Sýkora lužní
Reklamy
Červenka obecná
Zase krmení
sýkora lužní
Reklamy

Sýkora lužní (Parus montanus) je velmi podobná poněkud hojnější sýkoře babce, nejsnáze lze oba druhy rozeznat podle vábení. Svrchu je hnědá, zespodu bělavá, na hlavě má černou „čepičku“ (matnou a protáhlejší než babka), na bradě rovněž černou skvrnu (větší než babka). Vyskytuje se ve vlhčích lesích a především v zimě i ve stromových porostech kolem vod. Stejně jako ostatní sýkory se živí hmyzem a různými semeny. Hnízdí v dutinách stromů, které si většinou vytesává ve ztrouchnivělém dřevě. Hnízdí obvykle jen jednou ročně, 5 až 10 vajíček snáší samička v dubnu a sama je zahřívá, sameček ji však krmí. O mláďata pečují oba rodiče. Stálý druh; po vyhnízdění se sdružuje do hejnek, často se sýkorami uhelníčky.

Červenka obecná
Zase krmení
Reklamy
Send this to a friend