Křivka obecná
Reklamy
Berneška tmavá
Výreček malý
www.nasiptaci.info

Sameček je červený, samička bledě žlutozelená. Zobák je překřížený. Hlas „klip…klip“. Obvykle je vysoko v korunách smrků.

Prostředí

Jehličnaté, především smrkové a modřínové lesy. V horách žije křivka obecná až do 3000 m n.m. Ptáci hnízdí rok od roku na jiném místě, podobně se také tito společenští ptáci shromažďují mimo dobu hnízdění. Nepravidelně přeletují vždy tam, kde právě hojně dozrávají semena smrků a modřínu.

Rozmnožování

Křivky obecné mohou hnízdit v každém ročním období, hlavně však v březnu, řidčeji v únoru, dubnu a v květnu. V modřínových lesích, jejichž semena dozrávají na podzim, mohou ptáci hnízdit podruhé v srpnu a září. V zimě hnízdí pouze ve smrkových lesích. Samička sedí na vejcích 14 až 16 dní, sameček ji při sezení krmí. Mladí ptáci opouštějí hnízdo 14 dní po vyklubání, ale rodiče je krmí ještě tak dlouho, dokud nemají dostatečně tvrdý zobák, aby jím mohli vylamovat smrkové šišky.

Potrava

Křivka obecná požírá výhradně semena smrků, borovic a modřínů. Ptáci šplhají po šiškách jako papoušci pomocí noh i zobáku, páčí svým speciálním zobákem šupiny ze šišek a vybírají jazykem semena. Nejsou ale dost silní na to, aby otevřeli pevně zavřenou borovou šišku. Severská křivka velká (L. pytyopsittacus) však dovede ještě jinačí kousky. Křivka bělokřídlá (L. leucoptera) z dalekého severu někdy přitahuje, stejně jako křivka velká, v invazi na jih.

Popis

Křivka obecná je pták větší než vrabec domácí s velkou hlavou a překříženým zobákem. Samec je cihlově červený, samice olivově hnědá se žlutým kostřecem. Mláďata mají proužkovanou spodní stranu těla. Křivka často šplhá ve vrcholcích smrků a hledá šišky. Létá rychle a vlnovitě a zdržuje se často v hejnech.
Hlas – opakované hlasité „kipp“ a „gipp“, zpěv tvoří cvrlikavé flétnové a skřípavé zvuky promíchané s vábením.

Ekologie

Hnízdění – hnízdí v horských smrkových lesích, při invazích i v rovinách. Hnízdí po celý rok, převážně však v lednu až dubnu. Hnízdo je tlustostěnná miska s hlubokou kotlinou umístěná ve vrcholcích vysokých smrků.
Samice sedí na vejcích 12 – 14 dnů a mláďata krmí oba rodiče po dobu 14 dnů.
Potrava – semena smrků a jedlí.
Křivka obecná je čásečně tažný pták s občasným invazním výskytem.

Rozšíření

Rozšíření prakticky kopíruje rozšíření jehličnanů na Zemi. Žije na většině Severní a Jižní Ameriky, ve většině Evropy a severní poloviny Asie, zasahuje i na severozápad Afriky a izolované populace žijí v jižní Asii. Jedná se o stálý až přelétavý druh, se značně nepravidelnými přesuny (v závislosti na úrodě šišek), které můžou mít až invazní charakter. V posledních desetiletích jsou počty v Evropě stabilní, odhadovány jsou na 5,8 milionu párů.
U nás patří mezi poměrně běžné druhy, ale se značně nepravidelným hnízděním. Nejpočetnější je v horských smrkových lesích, v nížinách prakticky chybí. V letech 2001-03 u nás hnízdilo 30-100 tisíc párů.

Reklamy
Berneška tmavá
Výreček malý
Reklamy
Send this to a friend