Orel královský
Reklamy
Orel křiklavý
Orel mořský
Reklamy

Velikost

Délka: 70-84 cm.
Rozpětí: 175-205cm, samice až 220 cm.
Hmotnost: M 2500-3000 g, F 2900-4000 g.Vejce:
Výška x šířka:63-83×53-63 mm.
Hmotnost:kolem 132 g.

Popis

Je poněkud menší než o.skalní. Staří ptáci jsou převážně černohnědí, týl žlutavý až téměř bílý. Na lopatkách párové světlé skvrny, ocas šedý se širokou tmavou koncovou páskou. Při plachtění drží křídla vodorovně (viz orel skalní, Aquila chrysaetos) Mají delší ocas i krk.
Mladí ptáci jsou světlejší, mají tmavé letky a ocas. V dalších letech je opeření skvrnité, postupně tmavne. Plně vybarveni jsou v 5. roce.

Ekologie

Nejčastěji se vyskytuje v nevysokých pohořích s listnatými lesy, nebo v lesích lužních. Hnízdo staví zpravidla na vysokých stromech. Od konce března snáší 2-3 vejce, na kterých se střídají oba rodiče 42-45 dní. Mláďata jsou pak na hnízdě krmena dalších 65-75 dní, a i po vylétnutí jsou ještě krmena rodiči v okolí hnízda. Častěji než u o.skalního bývá vyvedeno více než jedno mládě.
Potravu tvoří především středně velcí savci (sysel,křeček,zajíc) a mršiny, méně často ptáci.

Rozšíření

Orel královský se vyskytuje od jihovýchodní Evropy, přes Ukrajinu a jižní Rusko až po střední Sibiř. Na Pyrenejském poloostrově žije blízce příbuzný orel iberský (Aquila adalberti), který byl dříve považován za ssp. orla královského. Celková populace v Evropě se odhaduje maximálně na 400 párů.

V ČR v minulosti vzácně hnízdil. Od r. 1998 opět hnízdí 1-2 páry na Břeclavsku, vzácně se zatoulává na ostatní území státu. Z okolních zemí hnízdí 35-40 párů na Slovensku, 55-60 párů v Maďarsku a v r. 1999 zahnízdl 1 pár v Rakousku.
Staří ptáci jsou stálí, maximálně se potulují v okolí hnízdišť, mladí ptáci většinou zimují jižněji.

Význam

Zranitelný druh (VU).

Vyhledávání

Vyhledat obrázky pomocí Google | CalPhotos | Wikimedia
Vyhledat na internetu pomocí Google
Vyhledat pomocí BHL | EOL | GBIF | ITIS | Wikipedia

Orel křiklavý
Orel mořský
Reklamy
Send this to a friend