Atlas

Drozd kvíčala

Drozd kvíčala

Drozd kvíčala je typickým zástupcem společenských druhů ptáků. To znamená, že žije ve velkých hejnech, která se potulují krajinou a hledají potravu. Tu činí v letním období zejména hmyz, žížaly, měkkýši apod. Ovšem v zimním období, kdy tato potrava mizí, přechází na ozobávání všech možných druhů bobulí. V oblibě má jeřabiny, ale může napáchat i značné škody na vinicích, zvlášť pokud na ně podnikne nálet mnoha set hlavé hejno. Tento pták byl v minulosti myslivecky lovnou zvěří a lovil se pro konzumní účely. Pečené a nadívané kvíčaly bývaly vyhlášenou pochoutkou nejedné „panské“ hostiny. Není prokázáno, zda jeho lov měl podíl na tom, že jeho stavy v minulosti značně poklesly. Jistě je, že dnes se jedná o ptáka hojně rozšířeného. I když nelze přesně stanovit početní stavy, odhaduje se v mezích 500 – 750 000 hnízdících párů. Drozd kvíčala je velikostí srovnatelný s dobře známým kosem černým. S velikostí těla okolo 25 cm a rozpětí křídel okolo 40cm. Jeho váha se může pohybovat v rozmezí 75 – 150 gramů. Patří mezi pěvce, i když jeho zpěv asi nikoho neohromí. Ozývá se štěbetavě cvrčivým hlasem. Kvíčaly jsou dobrými rodiči. Ročně mohou mít až dvě snůšky a to až o šesti mladých.

Výběr z galerie
ledňáček říční www.nasiptaci.info volavka bílá volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info volavka bílá volavka bílá volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info