Rybák obecný
Reklamy
Rybák černý
Sedmihlásek hajní

rabakobec
Reklamy

Velikost

Délka: 34-37 cm.
Rozpětí: 70-80 cm.
Hmotnost: 90-175 g.

Popis

Šat svatební – černá čepička zasahuje od čela na šíji a dolů pod oko a do příuší, dolní část hlavy, strany krku a celá spodina bílé, vrch těla, křídel a kostřec šedé. Ocasní krovky a ocas bílé, pera na ocase s šedým vnějším praporem, krajní s černým. Krajní ruční letky tmavošedé, ke konci do černa, na vnitřním praporu bílé. Zobák je červený s černou špicí(ta může u některých jedinců chybět), nohy červené.
Šat prostý – jako svatební, ale bílé čelo, na zbytku čepičky někdy bílé skvrny. Tmavší přední křídelní krovky tvoří nevýraznou pásku, svrchní křídelní krovky a ocas někdy s nádechem do šeda. Zobák černý s červenou ploškou pod nozdrami a u kořene (může být i celý černý), nohy tmavěji červené.
Šat mláďat – jako šat prostý, ale čelo s hnědým skvrněním, i zbytek čepičky promísem s hnědou. Pera hřbetu a krovky s hnědorezavými koncovými skvrnami, přední krovky téměř černé – tvoří výraznou pásku na předním okraji křídla. Letky tmavošedé, loketní se světlejšími špičkami, kostřec a ocas šedavé, rýdovací pera mají tmavší okraje. Zobák masový nebo žlutooranžový s černou špičkou (postupně tmavne), nohy růžové až žlutooranžové.
Šat 1.roku – jako šat prostý, na vrchu těla ještě zůstávají některá pera z šatu mláďat.

Ekologie

Hnízdí v koloniích (samostatných i spolu s dalšími druhy rybáků nebo racků) na mořských pobřežích, ve vnitrozemí u velkých vodních nádrží i řek. Na hnízdiště přilétá v dubnu. Hnízda staví na zemi na málo zarostlých místech, často jen na naplaveném štěrku. Od konce dubna do července snáší 1-4 vejce, sedí oba ptáci (ze 3/4 času samice) 21-22 dní, při častém rušení se může sezení protáhnout až na 30 dní. Mláďata se 3-4 dny zdržují na hnízdě, později se ukrývají v okolí. Zhruba týden jsou zahřívána samicí a druhý rodič přináší potravu, později krmí oba ptáci. Vzletná jsou ve 22-28 dnech, ještě další 1-2 měsíce jsou krmena rodiči. Hnízdiště opouštějí od srpna, poslední ptáci se u nás zdržují do října. Poprvé hnízdí většina ve 3. až 4. roce, nejvyšší věk je 25 let.
Potravu tvoří především malé rybky, které loví při třepotavém letu nad hladinou ze kterého se střemhlav vrhá do vody. Menší část tvoří hmyz a korýši.

Možné záměny

Zaměnitelný s rybákem dlouhoocasým (Sterna paradisaea). Rozdíly viz tam.

Rozšíření

Sterna hirundo hirundo – prakticky celá Evropa, chybí nebo hnízdí jen vzácně na Pyrenejském poloostrově, většině vnitrozemí Skandinávie a na severovýchodě Evropy. Mimo to hnízdí na severním pobřeží Afriky a na východním pobřeží Severní Ameriky, odkud zasahuje širokým pásem do středu kontinentu. V současnosti čítá evropská populace asi 270000 párů. Výlučně tažný druh, tato ssp. zimuje převážně na západním a jihozápadním pobřeží Afriky, menší část ve Středomoří.
V ČR se jedná o pravidelně hnízdící druh, i když jen v některých oblastech – jižní Čechy, jižní Morava a Ostravsko. V současnosti se počty hnízdících párů dost výrazně zvyšují, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 400-600 párů.
Rybák černý
Sedmihlásek hajní
Reklamy
Send this to a friend