Raroh lovecký
Reklamy
Brkoslav severní
Orel nejmenší
Raroh lovecký

Raroh lovecký má rozpětí křídel v rozmezí 130 až 140 centimetrů. Mladí ptáci jsou hnědaví, staří různé intenzívně šedí až po téměř čistě bílou s černými tečkami. Váží přibližně 1-1,3 kilogramů.

Prostředí

Raroh lovecký obývá skalnaté mořské pobřeží, s oblibou v blízkosti ptačích hnízd, ale i v hustě obsazených biotopech bělokurů.

Rozmnožování

Hnízdění začíná u tohoto druhu v dubnu nebo v květnu. Samice postupně snese 3 až 5 vajec, na nichž samice sedí 28 dní. Mladí poté ptáci opouštějí hnízdo po 50 dnech.

Potrava

V létě loví raroh hlavně mořské ptáky, v zimě častěji bělokury. Raroh loví ve vzduchu, na vodě i na zemi.

Všeobecně

Rarozi jsou tím bělejší, čím severněji žijí. Tito odedávna legendární lovečtí ptáci jsou dnes pytláky nejvíce ohroženi. Jejich množství je nepatrné. Raroh velký se používá k lovu kachen, bažantů a zajíců. Kromě toho se využívá jako biologická ochrana letišť.

Výcvik

Jedná se o velice inteligentního dravce, i když povahou je poněkud vznětlivý. Ačkoliv je jeho výcvik shodný s jinými sokolovitými, hodí se jen pro zkušenější sokolníky. Stejně jako u většiny sokolovitých se naprostá většina výcviku odehrává s vábítkem. Se sokolem (rarohem) loveckým se loví koroptve, bažanti, husy, menší zajíci, ve Skotsku bělokuři.

Výskyt:Východní Evropa, Asie
Velikost:47-55 cm
Hmotnost:1-1,3 kg
Počet vajec:3-5 ks
Inkubační doba:28 dnů
Reklamy
Brkoslav severní
Orel nejmenší
Reklamy
Send this to a friend