Atlas

Řády+příklady
 

Řád: Potáplice (Gaviiformes)

 • přizpůsobeni k plavání a potápění – plovací blána mezi II. až IV. prstem, husté opeření
 • nohy posunuty extrémně dozadu → na zemi se pohybují neobratně, přistávají na prsa (ne na nohy)
 • mláďata polokrmivá

Řád: Potápky (Podicipediformes)

 • přizpůsobení pro plavání a potápění
 • velká kostrční žláza; husté jemné opeření
 • lemovaná noha
 • plovoucí hnízda
 • mláďata polokrmivá
 • zástupci:
  • POTÁPKA ROHÁČ
  • POTÁPKA CHOCHOLATÁ

Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)

 • velcí vodní ptáci s veslovitýma nohama
 • všechny prsty spojeny blánou
 • kostrční žláza
 • silný jazyk; hrdelní vak
 • loví ryby
 • mláďata nidikolní
 • některé druhy hospořářsky významné – produkce guána
 • zástupci:
  • PELIKÁN BÍLÝ
  • KORMORÁN VELKÝ (charakteristický způsob sušení roztažených křídel)
  • FAETON ČERVENONOHÝ
  • TEREJ BÍLÝ
  • FREGATKA PÁSKOVANÁ

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

Kolpík růžový

 
 • dlouhé nohy, krk, zobák
 • hnízdní na stromech
 • dorozumívání klapáním zobáku
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • VOLAVKA POPELAVÁ (létá s esovitě prohnutým krkem)
  • ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ (létají s nataženým krkem)
  • MARABU AFRICKÝ (mrchožravý)
  • KVAKOŠ NOČNÍ
  • BUKAČ VELKÝ
  • IBIS POSVÁTNÝ (tenký, ohnutý zobák)
  • KOLPÍK BÍLÝ, KOLPÍK RŮŽOVÝ

Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)

 • dlouhý krk, vysoké nohy
 • malá plovací blána
 • krátký zahnutý zobák s rohovitými lamelami (filtrují potravu z vody)
 • ve spánku skrčená noha, hlava pod peřím
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ
  • PLAMEŇÁK JAMESŮV

Plameňáci

 

Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 • velcí ptáci s lamelami na okraji zobáku; delší krk
 • mezi předními prsty plovací blána; husté prachové peří; velká kostrční žláza
 • potravu loví z vody
 • dokonalý syrinx
 • samci mají penis
 • hnízdí většinou na zemi
 • mláďata nidifugní
 • kosmopolitní kromě Antarktidy; mnoho tažných druhů
 • kachny existují “plovavé” a “potápivé”
 • zástupci:
  • KACHNA DIVOKÁ
  • LABUŤ VELKÁ, LABUŤ ČERNÁ, LABUŤ ZPĚVNÁ
  • HUSA VELKÁ (→ z ní evropské domácí husy)
  • ČÍRKA MODRÁ
  • LŽIČÁK PESTRÝ
  • POLÁK CHOCHOLAČKA
  • KAJKA OBECNÁ
  • BERNEŠKA VELKÁ

Řád: Dravci (Falconiformes)

Sup hnědý, hadilov písař

 
 • různá velikost
 • hákovitě zahnutý zobák; měkké ozobí; silné nohy a špičaté drápy na nohách (= spáry)
 • velký svalnatý jazyk
 • dokonalé smysly (hlavně zrak)
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • JESTŘÁB LESNÍ
  • KÁNĚ LESNÍ
  • KRAHUJEC OBECNÝ
  • MOTÁK POCHOP
  • LUŇÁK HNĚDÝ
  • OREL SKALNÍ
  • VČELOJED LESNÍ
  • POŠTOLKA OBECNÁ
  • SOKOL STĚHOVAVÝ
  • KONDOR VELKÝ (výborně plachtí, dobrý čich)
  • SUP HNĚDÝ (mrchožravý)
  • HADILOV PÍSAŘ (nápadně dlouhé nohy, krátká křídla – dobře běhá, špatně létá)

Řád: Hrabaví (Galliformes)

Perlička supí

 
 • krátký, špičatý zobák; velké vole; silný svalnatý žaludek
 • noha hrabavá se silnými drápy
 • krátká, zaoblená křídla; nekoupou se, ale popelí se
 • přes den na zemi, nocují na stromech
 • samci mají často ostruhu; častá polygamie
 • hnízda na zemi, velký počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • zástupci:
  • TETŘÍVEK OBECNÝ
  • TETŘEV HLUŠEC
  • JEŘÁBEK LESNÍ
  • BAŽANT OBECNÝ
  • KŘEPELKA POLNÍ
  • KOROPTEV POLNÍ
  • PÁV KORUNKATÝ (pochází z Indie)
  • PERLIČKA KROPENATÁ (bíle tečkovaná)
  • PERLIČKA SUPÍ
  • KROCAN DIVOKÝ (na hlavě a krku nápadné kožní záhyby a výrůstky)

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)

 • různorodá skupina (krátká křídla mají jen někteří!)
 • chybí vole
 • hnízdí na zemi nebo v rákosí
 • větší počet vajec
 • mláďata nidifugní
 • býložraví nebo všežraví
 • zástupci:
  • DROP VELKÝ (rychle běhá, ale také létá)
  • SLÍPKA ZELENONOHÁ (velmi protažené prsty bez plovací blány)
  • JEŘÁB POPELAVÝ (velký pták, dlouhý krk a nohy, velká křídla)
  • LYSKA ČERNÁ (lemovaná noha – jako potápky)
  • CHŘÁSTAL VODNÍ

Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

 • různý vzhled; plovací nohy; dobře vyvinutá kostrční žláza
 • dospělci v párech
 • mláďata nidifugní, nidikolní nebo polokrmivá
 • vodní a pobřežní biotopy
 • zástupci:
  • RACEK CHECHTAVÝ (bílý s černou kresbou na hlavě, letkách a ocase, hnízdí v koloniích)
  • RYBÁK OBECNÝ (vidlicovitý ocas – jako vlaštovky)
  • PAPUCHALK PLOSKOZOBÝ (pestře zbarvený zobák)
  • ČEJKA CHOCHOLATÁ

Řád: Měkkozobí (Columbiformes)

 • střední velikost
 • měkké ozobí; dvoudílné vole; chybí kostrční žláza, místo ní drobivý prach
 • pití sáním
 • při spánku nevkládají hlavu pod křídlo
 • mláďata nidikolní
 • kosmopolitní
 • zástupci:
  • HRDLIČKA ZAHRADNÍ
  • HOLUB SKALNÍ, HOLUB HŘIVNÁČ, HOLUB DOUPŇÁK
  •  

Řád: Papoušci (Psittaciformes)

 • velmi pohyblivá hákovitě zahnutá horní čelist
 • nejvyvinutější koncový mozek
 • šplhavé nohy; velké vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • AMAZOŇAN KUBÁNSKÝ
  • KAKADU ŽLUTOLÍCÍ (nápadná chocholka)
  • PAPOUŠEK RŮZNOBAREVNÝ
  • ANDULKA VLNKOVANÁ
  • PAPOUŠEK ŠEDÝ (žako)
  • PAPOUŠEK HYACINTOVÝ

Řád: Kukačky (Cuculiformes)

 • dlouhá křídla, dlouhý ocas
 • noha s vratiprstem
 • stromoví ptáci, zneužívají krmivé ptáky (hnízdní parazitizmus)
 • pohlavní dimorfismus
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • KUKAČKA OBECNÁ

Řád: Sovy (Strigiformes)

 • noční aktivita
 • oči směřují vpřed; mrkají horními víčky a mžurkou; hlavu otočí o 270°
 • nohy s drápy, vratiprst; bohaté opeření; neslyšný let
 • výkonný sluch a zrak
 • nemají vole, tvoří vývržky (nestravitelné zbytky)
 • hnízdí na stromech v dutinách
 • masožravec – zahnutý zobák
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • SÝČEK OBECNÝ
  • SOVA PÁLENÁ
  • VÝR VELKÝ
  • KULÍŠEK NEJMENŠÍ
  • SÝC ROUSNÝ
  • PUŠTÍK OBECNÝ
  • KALOUS UŠATÝ

Řád: Lelkové (Caprimulgiformes)

 • noční aktivita; loví v letu
 • měkké opeření; široká hlava; dlouhá křídla; slabé krátké nohy s částečným vratiprstem
 • chybí vole
 • mláďata nidikolní
 • zástupce:
  • LELEK LESNÍ

Řád: Svišťouni (Apodiformes)

 • extrémní letoví specialisté (mohutná létací svalovina)
 • nemohou chodit po zemi
 • v letu loví potravu, dokonce i spí
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • RORÝS OBECNÝ (závěsná noha)
  • KOLIBŘÍCI (drobní, umí v letu setrvat na jednom místě, trubicovitý zobák, řada z nich opyluje rostliny)

Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)

 • rozmanitý vzhled; pestré opeření
 • loví z číhané
 • některé prsty srostlé; zvětšené zobáky
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
  • DUDEK CHOCHOLATÝ
  • VLHA PESTRÁ
  • MANDELÍK HAJNÍ
  • ZOBOROŽEC RUDOZOBÝ

Řád: Šplhavci (Piciformes)

 • stromoví; šplhavá noha (2 prsty vpřed, 2 prsty vzad)
 • tuhé opeření; dlouhý jazyk
 • hnízdí v dutinách
 • mláďata nidikolní
 • zástupci:
  • STRAKAPOUD VELKÝ
  • DATEL ČERNÝ
  • ŽLUNA ZELENÁ
  • KRUTIHLAV OBECNÝ (zvláštní obranné chování – krouživé pohyby hlavou a krkem, syčení – napodobují hady)
  • TUKAN OBECNÝ (obrovský, pestře zbarvený, pneumatizovaný zoban)
  • MEDOZVĚSTKY (mutualismus – vábí větší zvířata k hnízdům divokých včel, po zniční hnízda se živí larvami včel, voskem a zbytky medu)

Řád: Pěvci (Passeriformes)

 • malí nebo středně velcí, žádné mořské druhy
 • rozmanitá potrava
 • všichni staví hnízdo
 • hlavní znaky: šlachy na nohách, počet svalů v syrinxu
 • mláďata extrémně nidikolní
 • zástupci: v přehledu zástupců uvedeny pouze hlavní čeledi, rody jsou z nich jednoduše odvoditelné (případně využijte přehled na www.biolib.cz, oddíl pěvci)
  • skřivanovití
  • ťuhýkovití
  • konipasovití (štíhlí, dobře běhají po zemi)
  • vlaštovkovití (rychle létají, dlouhá křídla, vykrojený ocas)
  • sýkorovití
  • brhlíkovití (šplhají po kmenech stromů i hlavou dolů, bez opory ocasu)
  • pěnkavovití (silný kuželovitý zobák)
  • střízlíkovití
  • snovačovití
  • drozdovití
  • vrabcovití
  • žluvovití
  • strnadovití
  • šoupálkovití (šplhají jako datlové)
  • pěnicovití
  • špačkovití
  • krkavcovití (silný zobák, vyspělé chování)
  • … a mnozí další

***Řád: Stepokurové (Pterocliformes) – dříve řazeni mezi měkkozobé

 • podobní kurům
 • dlouhý ocas; krátké nohy; holubí zobák
 • mláďata napájejí mokrým peřím na břiše
 • stepi, polopouště
 • zástupce:
  • STEPOKUR KIRGIZSKÝ (noha se 3 srostlými prsty, palec chybí)Výběr z galerie
zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info