Atlas

Zedníček skalní

Zedníčkům skalním (Tichodroma muraria) se kdysi v Česku říkalo i šoupálek růžokřídlý či šoupálek zední. Tito vzácní obyvatelé vápencových útesů a bradel jsou o málo větší než vrabec a jejich nejbližším příbuzným je běžný brhlík lesní (Sitta eropaea). Jedenkrát ročně hnízdí ve skalních škvírách, jejich potravou je hmyz a pavouci, za nimiž šplhají po skalách s polorozevřenými křídly. Létají třepotavým, motýlovitým letem.

zedníček skalní

Evropskou hnízdní populaci zedníčka skalního tvoří 38 000–100 000 párů. V největším počtu je tento druh zastoupen ve Francii (4 000–20 000 párů), Španělsku (9 000–12 000) a Itálii (2 000–6 000 párů). V Rusku jde o 15 000– 30 000 párů a v Turecku 5 000–25 000. V Česku nebylo hnízdění nikdy prokázáno a pro nás nejbližším hnízdištěm jsou nepřístupné skály na Slovensku, kde zejména v oblasti Malé Fatry vyvádí mladé asi třicet párů zedníčků skalních.Zedníčci jsou vyznavači přísné teritoriality a mimo období hnízdění nesnesou na lokalitě delší dobu jedince téhož druhu. Jsou částečně tažní a právě díky tomu se s nimi můžete velmi vzácně setkat i v Česku. Nejpříhodnějším měsícem k výpravě za „skalními květy“ je přitom listopad. V minulosti byl zedníček pozorován na Tišnovsku (dokonce šmejdil po kostelní věži), na Náměšťsku, na severní Moravě, v Teplicko-Adršpašských skalách, v Moravském krase, v Novohradských horách… V současnosti jej v době podzimního a jarního tahu lze zastihnout především na Pálavě, kde také poměrně často zimuje (zejména v lokalitě Soutěska).

Nejpravděpodobnějším místem ke spatření zedníčka skalního je Pálava, kde byl do roku 2009 zastižen 162krát. Tento atraktivní pták rovněž poměrně pravidelně zimuje na zámku v Mikulově. Občas se rozhodne některý exemplář zimovat ve srázných vápencových skalách Moravského krasu, na Teplicku a na Broumovsku. Zedníček skalní byl opakovaně pozorován v národní přírodní rezervaci Bořeň (největší znělcový vrch v Evropě (539 m n. m.) asi 1,5 km od Bíliny na rozhraní okresů Teplice a Most.

U našich nejbližších východních sousedů – na Slovensku – zimují zedníčci dokonce občas i v Bratislavě. Jinak pravidelně v nižších polohách Malé Fatry – zejména u Blatnice v okrese Martin – a v Nízkých Tatrách (např. u Valaské Dubové v okrese Ružomberok).

zedníček skalní
Výběr z galerie
www.nasiptaci.info volavka bílá volavka bílá www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info