Husice liščí
Reklamy
Morčák prostřední
Poštolka rudonohá
Husice liščí

Velikost

Délka: 55-65 cm.
Rozpětí: 100-120 cm.
Hmotnost: M 770-1650 g., F 562-1250 g.

Popis

Husice liščí je pták větší než kachna divoká. Je kontrastně bílá, černá a rezavě hnědá s červeným zobákem. Samec v letním šatě se liší od samice hrbolem na zobáku. mladí jedinci nemají rezavý pruh na prsou, hlavu mají šedohnědou a zobák je šedý. Mláďata jsou kontrastně bílá a šedohnědá. Nepotápí se a potravu vyhledává čvachtáním.
Hlas – „ák ák“ nebo drsné „koorr“.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí na mořských pobřežích od Kaspického moře, přes Černé a Středozemní moře po Skandinávii. Vzácně se vyskytuje i ve vnitrozemí. Hnízdí v dubnu až červnu jednou ročně. Hnízdo s tlustou vystélkou z šedobílého prachového peří si buduje v zemních dutinách, často v králičích norách.
Samice snáší 8 – 12 oválných smetanově bílých vajec na kterých sedí sama po dobu asi 28 – 30 dnů a nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče po dobu asi 2 měsíců.
Potrava – měkkýši a korýši.
Husice liščí je částečně tažný pták, ze zimovišť se vrací začátkem dubna a odlétá v říjnu až listopadu. Přezimuje na mělčinách severního moře a Atlantiku až po moře Středozemní, někteří ptáci protahují i střední Evropou.

Rozšíření

Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie), Východní část Palearktické oblasti (východní Eurasie včetně Japonska a severní Číny), Orientální oblast (jižní Asie).

Význam

Na hnízdištích jsou místy vybírána vejce a prachové peří z hnízd, na tahu a v zimovištích je někdy lovnou zvěří.
V Červeném seznamu ČR je řazena do kategorie VU – zranitelný druh.

Výskyt v ČR

Husice liščí se u nás nepravidelně objevovala v malých počtech v průběhu celého roku. První hnízdění u nás bylo doloženo v roce 1972 na Kladensku, v tomto případě se ale s největší pravděpodobností jednalo o pár uniklý ze zajetí. V návaznosti na šíření druhu do vnitrozemí se ke konci 20. století počty pozorovaných ptáků začaly zvyšovat a v roce 1996 vzniklo první pravidelné hnízdiště u nás na odkalovací nádrži u Mydlovar na Českobudějovicku (v r. 1998 bylo na lokalitě pozorováno i 5 párů. Hnízdění je možné i jinde – počty ptáků pozorovaných v hnízdním období se zvyšují na různých rybnících v jižních Čechách, vyskytly se i na Lounsku, Kutnohorsku a na několika místech na Moravě. Přes zvyšující se počty pozorovaných ptáků u nás v letech 2001-03 nehnízdilo více než 2 páry.
V Evropě se stavy po poklesu z první poloviny minulého století stavy zvyšují, v současnosti na celém území hnízdí téměř 65 tisíc párů.

Reklamy
Morčák prostřední
Poštolka rudonohá
Reklamy
Send this to a friend