Stěhovaví ptáci
Přílety a odlety stěhovavých ptáků

 

Jméno ptáka Přílet/ měsíc Odlet/ měcíc
Bělořit šedý IV IX
Budníček lesní IV IX
Bukač velký III – IV IX – X
Čáp bílý III – IV IX – X
Čejka chocholatá III – IV IX – X
Červenka obecná III IX – X
Drozd zpěvný III IX – X
Drozd kvíčala III – IV X – IX
Dudek chocholatý IV VIII
Holub doupňák III X
Holub hřivnáč III X
Husa polní II – III VIII – IX
Chřástal vodní III – IV X
Jiřička obecná IV – V VIII – IX
Kachna divoká III X – XI
Konipas bílý III – IV IX – X
Konipas luční IV IX – X
Krutihlav obecný IV VIII – IX
Křepelka polní V IX
Kukačka obecná IV – V VIII
Lejsek šedý V VIII – IX
Lelek lesní IV – V IX – X
Linduška lesní III – V X – XI
Lyska černá III X – XI
Mandelík hajní V VIII – IX
Ostříž lesní IV – V IX
Pěnice pokřovní IV IX – X
Pěnice vlašská IV VIII
Pěnkava obecná III X
Racek chechtavý III VIII – IX
Rákosník obecný IV – V VIII – IX
Rehek domácí III X
Rehek zahradní IV IX
Rorýs obecný IV – V VIII – IX
Sedmihlásek hajní V VIII
Skřivan polní II – III X – XI
Slavík obecný IV – V VIII – IX
Slípka zelenonohá III X – XI
Sluka lesní III X
Špaček obecný II – III X – XI
Ťuhýk obecný V – VI IX
Vlaštovka obecná IV VIII – IX
Vlha pestrá V VIII – IX
Volavka popelavá III – IV VIII – IX
Zvonohlík zahradní III – IV IX – X
Žluva hajní V VIII


Kam ptáci odlétají?
Druh ptáka Místo kam odlétají Měsíc odletu
Husa velká Severní Afrika Srpen-Září
Lyska černá Jižní Evropa Říjen-Listopad
Holub hřivnáč Jižní Evropa Říjen
Konipas bílý Jižní Evropa Září-Říjen
Drozd zpěvný Západní Evropa Říjen-Listopad
Slavík obecný Severní Afrika Srpen-Září
Špaček obecný Jižní Evropa Říjen-Listopad
Zvonohlík zahradní Jižní Evropa Září-Říjen
Čáp bílý Jižní i Severní Afrika Říjen-Listopad
Volavka popelavá Západní Afrika Srpen-září
Racek chechtavý Západní Afrika Srpen
Dudek chocholatý Severní Afrika Srpen-září
Vlaštovka obecní Jižní Afrika Říjen