). Když je ale světla málo, tak se může hodit, když je fotoaparát vybaven také funk- cí manuálního ostření (MF). Tento režim se pak aktivuje, zaostří se na nekonečno a samotné doos- třování je prováděno na těle dalekohledu. Skvělým pomocníkem je velký displej s dobrým rozlišením a možností vyzvětšovat část snímané scény. Stabilita Digiscopingová sestava je díky obrovské ohniskové vzdálenosti, kterou poskytuje, velice citlivá na chvě- ní a pohyb. Čím je stabilnější a pevnější, tím jsou fotografie ostřejší. Proto je při výběru digitálního kompaktu dobré dát přednost tomu, který je vybave- ný stabilizátorem obrazu (IS). S podobným foťákem se dá pořídit pěkný obrázek už jen jeho přiblížením k okuláru dalekohledu bez využití adaptéru. Stačí jej držet v ruce. Důležitý je stabilní, robustní a pevný stativ. V případě, že je vybaven výsuvnou středovou tyčí, je dobré ji nechat v základní nejnižší poloze. Dalším důležitým prvkem sestavy je drátěná spoušť fotoaparátu či jiné dálkové ovládání, kterým také výrazně omezíme nežádoucí vibrace. Pokud použí- váme k fotografování digitální zrcadlovku, je před exponováním snímku vhodné předsklopení zrcátka. Výběr jednotlivých součástí Při výběru digitálního kompaktu uděláme dobře, když nesáhneme po tom nejlevnějším, ale vybere- me takový, který má přehledný displej, možnost manuálního ostření a kterému se při zapnutí či při ostření nepohybuje (nevysunuje) objektiv – má ostření vnitřní. Ušetříme si tím pak spoustu práce. Stejně tak při výběru stativového dalekohledu zapátrejme raději po kvalitní optice renomovaných výrobců, ke které se v mnoha případech dají dokoupit všechny součásti digiscopingové sestavy i  s návody a doporučením na konkrétní model foto- aparátu vhodný právě k zakoupenému dalekohledu (Nikon, Svarowski, Zeiss, Meopta apod.). Množství užitečných informací naleznete na internetu. Další možnosti videoscoping – namísto digitálního fotoaparátu lze k tělu dalekohledu připevnit digitální kameru;dokumentace „pohyblivými obrázky“ nabízí další rozměr práce v terénu phonescoping – kameru či digitál lze nahradit i kvalitním mobilním telefonem vybaveným fotoa- parátem (velice pohotová dokumentace) Lidská vynalézavost je nekonečná. Někteří výrobci pozorovací optiky už vyvinuli stativové i binokulární dalekohledy s vestavěným digitálním fotoaparátem umožňující souběžné fotografování a pozorování. Kromě mobilů by se daly použít i kapesní PDA zařízení či MDA komunikátory vybavené fotoapa- rátem a mobilním telefonem. V terénu pak stačí během pozorování jen sáhnout do kapsy na opasku, přiložit zařízení k okuláru a několikrát stisknout. Fotodokumentace je pořízena a faunistická komise bude mít při posuzování vzácných či neobvyklých druhů snadnější práci. Fotografii můžete také rov- nou poslat kamarádovi, kterého tím vyburcujete od nedělního oběda a přinutíte ho k okamžité cestě za novým druhem.

Výhody a nevýhody digiscopingu

+ jedinečná možnost fotografování