Káně bělochvostá
Reklamy
Káně rousná
Káně lesní
káně bělochvostá
Reklamy

Velikost

Délka:55-66 cm.
Rozpětí:130-155 cm.
Hmotnost:1100-1450 g.
Africká ssp.je poněkud menší.Vejce
Výška x šířka:54-66×44-50 mm.
Hmotnost:73 g.

Popis

Káně bělochvostá je pták o něco větší než káně lesní. Spodní strana těla je nápadně bělavá s podélnými proužky, hlava je zpravidla bílá, spodní strana křídel je světlá. Svrchní strana těla a křídel je zpravidla rezavě hnědá. Oproti káni lesní nemá na ocase proužek.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí v suchých stepích a pustých horách, nikdy v lesích. Hnízdo si staví většinou na zemi a a na skalních útesech.
Samice snáší 2 – 4 bílá, hnědě skvrnitá vejce na kterých sedí oba rodiče po dobu 28 – 31 dní a mláďata krmí též oba rodiče po dobu asi 6 – 8 týdnů.
Potrava – převážně myšovití hlodavci, loví v otevřené krajině za pomalého letu nebo číhá na vyvýšených místech.
Káně bělochvostá je částečně tažný pták, na hnízdiště přilétá počátkem dubna a odlétá v říjnu.

Rozšíření

Žije ve vyprahlých asijských stepích, v Evropě její hnízdiště zasahují do Makedonie. V severní Africe se vyskytuje samostatný poddruh. V posledních letech bylo u nás zaregistrováno několik výskytů zatoulaných jedinců.

Zajímavosti

V posledních letech se z Balkánu pomalu rozšiřuje k severu, nejblíže hnízdí až do šesti párů v Maďarsku. Důsledkem jsou i častější zálety na naše území, hlavně na Moravu.

Káně bělochvostá je větší a mohutnější než káně lesní (Buteo buteo). Má širší křídla a i patice ručních letek je výrazněji prstovitě roztažená. Ve zbarvení peří převažuje rezavá barva, jen hlava je světlá. Rezavý ocas je většinou bez příčných pásů. Délka těla je 60 až 65 cm. Rozpětí křídel dosahuje 130 až 155 cm a průměrná hmotnost samce je 1100 g a samice 1300 g.

Tento dravec pochází ze Střední Ameriky. Žije v teplejších stepních, polopouštních a pouštních oblastech – od severu Afriky přes jihovýchodní Evropu až po střední Asii. Nepravidelně zaletuje i k nám. V souvislosti se současnými klimatickými změnami se areál výskytu tohoto káněte rozšiřuje na sever. Několik párů už hnízdí v Maďarsku, takže je jen otázkou času, kdy zahnízdí i u nás.

Kořist loví z klouzavého letu nebo útočí z vyvýšených míst. Jeho potravou jsou hraboši, křečci, syslové, ale i plazi a větší hmyz. Pohlavně dospívá ve druhém až třetím roce. Hnízdiště obsazuje koncem března až začátkem dubna. Hnízdo si staví ve skalách a ojediněle i na stromech. V dubnu samice snese 2 až 3 bílá vejce s hnědými skvrnami s hmotností v průměru 73 g, na kterých sedí 33 až 35 dní. Mláďata krmí oba rodiče 40 až 50 dní. 

Vyhledávání

Vyhledat obrázky pomocí Google | CalPhotos | Wikimedia
Vyhledat na internetu pomocí Google

Káně rousná
Káně lesní
Reklamy
Send this to a friend