Literatura k pozorování
Reklamy
Určení hnízda a vajíček

Nejtěžší je většinou vybrat, kterou knihu skutečně stojí za to koupit.

Následující přehled současné české i anglicky psané určovací literatury rozhodně není úplný, koupí uvedených knih ale rozhodně neprohloupíte.

Černý W.: Ptáci
Ptáci někdejšího předsedy ČSO Waltera Černého jsou přes svých téměř 30 let od prvního vydání základní českou určovací příručkou. Začínající ornitolog kteréhokoli věku se bez některého z jejích mnoha vydání neobejde.

Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia, Praha
Útlý určovací atlas z pera českých autorů je vhodný pro každodenní nošení do terénu. S přibývajícími znalostmi bude ale potřeba sáhnout po některém obsáhlejším díle. Některé ilustrace bohužel nejsou zcela věrné.

Hume R., 2004: Ptáci Evropy. Knižní klub, Praha
První kvalitní fotografický určovací atlas v češtině. Rozhodně nenahradí kreslené atlasy, je ale jejich vhodným doplňkem.

Singer D., 2008: Encyklopedie ptáků – fotografický průvodce. BETA – Dobrovský & Ševčík, Praha – Plzeň.
Další z řady fotografických atlasů, který se objevil na našem trhu, s celkem kvalitními fotografiemi a stručným textem. Neobsahuje všechny evropské druhy, nicméně pro oblast střední Evropy je dostačující. Škoda jen, že se nakladatelé nerozhodli pro novější Atlas ptáků Evropy od stejného autora, který klade větší důraz na kvalitní určovací znaky.

Svensson L., Grant P. J., 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého Východu Svojtka & Co., Praha
Nejrozšířenější terénní příručka obsahuje bohužel v českém vydání ohromné množství chyb vzniklých špatným překladem. Nejde ji proto doporučit úplným začátečníkům, které by mohlo mást jak velké množství druhů, které u nás pravděpodobně neuvidí, tak zmíněné chyby. Přes všechny nedostatky českého vydání se jedná v současnosti o nejkvalitnější evropskou určovací příručku. K dispozici je recenze i seznam chyb.

Beaman M., Madge S., 1998: The Handbook of Bird Identification. A & C Black Publishers Ltd., London
Obsáhlá publikace o 900 stranách rozhodně není určená pro použití v terénu. Podrobnější textová část i zcela kompletní rozsah druhů včetně všech zatoulanců ji určuje pro důkladnou domácí přípravu. Text se nemůže rovnat nejpodrobnějším příručkám zaměřeným na jednu skupinu, dohromady jde ale o nejobsažnější a nejucelenější dílo současnosti.

Couzens D., 2005: Identifying Birds by Behaviour. HarperCollins Publishers Ltd., London
Výborná určovací příručka, která se věnuje hlavně rozdílům v chování jednotlivých druhů – kde se vyskytují, jak sbírají potravu, jak sedí, létají… Tato nezbytná součást určovacího umění je standardními příručkami většinou opomíjena. Kvalita ilustrací od několika autorů je nevyrovnaná, ale vzhledem k účelu knihy to není na závadu. Kniha rozsahem pokrývá všechny evropské ptáky a přestože nenahradí základní určovací příručky (to ani není jejím účelem), je jejich téměř nezbytným doplňkem.

Arlott N., 2007: Birds of the Palearctic: Passerines. HarperCollins Publishers Ltd., London
Kompletní příručka s vyobrazením všech pěvců Palearktu, včetně jednoduchých textů s popisem, transkripcí hlasu a obývaným biotopem (ca. 4 řádky) a mapkou rozšíření (ty jsou trochu nepřehledně umístěné vzadu za textem). Kresby jsou až příliš schématické a malé. Nejvíc je možné si cenit úplnosti.

Clark W. S., 1999: A Field Guide to the Raptors of Europe, The Middle East, and North Africa. Oxford University Press, Oxford
Velmi kvalitní určovací atlas dravců, který trochu neprávem stojí v pozadí za fotografickou příručkou Forsmanovou, nepotřebuje zvláštní komentář. Kniha by měla být základním pracovním nástrojem kohokoli, kdo se vážně zabývá dravci.

Forsman D., 1999: The Raptors of Europe and The Middle East. A & C Black Publishers Ltd., London.
Zřejmě nejlepší určovací příručka dravců Evropy je nyní k dostání v levnější měkké vazbě. Kniha kromě podrobných textů obsahuje více než 700 kvalitních fotografií. Hlavní přínos je v komplexním přístupu k určování každého jedince, kde je kromě druhu důležité i správné určení věku a pohlaví. Clark nebo Forsman (nejlépe obojí) by neměli chybět v knihovně žádného ornitologa.

Message S., Taylor D, 2005: Waders of Europe, Asia and North America. A & C Black Publishers Ltd., London
Nový atlas obsahuje kompletní identifikační údaje ke všem vodoušům, kulíkům, jespákům a ostatním bahňákům žijícím v Evropě, Asii a Severní Americe. Barevné tabule zobrazují ptáky v odpočinku i v letu a ve všech typech opeření. Kniha je určena pro přímé použití v terénu a velmi pomůže i zkušeným ornitologům.

Olsen K. M., Larsson H., 2004: Gulls of Europe, Asia and North America. A & C Black Publishers Ltd., London
Kompletní určovací atlas 43 druhů racků a příbuzných druhů zahrnuje obsáhlou textovou část a barevné tabule. Zvláštní pozornost je věnována určování nedospělých jedinců. Přehled doplňují nejnovější poznatky týkající se výskytu, lokalit a hnízdní ekologie.

Olsen K. M., Larsson H., 1995: Terns of Europe and North America. Christopher Helm, London
Určovací příručka zahrnuje všech 23 druhů rybáků vyskytujících se v Evropě a Severní Americe. Zvláštní pozornost je věnována mimohnízdním šatům nedospělých i dospělých jedinců, které jsou v této šíři zpracovány zcela poprvé. Druhový přehled s barevnými tabulemi a mapami rozšíření je doplněn kvalitní fotografickou přílohou. Přestože se u nás setkáváme jen s několika druhy rybáků, je kniha nezbytná pro kteréhokoli vážného zájemce o jejich správné určování.

Blomdahl A., Breife B., Holmström N., 2003: Flight Identification of European Seabirds. A & C Black Publishers Ltd., London
Fotografický určovací atlas, navíc zaměřený na mořské ptáky, nemusí na první pohled vypadat užitečně. Opak je ale pravdou, popisy i fotografie (často technicky nedokonalé, ale o to skutečnější) umožňují velmi důkladné seznámení s různými šaty vodních ptáků, z nichž alespoň polovina se vyskytuje i u nás. Pro správné určení vzácných zatoulanců nebo pro návštěvu přímořských států je to nepostradatelná pomůcka. V roce 2007 vyšlo nové brožované vydání.

Shirihai H., Gargallo G., Helbig A, 2001: Sylvia Warblers. A & C Black Publishers Ltd., London
Rozsáhlá kombinace vědecké monografie a určovacího klíče vychází z důkladné revize celého rodu Sylvia. Na základě desetiletého výzkumu byly popsány dva nové druhy a stanovena určovací kritéria pro všechny druhy. Kniha obsahuje určovací klíč všech poddruhů, barevné tabule, mapy výskytu, ale i sonogramy, pelichání a náčrty křídelních formulí. Vážným zájemcům a zejména návštěvníkům jižních částí Evropy ji lze jen doporučit.

Sample G., 2003: Warblers Songs and Calls. HarperCollins Publishers Ltd., London
Útlá knížka o 55 stranách je vlastně jen stručným komentářem ke třem vloženým CD s nahrávkami hlasů 65 druhů a poddruhů evropských pěnicovitých ptáků (kromě pěnic i budníčci, králíčci, rákosníci, sedmihlásci, cvrčilky). Nezbytná a velmi příjemná pomůcka pro pokročilejší ornitology, zvláště pokud se chystají do jižní Evropy.

Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Atlas ptáků České a Slovenské republiky2001, Karel Hudec

Přírůčka pro určování ptáků v terénu. Vedle vyobrazení jednotlivých druhů (včetně případných odlišností ve zbarvení samic a samců, či mláďat a dospělých jedinců) přináší i základní informace o výskytu, chování, období hn…


Z ptačí říše

Z ptačí říše1978, Květoslav Hísek

Kapesní atlas uvádí popis a vyobrazení nejdůležitějších a nejzajímavějších ptáků s údaji o době a místě jejich hnízdění, o způsobu obživy, o tom, kteří z nich se v zimě stěhují do teplých krajů apod. Radí také, jak a kde… 

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu2012, Lars Svensson

Nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručka pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy… 

Krmíme ptáky - ale správně

Krmíme ptáky – ale správně2018, Peter Berthold

Po celý rok krmíme — po celý rok pomáháme Po dlouhá desetiletí se krmení ptáků ocitalo v palbě kritiky ochránců přírody – a to neprávem, jak nejznámější německý ornitolog Prof. Dr. Peter Berthold a jeho žena Gabriele Moh… 


Kapesní atlas ptáků

Kapesní atlas ptáků1986, Miroslav Bouchner

Obrazový atlas pro všeobecné vzdělávací školy ale i širokou veřejnost s podrobným popisem jednotlivých druhů,jejich způsobem života a v neposlední řadě i způsobem ochrany ohrožených druhů naší přírody. 4. vydání… 

Světem zvířat díl II.: Ptáci 1

Světem zvířat díl II.: Ptáci 11974, Jan Hanzák

Druhý díl obsáhlé publikace encyklopedického charakteru, pojednávající o ptácích, je určen především dětem a mládeži. Obrázky kreslil Antonín Pospíšil. Druhé, přepracované a doplněné vydání…. 


Vtáky našich záhrad v životnej veľkosti

Vtáky našich záhrad v životnej veľkosti2017, Daniela Strauß

Atlas ptáků, s nimiž se můžeme setkat v nejrůznějších zahradách. Každé heslo přináší český i latinský název ptačího druhu, krátkou charakteristiku, zajímavosti o způsobu života, chování či potravě. Barevné fotografi… 


Ptáci: Ottův průvodce přírodou

Ptáci: Ottův průvodce přírodou2009, Detlef Singer

Atlas běžných druhů ptáků žijících v Evropě. Fotografický atlas běžných druhů ptáků žijících na území Evropy je určen především amatérským milovníkům přírody. Ptáci jsou v obrazové části knihy řazeni podle čeledí a u … 

Naši ptáci

Naši ptáci2005, Martin Smrček

Další encyklopedie z populární řady OKO přináší přehled ptáků, se kterými se můžeme běžně setkat na našem území. Základem knihy je kvalitní obrazový atlas ptáků se základními informacemi o jednotlivých druzích, doplněný… 


Ptáci lesů, luk a polí

Ptáci lesů, luk a polí1995, Frieder Sauer

Zevrubné charakteristiky 226 druhů ptáků evropských lesů, luk a polí, doplněné barevnými fotografiemi v jejich přirozeném prostředí. Informace o zvláštnostech tělesné stavby, zvycích, chování, výskytu, rozmnožování a pot… 


Naši pěvci

Naši pěvci1984, Karel Drchal

Kniha seznamuje se všemi druhy pěvců, jež je možné zastihnout v naší přírodě. Stručný úvod pojednává o znacích pěvců, jejich zpěvu, biologii, potravě, tahu pěvců a ochraně drobného ptactva. Těžiště knihy je v obrazové čá… 


Ptáci

Ptáci1949, Karel Svolinský

Obrázková kniha ilustrovaná Karlem Svolinským. Kolorované pérovky velmi realisticky a přitom umělecky perfektně zachycují jednotlivé ptáky dokonaleji než fotografie, protože jdou do sebemenších detailů zachycení barev. V… 

Ptáci Evropy

Ptáci Evropy2004, Rob Hume

Detailný průvodce pozoruhodným světem ptáků zachycuje úžasnou rozmanitost ve tvarech, barvách i velikostech těchto jedinečných zvířat, které můžeme spatřit ve volné přírodě i při procházkách v městském parku. -celostrán… 

Obecná ornitologie

Obecná ornitologie2001, Zdeněk Veselovský

Shrnutí nejrůznějších informací a zajímavostí ze života ptáků a ptačích společenství. Dozvíte se o vztahu lidí a ptáků, jejich symbolice, evoluci druhu, tělesných funkcích a složení. Nechybí ani kapitola o jejich chování… 


Ptáci

Ptáci2017, kolektiv autorů

Titul přináší zajímavosti a podrobné informace z rozmanitého světa ptáků a shrnuje výběr druhů z celé Evropy. Publikace obsahuje výstižné vyobrazení více než 150 druhů a profily jednotlivých ptáků zahrnují výrazné detail… 


Ptáci našich zahrad
Reklamy

Ptáci našich zahrad2019, Andrea Pinnington

Spřátelit se s řečí ptáků, kteří nám poletují nad hlavou nebo se ukrývají v korunách stromů, nám může pomoci tento okouzlující knižní průvodce. Rozeznat hlasy ptáků, které zaslechneme zpoza oken na zahrádce, na ulici a v…

Určení hnízda a vajíček
Reklamy
Send this to a friend