Řády+příklady

 

Řád: Potáplice (Gaviiformes)

 • přizpůsobeni k plavání a potápění – plovací blána mezi II. až IV. prstem, husté opeření
 • nohy posunuty extrémně dozadu → na zemi se pohybují neobratně, přistávají na prsa (ne na nohy)
 • mláďata polokrmivá

Řád: Potápky (Podicipediformes)

 • přizpůsobení pro plavání a potápění
 • velká kostrční žláza; husté jemné opeření
 • lemovaná noha
 • plovoucí hnízda
 • mláďata polokrmivá
 • zástupci:
  • POTÁPKA ROHÁČ
  • POTÁPKA CHOCHOLATÁ

Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)

 • velcí vodní ptáci s veslovitýma nohama
 • všechny prsty spojeny blánou
 • kostrční žláza
 • silný jazyk; hrdelní vak
 • loví ryby
 • mláďata nidikolní
 • některé druhy hospořářsky významné – produkce guána
 • zástupci:
  • PELIKÁN BÍLÝ
  • KORMORÁN VELKÝ (charakteristický způsob sušení roztažených křídel)
  • FAETON ČERVENONOHÝ
  • TEREJ BÍLÝ
  • FREGATKA PÁSKOVANÁ

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

Kolpík růžový

 
 • dlouhé nohy, krk, zobák
 • hnízdní na stromech
 • dorozumívání klapáním zobáku
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • VOLAVKA POPELAVÁ (létá s esovitě prohnutým krkem)
  • ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ (létají s nataženým krkem)
  • MARABU AFRICKÝ (mrchožravý)
  • KVAKOŠ NOČNÍ
  • BUKAČ VELKÝ
  • IBIS POSVÁTNÝ (tenký, ohnutý zobák)
  • KOLPÍK BÍLÝ, KOLPÍK RŮŽOVÝ

Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)

 • dlouhý krk, vysoké nohy
 • malá plovací blána
 • krátký zahnutý zobák s rohovitými lamelami (filtrují potravu z vody)
 • ve spánku skrčená noha, hlava pod peřím
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ
  • PLAMEŇÁK JAMESŮV

Plameňáci

 

Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 • velcí ptáci s lamelami na okraji zobáku; delší krk
 • mezi předními prsty plovací blána; husté prachové peří; velká kostrční žláza
 • potravu loví z vody
 • dokonalý syrinx
 • samci mají penis
 • hnízdí většinou na zemi
 • mláďata nidifugní
 • kosmopolitní kromě Antarktidy; mnoho tažných druhů
 • kachny existují „plovavé“ a „potápivé“
 • zástupci:
  • KACHNA DIVOKÁ
  • LABUŤ VELKÁ, LABUŤ ČERNÁ, LABUŤ ZPĚVNÁ
  • HUSA VELKÁ (→ z ní evropské domácí husy)
  • ČÍRKA MODRÁ
  • LŽIČÁK PESTRÝ
  • POLÁK CHOCHOLAČKA
  • KAJKA OBECNÁ
  • BERNEŠKA VELKÁ

Řád: Dravci (Falconiformes)

Sup hnědý, hadilov písař

 
 • různá velikost
 • hákovitě zahnutý zobák; měkké ozobí; silné nohy a špičaté drápy na nohách (= spáry)
 • velký svalnatý jazyk
 • dokonalé smysly (hlavně zrak)
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • JESTŘÁB LESNÍ
  • KÁNĚ LESNÍ
  • KRAHUJEC OBECNÝ
  • MOTÁK POCHOP
  • LUŇÁK HNĚDÝ
  • OREL SKALNÍ
  • VČELOJED LESNÍ
  • POŠTOLKA OBECNÁ
  • SOKOL STĚHOVAVÝ
  • KONDOR VELKÝ (výborně plachtí, dobrý čich)
  • SUP HNĚDÝ (mrchožravý)
  • HADILOV PÍSAŘ (nápadně dlouhé nohy, krátká křídla – dobře běhá, špatně létá)

Řád: Hrabaví (Galliformes)

Perlička supí

 
 • krátký, špičatý zobák; velké vole; silný svalnatý žaludek
 • noha hrabavá se silnými drápy
 • krátká, zaoblená křídla; nekoupou se, ale popelí se
 • přes den na zemi, nocují na stromech
 • samci mají často ostruhu; častá polygamie
 • hnízda na zemi, velký počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • zástupci:
  • TETŘÍVEK OBECNÝ
  • TETŘEV HLUŠEC
  • JEŘÁBEK LESNÍ
  • BAŽANT OBECNÝ
  • KŘEPELKA POLNÍ
  • KOROPTEV POLNÍ
  • PÁV KORUNKATÝ (pochází z Indie)
  • PERLIČKA KROPENATÁ (bíle tečkovaná)
  • PERLIČKA SUPÍ
  • KROCAN DIVOKÝ (na hlavě a krku nápadné kožní záhyby a výrůstky)

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)

 • různorodá skupina (krátká křídla mají jen někteří!)
 • chybí vole
 • hnízdí na zemi nebo v rákosí
 • větší počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • býložraví nebo všežraví
 • zástupci:
  • DROP VELKÝ (rychle běhá, ale také létá)
  • SLÍPKA ZELENONOHÁ (velmi protažené prsty bez plovací blány)
  • JEŘÁB POPELAVÝ (velký pták, dlouhý krk a nohy, velká křídla)
  • LYSKA ČERNÁ (lemovaná noha – jako potápky)
  • CHŘÁSTAL VODNÍ

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

 • různý vzhled; plovací nohy; dobře vyvinutá kostrční žláza
 • dospělci v párech
 • mláďata nidifugní, nidikolní nebo polokrmivá
 • vodní a pobřežní biotopy
 • zástupci:
  • RACEK CHECHTAVÝ (bílý s černou kresbou na hlavě, letkách a ocase, hnízdí v koloniích)
  • RYBÁK OBECNÝ (vidlicovitý ocas – jako vlaštovky)
  • PAPUCHALK PLOSKOZOBÝ (pestře zbarvený zobák)
  • ČEJKA CHOCHOLATÁ

Řád: Měkkozobí (Columbiformes)

 • střední velikost
 • měkké ozobí; dvoudílné vole; chybí kostrční žláza, místo ní drobivý prach
 • pití sáním
 • při spánku nevkládají hlavu pod křídlo
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní
 • zástupci:
  • HRDLIČKA ZAHRADNÍ
  • HOLUB SKALNÍ, HOLUB HŘIVNÁČ, HOLUB DOUPŇÁK
  •  

Řád: Papoušci (Psittaciformes)

 • velmi pohyblivá hákovitě zahnutá horní čelist
 • nejvyvinutější koncový mozek
 • šplhavé nohy; velké vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • AMAZOŇAN KUBÁNSKÝ
  • KAKADU ŽLUTOLÍCÍ (nápadná chocholka)
  • PAPOUŠEK RŮZNOBAREVNÝ
  • ANDULKA VLNKOVANÁ
  • PAPOUŠEK ŠEDÝ (žako)
  • PAPOUŠEK HYACINTOVÝ

Řád: Kukačky (Cuculiformes)

 • dlouhá křídla, dlouhý ocas
 • noha s vratiprstem
 • stromoví ptáci, zneužívají krmivé ptáky (hnízdní parazitizmus)
 • pohlavní dimorfismus
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • KUKAČKA OBECNÁ

Řád: Sovy (Strigiformes)

 • noční aktivita
 • oči směřují vpřed; mrkají horními víčky a mžurkou; hlavu otočí o 270°
 • nohy s drápy, vratiprst; bohaté opeření; neslyšný let
 • výkonný sluch a zrak
 • nemají vole, tvoří vývržky (nestravitelné zbytky)
 • hnízdí na stromech v dutinách
 • masožravec – zahnutý zobák
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • SÝČEK OBECNÝ
  • SOVA PÁLENÁ
  • VÝR VELKÝ
  • KULÍŠEK NEJMENŠÍ
  • SÝC ROUSNÝ
  • PUŠTÍK OBECNÝ
  • KALOUS UŠATÝ

Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)

 • noční aktivita; loví v letu
 • měkké opeření; široká hlava; dlouhá křídla; slabé krátké nohy s částečným vratiprstem
 • chybí vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • LELEK LESNÍ

Řád: Svišťouni (Apodiformes)

 • extrémní letoví specialisté (mohutná létací svalovina)
 • nemohou chodit po zemi
 • v letu loví potravu, dokonce i spí
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • RORÝS OBECNÝ (závěsná noha)
  • KOLIBŘÍCI (drobní, umí v letu setrvat na jednom místě, trubicovitý zobák, řada z nich opyluje rostliny)

Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)

 • rozmanitý vzhled; pestré opeření
 • loví z číhané
 • některé prsty srostlé; zvětšené zobáky
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
  • DUDEK CHOCHOLATÝ
  • VLHA PESTRÁ
  • MANDELÍK HAJNÍ
  • ZOBOROŽEC RUDOZOBÝ

Řád: Šplhavci (Piciformes)

 • stromoví; šplhavá noha (2 prsty vpřed, 2 prsty vzad)
 • tuhé opeření; dlouhý jazyk
 • hnízdí v dutinách
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • STRAKAPOUD VELKÝ
  • DATEL ČERNÝ
  • ŽLUNA ZELENÁ
  • KRUTIHLAV OBECNÝ (zvláštní obranné chování – krouživé pohyby hlavou a krkem, syčení – napodobují hady)
  • TUKAN OBECNÝ (obrovský, pestře zbarvený, pneumatizovaný zoban)
  • MEDOZVĚSTKY (mutualismus – vábí větší zvířata k hnízdům divokých včel, po zniční hnízda se živí larvami včel, voskem a zbytky medu)

Řád: Pěvci (Passeriformes)

 • malí nebo středně velcí, žádné mořské druhy
 • rozmanitá potrava
 • všichni staví hnízdo
 • hlavní znaky: šlachy na nohách, počet svalů v syrinxu
 • mláďata extrémně nidikolní
 • zástupci: v přehledu zástupců uvedeny pouze hlavní čeledi, rody jsou z nich jednoduše odvoditelné (případně využijte přehled na www.biolib.cz, oddíl pěvci)
  • skřivanovití
  • ťuhýkovití
  • konipasovití (štíhlí, dobře běhají po zemi)
  • vlaštovkovití (rychle létají, dlouhá křídla, vykrojený ocas)
  • sýkorovití
  • brhlíkovití (šplhají po kmenech stromů i hlavou dolů, bez opory ocasu)
  • pěnkavovití (silný kuželovitý zobák)
  • střízlíkovití
  • snovačovití
  • drozdovití
  • vrabcovití
  • žluvovití
  • strnadovití
  • šoupálkovití (šplhají jako datlové)
  • pěnicovití
  • špačkovití
  • krkavcovití (silný zobák, vyspělé chování)
  • … a mnozí další

***Řád: Stepokurové (Pterocliformes) – dříve řazeni mezi měkkozobé

 • podobní kurům
 • dlouhý ocas; krátké nohy; holubí zobák
 • mláďata napájejí mokrým peřím na břiše
 • stepi, polopouště
 • zástupce:
  • STEPOKUR KIRGIZSKÝ (noha se 3 srostlými prsty, palec chybí)