Dlask tlustozobý
Reklamy
Datlík tříprstý
Drozd brávník

dlasktlust
Reklamy

Velikost

Délka: 16,5-18 cm.
Hmotnost: 46-72 g.

Popis

Dlask tlustozobý je pták veliký jako špaček obecný. Má mohutný modrý (v zimě hnědý) zobák, silnou hlavu a krátký ocas s koncovou bílou páskou zřetelnou za letu. Pod zobákem má černou skvrnu, na křídlech má dvě bílé křídelní pásky zřetelné za letu. Je celý červenavě nahnědlý, samec má též červenavé temeno. Samice je celkově bledší. Na zemi se pohybuje rozvážně bud kráčí, nebo poskakuje.
Hlas – vábení je mohutné „ciks“ nebo „citt“, zpěv je nenápadné žvatlání s vábivými motivy.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí ve světlých listnatých lesích a ovocných zahradách v květnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je vybudováno z klacíků, kořinků a mechu v korunách stromů a je vystlané chlupy.
Samice snáší asi 5 světle modrých, řídce černě skvrnitých vajec na kterých sedí převážně sama po dobu 11 – 14 dní, samec ji přináší potravu a občas ji vystřídá, mláďata krmí oba rodiče po dobu asi 12 – 14 dnů.
Potrava – dlask se specializuje na požírání zrn, vyklovává především jádra z plodů, dále požírá tvrdá semena různých listnatých stromů a nepohrdne ani hmyzem.
Dlask tlustozobý je částečně tažný pták, severské populace přezimovávají v jižnějších oblastech Evropy.

Rozšíření

Severozápad Afriky, Evropa po jih Skandinávie, v Asii areál pokračuje až po Japonsko v pásu na jih do jehličnatých lesů. Hlavně v jižnějších částech areálu převážně stálý druh, naši ptáci jsou z větší části tažní, zimují v západní Evropě. Celoevropské populace čítají přes 2,4 milionu párů, hodnoceny jsou jako stabilní a zabezpečené.
U nás je rozšířen dost nepravidelně v nížinách a pahorkatinách, ve vyšších polohách je řídký a na horách hnízdí jen vzácně-max kolem 1000 m.n.m. Početní stavy u nás mírně klesají, v letech 2001-03 čítaly 140-280 tisíc hnízdících párů.
Datlík tříprstý
Drozd brávník
Reklamy
Send this to a friend