Ptačí oblasti čr
Seznam všech ptáků ČR
Ptačí oblasti - opatření

Se vstupem ČR do Evropské unie vznikla našemu státu povinnost vytvořit soustavu zvláště chráněných území neboli ptačích oblastí (Special Protection Areas = SPA), určených pro ochranu druhů, uvedených v příloze I Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS. V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště.

Návrhy ptačích oblastí připravila na základě daných ornitologických kritérií Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Ptačí oblasti mají svou rozlohou a počtem zajistit stabilitu populací druhů, pro které jsou vyhlašovány. Chráněna jsou takto hnízdiště, zimoviště nebo shromaždiště, přičemž se zvýšená pozornost věnuje hlavně mokřadům. V zásadě se upřednostňují přirozená nebo polopřirozená stanoviště, která jsou ornitologickým významem nebo typem stanoviště odlišitelná od okolí.

Bylo navrženo 41 lokalit, které již všechny byly nařízením vlády vyhlášeny ptačími oblastmi. Většina navržených ptačích oblastí (38) byla v navrženém rozsahu vyhlášena v průběhu let 2004 a 2005. Návrh na vyhlášení další PO Heřmanský stav-Odra-Poolší byl zamítnut a PO byla ve zmenšeném rozsahu vyhlášena až k 1.6.2008. Zbývající dvě oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář se, z důvodu konfliktu s rybničním hospodařením, dočkaly vyhlášení až v říjnu 2009.

Faktory, které negativně ovlivňují druhy ptáků v ptačích oblastech, jsou zejména nevhodné způsoby zemědělství, obhospodařování lesů, hospodaření na rybnících a trvalých travních porostech, či myslivecké aktivity, které nejsou v souladu s ochranou uvedených druhů a také neusměrněné rekreační aktivity.

Pro ochranu uvedených ptačích druhů jsou v ptačích oblastech přijímána opatření, která mají zabránit lovu, nelegálnímu odchytu, vybírání hnízd, ničení současných i potenciálních hnízdišť, zimovišť a shromaždišť i úrazům na vedeních vysokého napětí.

V každé ptačí oblasti probíhá pravidelně monitoring druhů, pro které byla ptačí oblast vyhlášena. Pro každý tento druh byly připraveny metodiky monitoringu, pomocí nichž se zjišťují trendy vývoje populací sledovaných druhů. Pro sledování uvedených druhů se používají takové standardizované metody, jimiž nedochází k rušení ani k jinému zásahu do přirozeného vývoje ptáků. Stejně jako pro druhy, byly i pro každou ptačí oblast připraveny plány monitoringu, shrnující poznatky o vývoji populací předmětů ochrany dané ptačí oblasti, o ochranných podmínkách, které je třeba na jejím území dodržovat a o negativních faktorech, které v oblasti mohou na ptačí populace působit.

Ptačí oblastiKrajpředměty ochrany ptačích oblastípočet předmětů ochrany
BeskydyMoravskoslezský, Zlínskýčáp černý, jeřábek lesní, tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, puštík bělavý, žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý10
Bohdanečský rybníkPardubickýchřástal kropenatý1
BoleticeJihočeskýchřástal polní, kulíšek nejmenší, jeřábek lesní, datlík tříprstý, skřivan lesní,5
BroumovskoKrálovéhradeckýsokol stěhovavý, výr velký2
Bzenecká Doubrava – Strážnické PomoravíJihomoravský, Zlínskýčáp bílý, moták pochop, lelek lesní, strakapoud prostřední, strakapoud jižní, skřivan lesní6
Českobudějovické rybníkyJihočeskýkvakoš noční, rybák obecný, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná5
Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřadyLibereckýjeřáb popelavý, moták pochop, lelek lesní, skřivan lesní, slavík modráček5
DehtářJihočeskýrybák obecný, husa velká2
Doupovské horyKarlovarský, Ústeckýčáp černý, včelojed lesní, výr velký, moták pochop, chřástal polní, lelek lesní, žluna šedá, datel černý, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, lejsek malý11
Heřmanský stav – Odra – PoolzíMoravskoslezskýbukáček malý, ledňáček říční, slavík modráček3
Hlubocké oboryJihočeskýstrakapoud prostřední, lejsek bělokrký2
Horní VsackoMoravskoslezský, Zlínskýčáp černý, jeřábek lesní, chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý, ťuhýk obecný7
Hostýnské vrchyZlínskýstrakapou bělohřbetý, lejsek malý2
Hovoransko – ČejkovickoJihomoravskýstrakapoud jižní, pěnice vlašská, strnad zahradní3
Jaroslavické rybníkyJihomoravskýkvakoš noční1
JeseníkyMoravskoslezský, Olomouckýjeřábek lesní, chřástal polní2
Jizerské horyLibereckýtetřívek obecný, sýc rousný2
KomárovPardubickýmoták pilich, kalous pustovka2
Králický SněžníkOlomouckýchřástal polní1
KrkonošeLiberecký, Královéhradeckýtetřívek obecný, sýc rousný, čáp černý, chřástal polní, lejsek malý, datel černý, slavík modráček tundrový7
KřivoklátskoStředočeský, Plzeňskývčelojed lesní, výr velký, kulíšek nejmenší, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek malý, lejsek bělokrký8
Labské pískovceÚsteckýsokol stěhovavý, chřástal polní, výr velký, datel černý4
Lednické rybníkyJihomoravskýkvakoš noční, husa velká, lžičák pestrý, zrzohlávka rudozobá4
LibaváMoravskoslezský, Olomouckýchřástal polní1
Litovelské PomoravíOlomouckýledňáček říční, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký3
Novodomské rašeliniště – KovářskáKarlovarský, Ústeckýtetřívek obecný, žluna šedá2
Novohradské horyJihočeskýjeřábek lesní, datlík tříprstý2
Orlické záhoříKrálovéhradeckýchřástal polní1
PálavaJihomoravskýčáp bílý, orel mořský, včelojed lesní, strakapoud jižní, strakapoud prostřední, pěnice vlašská, lejsek bělokrký, ťuhýk obecný8
PodyjíJihomoravskýstrakapoud jižní, pěnice vlašská2
PoodříMoravskoslezskýbukač velký, moták pochop, ledňáček říční, kopřivka obecná,4
Rožďalovické rybníkyKrálovéhradecký, Středočeskýmoták pochop, jeřáb popelavý2
ŘežabinecJihočeskýhusa velká a její tahové shromaždiště1
Soutok – TvrdonickoJihomoravskýčáp bílý, včelojed lesní, luňák hnědý, luňák červený, raroh velký, ledňáček říční, žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký9
Střední nádrž vodního díla Nové MlýnyJihomoravskýorel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní, husa běločelá a ostatní zimující vodní ptáci6
ŠumavaJihočeský, Plzeňskýtetřívek obecný, tetřev hlušec, čáp černý, chřástal polní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, jeřábek lesní, datlík tříprstý9
TřeboňskoJihočeskývolavka bílá, kvakoš noční, čáp černý, orel mořský, včelojed lesní, moták pochop, rybák obecný, kulíšek nejmenší, sýc rousný, lelek lesní, ledňáček říční, žluna šedá, datel černý, strakapoud prostřední, skřivan lesní, slavík modráček, husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý19
Údolí Otavy a VltavyJihočeský, Středočeskývýr velký, kulíšek nejmenší2
Vodní nádrž NechraniceÚsteckýhusa polní, zimující vodní ptáci2
Východní Krušné horyÚsteckýtetřívek obecný1
Žehuňský rybník – Obora KněžičkyKrálovéhradeckýbukáček malý, chřástal kropenatý2
Seznam všech ptáků ČR
Ptačí oblasti - opatření

Send this to a friend