Atlas

Nové druhy ptáků v Evropě

Jak postupuje vědecké poznání, objevují se v Evropě i u nás nové druhy i rody ptáků. Nejde ale o zcela nové, dosud neznámé ptáky, jen o nová jména i těch nejběžnějších druhů, jako je sýkora modřinka. Nové poznatky o vzájemné (ne)příbuznosti jednotlivých taxonů, často založené na molekulárních analýzách, vedou nejčastěji k povyšování poddruhů na druhy (jsou-li jasně určitelné a nekříží-li se) a k dělení velkých rodů na několik menších. Někde ale můžeme dojít k závěrům zcela opačným, příkladem je sovice sněžní. Jazykové analýzy nemění systém, pouze poopravují špatně psaná jména (třeba nesouhlasící rody u jiřičky). Změny ve vědeckých názvech by ale rozhodně neměly vést ke snaze měnit zavedená česká jména.

Branta canadensis – berneška velká

Větší a menší poddruhy bernešky velké byly povýšeny na samostatné druhy.

Branta canadensis – berneška velká (Greater Canada Goose)

Branta hutchinsii – (Lesser Canada Goose) – české jméno nemá, navrhuji berneška menší

Hieraaetus ® Aquila rod orel

Taxonomie orlů je komplikovaná, dokud neproběhnou důkladné analýzy je nejvhodnější řadit všechny velké orly (kromě mořského) do rodu Aquila (i když volavý a křiklavý bývají řazeni i do zvláštního rodu Lophaetus).

Aquila clanga – orel volavý (Spotted Eagle)

Aquila pomarina – orel křiklavý (Lesser Spotted Eagle)

Aquila pennata – orel nejmenší (Booted Eagle) Aquila chrysaetos – orel skalní (Golden Eagle) Aquila fasciata – orel jestřábí (Bonelli’s Eagle) Aquila nipalensis – orel stepní (Stepe Eagle) Aquila rapax – orel okrový (Tawny Eagle)

Aquila heliaca – orel královský (Eastern Imperial Eagle)

Aquila adalbertii – orel iberský (Western Imperial Eagle;

dříve poddruh A. heliaca)

Catharacta skua ® Stercorarius skua

chaluha velká (Great Skua) Chaluha velká a pomořanská jsou si blíže příbuzné, než kterákoli z nich s chaluhou malou nebo příži- vnou. Není tedy možné vyčleňovat chaluhu velkou do samostatného rodu.

Larus argentatus ® některé poddruhy povýšeny

na druhy

Chlidonias hybrida – rybák bahenní (Whiskered Tern)

Chlidonias niger – rybák černý (Black Tern)

Chlidonias leucopterus – rybák bělokřídlý

(White-winged Black Tern) Sterna sandvicensis – rybák severní (Sandwich Tern) Sterna hirundo – rybák obecný (Common Tern) Sterna paradisaea – rybák dlouhoocasý (Arctic Tern)

Nyctea scandiaca ® Bubo scandiacus sovice sněžní (Snowy Owl)

Sovice sněžní je blízce příbuzná výru viržinskému, proto je řazena do rodu Bubo.

Hirundo daurica ® Cercopis daurica vlaštovka

skalní (Red-rumped Swallow) Vlaštovka skalní má blíže k jiřičkám než k vlaštovkách rodu Hirundo.

Hippolais pallida ® sedmihlásek šedý

Západní poddruh opaca byl vyčleněn jako samostatný monotypický druh, východní zůstává polytypický.

Hippolais opaca – sedmihlásek západní (Western Olivace- ous Warbler)

Hippolais pallida – sedmihlásek šedý (Eastern Olivaceous

Warbler)

Hippolais caligata – sedmihlásek malý

Původní poddruhy byly rozděleny.

Hippolais caligata – sedmihlásek malý (Booted Warbler)

Hippolais rama – sedmihlásek Sykesův (Sykes’s Warbler)

Phylloscopus brehmii ® Phylloscopus ibericus

budníček iberský (Iberian Chiffchaff)

Typový exemplář brehmii byl ve skutečnosti b. menší.

Corvus corone – vrána černá (Carrion Crow)

Corvus cornix – vrána šedá (Hooded Crow)

Serinus citrinella  zvonohlík citrónový

Korsický poddruh byl oddělen jako samostatný druh.

Serinus corsicanus – zvonohlík korsický (Corsican Finch)

Serinus citrinella – zvonohlík citrónový (Citril Finch)

Carduelis flammea čečetka zimní

Menší, hnědavý i u nás hnízdící poddruh cabaret byl oddělen od severské flammea jako samostatný druh. Flammea u nás zřejmě pouze zimuje.

Carduelis cabaret – čečetka tmavá (Lesser Redpol)

Carduelis flammea – čečetka zimní (Common Redpol

nebo ‚Mealy’ Redpol)

Larus argentatus – racek stříbřitý (Herring Gull –

První platný popis budníčka iberského je od Clauda                                                             

několik poddruhů)

Larus michahellis – racek středomořský (Yellow-legged

Gull – JV poddruh michahellis a atlant- ský atlantis)

Larus armenicus – racek arménský (Armenian Gull – monotypický)

Larus cachinnans – racek bělohlavý (Caspian Gull –

zařazení není jisté, stále uváděn

i jako Larus argentatus cachinnans)

Sternini ® rody rybáků

Rod Sterna zahrnoval několik geneticky jasně oddě- lených skupin, proto byl rozdělen na několik menších rodů (některé z nich se dříve již používaly).

Sternula albifrons – rybák malý (Little Tern)

Gelochelidon nilotica – rybák černozobý

(Gull-billed Tern)

Hydroprogne caspia – rybák velkozobý (Caspian Tern)

Ticehursta z roku 1937 jako Ph. ibericus.

Paridae sýkorovití

Rod Parus byl rozdělen do několika menších rodů. Parus byl jedním z největších ptačích rodů. Mezi zápa- dopalearktické sýkory tedy řadíme:

Cyanistes caeruleus – sýkora modřinka (Blue Tit) Cyanistes cyanus – sýkora azurová (Azure Tit) Parus major – sýkora koňadra (Great Tit)

Lophophanes cristatus – sýkora parukářka (Crested Tit)

Periparus ater – sýkora úhelníček (Coal Tit) Poecile lugubris – sýkora temná (Sombre Tit) Poecile montanus – sýkora lužní (Willow Tit) Poecile palustris – sýkora babka (Marsh Tit) Poecile cinctus – sýkora laponská (Siberian Tit)

Corvus corone vrána obecná

Vrána šedá a černá jsou samostatné druhy.

Miliaria calandra ® Emberiza calandra strnad luční Rod Miliaria byl začleněn zpět pod Emberiza, ales- poň dokud nebude Emberiza důkladně zrevidována.

Výběr z galerie
ledňáček říční www.nasiptaci.info volavka bílá volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.infoNové foto
www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info volavka bílá volavka bílá volavka bílá www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený zvonek zelený www.nasiptaci.info zvonek zelený www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info www.nasiptaci.info