Ptačí oblasti – opatření

Souhrn doporučených opatření obsahuje základní identifikační a popisné údaje o ptačí oblasti, odborné a věcné zdůvodnění cílů a způsobů péče o předmět ochrany ptačí oblasti a rozpis jednotlivých opatření dle místa a času realizace. Součástí jsou i mapové přílohy.

Přezimující ptáci

U nás přezimující ptáci

sýkora koňadra – všeobecně známý pták u krmítek

sýkora modřinka – menší než koňadra s jasně modrou “čepičkou”

pěnkava obecná – v zahradách, sbírá potravu často na zemi

zvonek zelený

zvonek zelený – často v Read more

Stěhovaví ptáci

Přílety a odlety stěhovavých ptáků

Jméno ptáka Přílet/ měsíc Odlet/ měcíc Bělořit šedý IV IX Budníček lesní IV IX Bukač velký III – IV IX – X Čáp bílý III – IV IX – X Čejka chocholatá III – Read more

Ptáci – popis

Externí anatomie typického ptáka: 1 Zobák, 2 Hlava, 3 Oční kroužek, 4 Duhovka, 5 Hřbet, 6 Křidélko, 7 Lopatky, 8 Křídelní krovky, 9 Letky třetího řádu (ramenní), 10 Kostřec, 11 Rýdovací pera, 12 Podocasní krovky, 13 Stehno, 14 Kloub Read more

Ptačí řády

Dravci 

jsou ptáci podobného vzhledu, ale rozdílné velikosti. Nejmenší druhy dosahují délky těla okolo 15 centimetrů. Někteří supi nebo kondoři mají rozpětí křídel 3 metry a váží přes deset kilogramů. Všichni jsou přizpůsobeni k příjmu živočišné potravy. Většinou Read more

Ochrana ptáků

Druhy uvedené v příloze I, které musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochranyjejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření(předměty ochrany PO):Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně Read more

Ptáci obecně

ObecněPtáci jsou dvojnozí teplokrevní vejce snášející obratlovci, vyznačující se především opeřením, křídly vyvinutými z předních končetin a dutými kostmi. Celkem je známo asi 9600 jejich druhů.Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury, Read more