Ptačí oblasti – opatření

Souhrn doporučených opatření obsahuje základní identifikační a popisné údaje o ptačí oblasti, odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče o předmět ochrany ptačí oblasti a rozpis jednotlivých opatření dle místa a času realizace. Součástí jsou i mapové přílohy.

 • SDO – Ptačí oblast Komárov (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Komárov byla vymezena nařízením vlády č. 679/2004 Sb. ze dne 8. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou zimující populace motáka pilicha (Circus cyaneus) a kalouse pustovky (Asio flammeus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Východní Krušné hory (PDF, 34 MB)
  Ptačí oblast Východní Krušné hory byla vymezena nařízením vlády č. 28/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop.
 • SDO – Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská (PDF, 36 MB)
  Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská byla vymezena nařízením vlády č. 24/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady (PDF, 1 MB )
  Ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady byla vymezena nařízením vlády č. 598/2004 Sb. ze dne 27. října 2004 . Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace jeřába popelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.
  Mapové přílohy (ZIP, 6 MB )
 • SDO – Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko (PDF, 2 MB )
  Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko byla vyhlášena nařízením vlády č. 26/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2001. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), včelojeda lesního (Pernis apivorus), luňáka hnědého (Milvus migrans), luňáka červeného (Milvus milvus), raroha velkého (Falco cherrug), leďnáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Rožďalovické rybníky (PDF, 3 MB )
  Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606/2004 Sb. ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany jsou populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Jaroslavické rybníky (PDF, 913 kB )
  Ptačí oblast (PO) Jaroslavické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 603/2004 Sb. ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti je populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a jeho biotop.
 • SDO – Ptačí oblast Českobudějovické rybníky (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Českobudějovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 405/2009 Sb. ze dne 26. října 2009. Předmětem ochrany jsou populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), rybáka obecného (Sterna hirundo), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší (PDF, 2 MB)
  Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší byla vymezena nařízením vlády č. 165/2007 Sb. ze dne 4. června 2007. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.
 • SDO – Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (PDF, 1 MB)
  Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vymezena nařízením vlády č. 21/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy.