Raroh velký (Falco cherrug)
Reklamy
Dalekohled Swarovski Pure 10x42
Jak se daří tetřívkům v ČR

Raroh velký (Falco cherrug, J. E. Gray 1834) je jedním z nejvzácnějších druhů ptáků hnízdící na území ČR. I přesto, že je větší než sokol stěhovavý, nemá o jeho existenci většina Čechů a Moravanů vůbec tušení.

POPIS

raroh velký

Raroh velký je hnědě zbarvený, pouze nohy a ozobí má v dospělosti žluté. V rozpětí křídel dosahuje až 130 cm. Je to univerzální lovec schopný lovit ve vzduchu i na zemi.

POTRAVA A CHOVÁNÍ

Raroh velký je mistr letových vlastností. V našem prostředí jsou jeho kořistí především ptáci, nejčastěji holubi, ale v asijské části areálu tvoří většinu kořisti drobní savci, nejčastěji sysli. Při lovu dosahuje vysokých rychlostí, útočí střemhlav a kořist většinou odnáší na klidné místo, kde ji oškube a trhá. Hnízdí ve starých hnízdech jiných dravců, případně na skalách a v posledních letech také na sloupech velmi vysokého napětí, v hnízdech krkavcovitých nebo na umělých podložkách. V sousedním Slovensku a v Maďarsku se většina populace přesunula do náhradních hnízdišť – do budek na sloupech velmi vysokého napětí. Jejich výhodou je především snadná kontrola, malé rušení a minimální pravděpodobnost pádu hnízda. V ČR zatím hnízdí většina párů v přirozených hnízdech.

ROZŠÍŘENÍ

Raroh velký je rozšířen od České republiky, která tvoří jeho severozápadní hranici rozšíření, přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko až po Dálný Východ. Je to stepní druh, který v asijské části areálu žije ve stepích, případně na náhorních planinách stepního charakteru. V Evropě se přizpůsobil takzvaným kulturním stepím, tedy rozsáhlým agrocenózám, a podobnému prostředí.

V minulosti šlo o hojného dravce, kdy evropská populace představovala zlomek světové populace. Bohužel v posledních 30 letech došlo téměř ke krachu asijské populace. Dnes je raroh zařazen v červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v kategorii ohrožených druhů (endangered). Ke krachu populace v Asii došlo především z důvodu trvale neudržitelného odlovu divokých rarohů velkých pro sokolnické účely. Především na Arabském poloostrově je stále obrovská poptávka po divokých jedincích, a to i přesto, že odchov stejně kvalitních rarohů v zajetí již dnes není nejmenším problémem. Některé země stále oficiálně povolují odlov až poloviny populace dospělců ročně, v jiných zemích kvete s rarohy velký černý obchod. Evropská populace tak kvůli negativnímu vývoji populace v Asii nabyla na významu.

VÝSKYT V ČR

V ČR hnízdí rarozi pouze na Moravě v počtu několika málo jedinců. Nejvýznamnějšími příčinami ohrožení v ČR je rušení v době hnízdění, pád hnízda a případně vykradení hnízda za účelem chovu či prodeje mláďat.

Reklamy
Dalekohled Swarovski Pure 10x42
Jak se daří tetřívkům v ČR
Reklamy
Send this to a friend