Foto příspěvky
Atlas

Konipas bílý

konipas bílý


Místně se tomuto ptáčkovi říká třasořitka. Konipas bílý je mírně menší než vrabec, ale je štíhlý a má dlouhý neposedný
ocas. Podle toho to lidové, ale i latinské jméno. Podobně je tomu i v jiných jazycích. Svědčí to o tom, že potřásání ocasem
je pro konipasa bílého a také pro jeho příbuzné druhy charakteristické. Když dosedne, okamžitě s ocasem potřepe
několikrát nahoru a dolů. Stejně tak tomu je, když konipas loví hmyz při své čiperné chůzi po zemi. Pravděpodobné
vysvětlení tohoto jeho jednání je, že tak odlákává případné predátory. Ti se při snaze jej ulovit soustředí na pohyblivý
ocas a při jejich útoku konipas odlétne na druhou stranu. Let má konipas bílý vlnkovitý. Zbarvení samce je sice
jednoduché, ale výrazné. Je černobílý. Na hlavě má černou masku s bílými tvářemi. Záda jsou šedá, břicho bílé, křídla
a ocas tmavé, okraj ocasu je pak bílý. Samice, jak už to u ptáků bývá, je zbarvena nevýrazně dohněda či šeda bez
výrazné kresby na hlavě.Výběr z galerie
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info Zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info volavka bílá zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info https://www.nasiptaci.info drozd_kvíčala www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info