Právní příručka nejen pro ornitologa
Reklamy
Slavík obecný a tmavý – v čem se odlišují?

Je asi jen málo lidí, kteří se dovedou bez obtíží pohybovat mezi spletitými kličkami paragrafů. A přitom je jasné, že mnozí z nás to při své každodenní činnosti potřebují a se zákoutími paragrafů by se měli seznámit. Mezi takové patří i všichni zájemci o ochranu přírody a zvláště ochranu i výzkum ptactva, tedy především ornitologové, ať již profesionální či amatérští. Nejen jim je věnována publikace „Ptáci a zákon“.

Už její výstižný název naznačuje, že hlavním objektem zájmu ve vztahu k paragrafům jsou skutečně ptáci. I když se autoři nevyhýbají ani obecněji koncipovaným zákonům, odkazují se na ně především v poznámkách pod čarou a hlavní texty patří takřka výlučně avifauně. Ilustrace: Jiří Kaláček

Reklamy
Jistě není náhodou, že už v roce 1998, v souvislosti s plánovaným vstupem naší republiky do Evropské unie, vydala Česká společnost ornitologická publikaci „Legislativa EU a ochrana přírody“ zabývající se nutností přiblížit naši legislativu legislativě evropské. I předkládaná kniha se těmto otázkám věnuje, tentokrát již v době, kdy členy EU skutečně jsme. Na dalších stranách se autoři úspěšně snaží přiblížit zájemcům o avifaunu problematiku týkající se volně žijících ptáků i ptáků chovaných v zajetí pro potěšení či pro účely hospodářské. Za mimořádně důležité pokládám části věnované pozorování ptáků, jejich výzkumu včetně kroužkování, ale třeba i vyvěšování a kontrolám budek. Těmto činnostem, stejně jako záchraně zraněných živočichů, se u nás s nadšením věnuje několik stovek ornitologů a ochránců přírody, ovšem většinou bez dostatečné znalosti legislativy. Autoři samozřejmě nezapomněli ani na myslivost včetně lovu, sokolnictví, pytláctví a preparace ptáků. Samostatný rozsáhlý blok věnují u nás také velmi oblíbenému chovatelství.

Přestože jde o tematiku složitou a řeč paragrafů je všeobecně pokládána za nezáživnou, text je velmi čtivý, zlehčený ještě množstvím vtipných kreseb. Výborným nápadem je vkládání tématických boxů s konkrétními příklady z praxe.

Kniha „Ptáci a zákon“ by se měla naprosto jednoznačně stát součástí knihovny každého zájemce o ornitologii, chovatele i milovníka přírody. Ukazuje totiž legální cesty, jak spojit chvályhodnou lásku a zálibu k našim opeřencům s ryze profesionálním a legislativci nenapadnutelným přístupem.

Karel Šťastný
předseda ČSO
Obsah (ke stažení: 0.pdf, 126 kB)

 • 1 Úvod (ke stažení: 1.pdf, 146 kB)
  • 1.1 Jak příručku používat
  • 1.2 Základní pravidla práva ochrany přírody
  • 1.3 Jak postupovat ve styku s úřady
 • 2 Prameny právní úpravy (ke stažení: 2.pdf, 203 kB)
  • 2.1 Mezinárodní úmluvy
  • 2.2 Právní předpisy Evropské unie
  • 2.3 České právní předpisy
 • 3 Volně žijící ptáci (ke stažení: 3.pdf, 263 kB)
  • 3.1 Pozorování ptáků
  • 3.2 Fotografování, řlmování, nahrávky zvuku
  • 3.3 Výzkum
  • 3.4 Lov ptáků
  • 3.5 Získávání živých ptáků z přírody
  • 3.6 Sběratelství a preparace
  • 3.7 Neúmyslné ohrožení ptáků
 • 4 Ptáci v zajetí (ke stažení: 4.pdf, 247 kB)
  • 4.1 Obecné povinnosti chovatele
  • 4.2 Zájmový chov ptáků
  • 4.3 Záchranný chov a vypouštění odchovaných jedinců do přírody
  • 4.4 Chov ptáků v zoologických zahradách
  • 4.5 Chov pro vědecké účely
  • 4.6 Hospodářský chov
  • 4.7 Sokolnictví
  • 4.8 Handicapovaní jedinci
  • 4.9 Kříženci
  • 4.10 Dovoz a vývoz
  • 4.11 Komerční využití ptáků
 • 5 Další důležité informace (ke stažení: 5.pdf, 227 kB)
  • 5.1 Pohyb v krajině, vstup na pozemky
  • 5.2 Odpovědnost za protiprávní jednání
  • 5.3 Pravomoci kontrolních orgánů
  • 5.4 Postup při podezření na protiprávní jednání
  • 5.5 Právo na informace
 • 6 Odpovědné úřady (ke stažení: 6.pdf, 314 kB)
 • 7 Výklad pojmů
 • 8 Přehled právních předpisů
 • 9 Použitá a doporučená literatura
 • 10 Rejstřík
 • 11 English summary (ke stažení: Summary.pdf, 110 kB)
Slavík obecný a tmavý – v čem se odlišují?
Reklamy
Send this to a friend