Nové druhy ptáků v Evropě
Reklamy
Proč vlastně ptáky chránit?
Kachnička mandarínská

Jak postupuje vědecké poznání, objevují se v Evropě i u nás nové druhy i rody ptáků. Nejde ale o zcela nové, dosud neznámé ptáky, jen o nová jména i těch nejběžnějších druhů, jako je sýkora modřinka. Nové poznatky o vzájemné (ne)příbuznosti jednotlivých taxonů, často založené na molekulárních analýzách, vedou nejčastěji k povyšování poddruhů na druhy (jsou-li jasně určitelné a nekříží-li se) a k dělení velkých rodů na několik menších. Někde ale můžeme dojít k závěrům zcela opačným, příkladem je sovice sněžní. Jazykové analýzy nemění systém, pouze poopravují špatně psaná jména (třeba nesouhlasící rody u jiřičky). Změny ve vědeckých názvech by ale rozhodně neměly vést ke snaze měnit zavedená česká jména.

Reklamy

Branta canadensis – berneška velká

Větší a menší poddruhy bernešky velké byly povýšeny na samostatné druhy.

Branta canadensis – berneška velká (Greater Canada Goose)

Branta hutchinsii – (Lesser Canada Goose) – české jméno nemá, navrhuji berneška menší

Hieraaetus ® Aquila rod orel

Taxonomie orlů je komplikovaná, dokud neproběhnou důkladné analýzy je nejvhodnější řadit všechny velké orly (kromě mořského) do rodu Aquila (i když volavý a křiklavý bývají řazeni i do zvláštního rodu Lophaetus).

Aquila clanga – orel volavý (Spotted Eagle)

Aquila pomarina – orel křiklavý (Lesser Spotted Eagle)

Aquila pennata – orel nejmenší (Booted Eagle) Aquila chrysaetos – orel skalní (Golden Eagle) Aquila fasciata – orel jestřábí (Bonelli’s Eagle) Aquila nipalensis – orel stepní (Stepe Eagle) Aquila rapax – orel okrový (Tawny Eagle)

Aquila heliaca – orel královský (Eastern Imperial Eagle)

Aquila adalbertii – orel iberský (Western Imperial Eagle;

dříve poddruh A. heliaca)

Catharacta skua ® Stercorarius skua

chaluha velká (Great Skua) Chaluha velká a pomořanská jsou si blíže příbuzné, než kterákoli z nich s chaluhou malou nebo příži- vnou. Není tedy možné vyčleňovat chaluhu velkou do samostatného rodu.

Larus argentatus ® některé poddruhy povýšeny

na druhy

Chlidonias hybrida – rybák bahenní (Whiskered Tern)

Chlidonias niger – rybák černý (Black Tern)

Chlidonias leucopterus – rybák bělokřídlý

(White-winged Black Tern) Sterna sandvicensis – rybák severní (Sandwich Tern) Sterna hirundo – rybák obecný (Common Tern) Sterna paradisaea – rybák dlouhoocasý (Arctic Tern)

Nyctea scandiaca ® Bubo scandiacus sovice sněžní (Snowy Owl)

Sovice sněžní je blízce příbuzná výru viržinskému, proto je řazena do rodu Bubo.

Hirundo daurica ® Cercopis daurica vlaštovka

skalní (Red-rumped Swallow) Vlaštovka skalní má blíže k jiřičkám než k vlaštovkách rodu Hirundo.

Hippolais pallida ® sedmihlásek šedý

Západní poddruh opaca byl vyčleněn jako samostatný monotypický druh, východní zůstává polytypický.

Hippolais opaca – sedmihlásek západní (Western Olivace- ous Warbler)

Hippolais pallida – sedmihlásek šedý (Eastern Olivaceous

Warbler)

Hippolais caligata – sedmihlásek malý

Původní poddruhy byly rozděleny.

Hippolais caligata – sedmihlásek malý (Booted Warbler)

Hippolais rama – sedmihlásek Sykesův (Sykes’s Warbler)

Phylloscopus brehmii ® Phylloscopus ibericus

budníček iberský (Iberian Chiffchaff)

Typový exemplář brehmii byl ve skutečnosti b. menší.

Corvus corone – vrána černá (Carrion Crow)

Corvus cornix – vrána šedá (Hooded Crow)

Serinus citrinella  zvonohlík citrónový

Korsický poddruh byl oddělen jako samostatný druh.

Serinus corsicanus – zvonohlík korsický (Corsican Finch)

Serinus citrinella – zvonohlík citrónový (Citril Finch)

Carduelis flammea čečetka zimní

Menší, hnědavý i u nás hnízdící poddruh cabaret byl oddělen od severské flammea jako samostatný druh. Flammea u nás zřejmě pouze zimuje.

Carduelis cabaret – čečetka tmavá (Lesser Redpol)

Carduelis flammea – čečetka zimní (Common Redpol

nebo ‚Mealy‘ Redpol)

Larus argentatus – racek stříbřitý (Herring Gull –

První platný popis budníčka iberského je od Clauda                                                             

několik poddruhů)

Larus michahellis – racek středomořský (Yellow-legged

Gull – JV poddruh michahellis a atlant- ský atlantis)

Larus armenicus – racek arménský (Armenian Gull – monotypický)

Larus cachinnans – racek bělohlavý (Caspian Gull –

zařazení není jisté, stále uváděn

i jako Larus argentatus cachinnans)

Sternini ® rody rybáků

Rod Sterna zahrnoval několik geneticky jasně oddě- lených skupin, proto byl rozdělen na několik menších rodů (některé z nich se dříve již používaly).

Sternula albifrons – rybák malý (Little Tern)

Gelochelidon nilotica – rybák černozobý

(Gull-billed Tern)

Hydroprogne caspia – rybák velkozobý (Caspian Tern)

Ticehursta z roku 1937 jako Ph. ibericus.

Paridae sýkorovití

Rod Parus byl rozdělen do několika menších rodů. Parus byl jedním z největších ptačích rodů. Mezi zápa- dopalearktické sýkory tedy řadíme:

Cyanistes caeruleus – sýkora modřinka (Blue Tit) Cyanistes cyanus – sýkora azurová (Azure Tit) Parus major – sýkora koňadra (Great Tit)

Lophophanes cristatus – sýkora parukářka (Crested Tit)

Periparus ater – sýkora úhelníček (Coal Tit) Poecile lugubris – sýkora temná (Sombre Tit) Poecile montanus – sýkora lužní (Willow Tit) Poecile palustris – sýkora babka (Marsh Tit) Poecile cinctus – sýkora laponská (Siberian Tit)

Corvus corone vrána obecná

Vrána šedá a černá jsou samostatné druhy.

Miliaria calandra ® Emberiza calandra strnad luční Rod Miliaria byl začleněn zpět pod Emberiza, ales- poň dokud nebude Emberiza důkladně zrevidována.

Proč vlastně ptáky chránit?
Kachnička mandarínská
Reklamy
Send this to a friend