Ptačí vajíčka

1. Králíček obecný – Regulus regulus;
2. Červenka obecná – Erithacus rubecula;
3. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
4. Králíček ohnivý – Regulus ignicapillus;
5. Střízlík obecný – Troglodytes troglodytes;
6. Budníček menší – Phylloscopus collybita;
7. Budníček větší – Phylloscopus trochilus;
8. Budníček lesní – Phylloscopus sibilatrix;
9. Sedmihlásek hajní – Hippolais icterina;
10. Pěnice slavíková – Sylvia borin;
11. Pěnice hnědokřídlá – Sylvia communis;
12. Pěnice pokřovní – Sylvia curruca;
13. Pěnice mistrovská – Sylvia hortensis;
14. Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla;
15. Slavík obecný – Luscinia megarhynchos;
16. Slavík tmavý – Luscinia luscinia;
17. Rehek domácí – Phoenicurus ochruros;
18. Rehek zahradní – Phoenicurus phoenicurus;
19. Slavík modráček – Luscinia svecica;
20. Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla;
21. Pěnice vlašská – Sylvia nisoria;
22. Cvrčilka zelená – Locustella naevia;
23. Cvrčilka říční – Locustella fluviatilis;
24. Rákosník ostřicový – Acrocephalus paludicola;
25. Rákosník proužkovaný – Acrocephalus schoenobaenus;
26. Rákosník ostřicový – Acrocephalus paludicola;
27. Rákosník zpěvný – Acrocephalus palustris;
28. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
29. Rákosník velký – Acrocephalus arundinaceus;
30. Rákosník obecný – Acrocephalus scirpaceus;
31. Pěnice kaštanová – Sylvia undata ;
32. Cistovník rákosníkový – Cisticola juncidis;
33. Pěnice bělohrdlá – Sylvia melanocephala;
34. Pěnice sardinská – Sylvia sarda;
35. Bělořit šedý – Oenanthe oenanthe;
36. Bělořit skalní – Oenanthe finschii;
37. Bramborníček hnědý – Saxicola rubetra;
38. Bramborníček černohlavý – Saxicola torquata;
39. Bělořit černý – Oenanthe leucura;
40. Konipas bílý – Motacilla alba;
41. Konipas horský – Motacilla cinerea;
42. Konipas luční – Motacilla flava;
43. Linduška lesní – Anthus trivialis;
44. Linduška úhorní – Anthus campestris;
45. Linduška luční – Anthus pratensis;
46. Linduška horská – Anthus spinoletta;
47. Pěvuška podhorní – Prunella collaris;
48. Pěvuška modrá – Prunella modularis;
49. Skorec vodní – Cinclus cinclus;
50. Drozd zpěvný – Turdus philomelos;
51. Kos černý – Turdus merula;
52. Drozd brávník – Turdus viscivorus;
53. Drozd cvrčala – Turdus iliacus;
54. Skalník modrý – Monticola solitarius;
55. Kos černý – Turdus merula;
56. Drozd kvíčala – Turdus pilaris;
57. Špaček růžový – Sturnus roseus;
58. Žluva hajní – Oriolus oriolus;
59. Lejsek šedý – Muscicapa striata;
60. Lejsek černohlavý – Ficedula hypoleuca (var.!) (?);
61. Lejsek černohlavý – Ficedula hypoleuca;
62. Lejsek bělokrký – Ficedula albicollis;
63. – 66. Ťuhýk obecný – Lanius collurio;
67.+ 68. Ťuhýk rudohlavý – Lanius senator;
69. Ťuhýk obecný – Lanius collurio;
70. Ťuhýk šedý – Lanius excubitor