Atlas

Slavík modráček

slavmodrk

Velikost

Délka: 13-14 cm.
Hmotnost: 16-24 g.

Popis

L. s. cyanecula – shora tmavě hnědý, bělavý nadoční proužek, kořeny krajních ocasních per jsou rudohnědé. Samec má modrou náprsenku s bílou skvrnou uprostřed (ta může u některých jedinců chybět), vespod lemovanou černým, úzkým bílým a širším rezavým pruhem, navazuje bílá spodina těla. Samice má náprsenku bělavou, ohraničenou po stranách lemem z tmavých skvrnek, vespodu tmavým příčným pruhem a pod ním rezavým. Spodina těla rovněž bílá.
L. s. svecica – stejné zbarvení, pouze u samců je skvrna uprostřed náprsenky červenohnědá.

Ekologie

Obývá vlhká bažinatá místa, okolí rybníků, porosty rákosí, ostřic nebo křovitých vrb (L.s.svecica mokřiny nad horní hranicí lesa). Ze zimovišť se vrací v březnu a dubnu, odlétá od konce července do začátku října. Hnízdo bývá na zemi, dobře ukryto v bylinném podrostu, staví ho pouze samice. Hnízdí pravděpodobně 2x ročně, od konce dubna do července snáší 4-7 vajec. Sedí pouze samice, samec jen zcela vyjímečně, doba sezení je 13-14 dní. Hnízdo mláďata opouštějí ještě nevzletná ve stáří 14 dní, po dalších 3 dnech začínají poletovat. Osamostatňují se asi 14 dní po vyvedení z hnízda, dospívají v následujícím roce. Nejvyšší zjištěný věk je 5 let.
Větší část potravy je živočišná – sbírá hlavně hmyz žijící na zemi a v trsech rostlin, na podzim v menší míře i různé bobule.

Rozšíření

Rozsáhlý areál od jihozápadní a severní Evropy, mimo nejsevernější oblasti celá severní polovina Asie na jih po středoasijská pohoří, částečně druh pronikl i na Aljašku. Tažný druh, zimuje v severní polovině Afriky a v Přední a jižní Asii. Evropské populace jsou stabilní, čítají přes 4,5 milionu párů.
V ČR hnízdí 2 ssp.
Slavík modráček středoevropský (L.s.cyanecula) – hnízdí na větší části území od nížin po zhruba 1000 m.n.m. V České republice tento druh začal hnízdit poměrně nedávno, jednotlivé páry po roce 1960, po roce 1970 se počty zvýšily především v jižních a jihozápadních Čechách. Druh se dále šíří, oproti 90-140 hnízdícím párům v letech 1985-89 stouply stavy na 400-600 párů při posledním sčítání v letech 2001-03.
Slavík modráček tundrový (L.s.svecica) – hnízdění této severské ssp. u nás bylo poprvé prokázáno v Krkonoších v roce 1978. I v současnosti je omezeno na rašeliniště s klečí na hřebenech Krkonoš mezi 1300 a 1470 m.n.m. Početnost se v posledních desetiletích silně snižuje, v letech 2001-03 u nás hnízdilo 15-30 párů, což znamená snížení stavů oproti letům 1985-89 o 50%.

Význam

V Červeném seznamu ČR je slavík modráček středoevropský (L.s.cyanecula) v kategorii EN – ohrožený druh, slavík modráček tundrový (L.s.svecica) v kategorii CR – kriticky ohrožený druh.
Výběr z galerie
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info