Cvrčilka slavíková
Reklamy
Orlík krátkoprstý
Strnad viničný
Cvrčilka slavíková

Pták dlouhý 14 cm. Opeření není skvrnité, na horní straně těla červenohnědé, připomínající zbarvení slavíka. Mladí ptáci mají horní stranu těla tmavší, spodní červenější než ptáci staří. Cvrčilky žijí velmi skrytě v hustém rostlinstvu. Jen samečkové se na jaře objevují poněkud nápadněji, když např. vyletí zpívat na stéblo nebo se pustí do boje se sousedem a přitom se honí nad rákosím. Zpěv začíná několika mlaskavými tóny (podobnými mlaskání bublin bahna), pak následuje trylek, který začíná tlumeně a pomalu a pak je stále pronikavější a jasnější. V květnu a v červnu zpívají samečkové od rána do noci i za největšího poledního vedra.

V červenci je jejich zpěv slyšet ještě v ranních a večerních hodinách, v srpnu už jen tu a tam. Když tok vrcholí, zpívají samečkové z vrcholu rákosového stébla. Otvírají přitom doširoka zobáček, čepýří peří na hrdle a otáčejí za zpěvu hlavou sem a tam, takže místo, kde pták zpívá, jen stěží určíme. Při sebemenším vyrušení cvrčilka slavíková zmizí u země, po jisté době začne zase váhavě zpívat dole v houštině, s každou slokou stoupá výš a brzy zas sedí nahoře na původním místě.

Prostředí

Cvrčilka slavíková žije jen v největších rákosinách, v nichž rostou mezi rákosím i ostřice a jiné bažinné rostliny tvořící houštiny stébel, v jakých jiní rákosníci už žít nemohou. Na hnízdišti musí být otevřené vodní plochy a měly by tu být i vtroušené křoviny. Cvrčilky jsou tažní ptáci, kteří přezimují v jižní části Středomoří, v údolí Nilu až do tropického pásma a v tůních v povodí Eufratu.

Rozmnožování

Samečkové jsou nápadní už v den svého návratu díky vyluzovanému zpěvu. Asi o 2 až 3 týdny nato staví ptáci hnízdo: sameček přináší rákosové listy dlouhé až 25 cm z vody, samička z nich staví. Hnízdo je zevně velmi mělké a připomíná nahromaděné staré rákosí. Shora je kryto vrstvou stébel před deštěm a leží jen nejvýše 30 cm nad močálem nebo vodní hladinou. Na vejcích sedí jen samička a sameček ji přitom krmí. V jižní Evropě hnízdí cvrčilky slavíkové od poloviny dubna do června, na severu od poloviny května do června. Většinou mají dvě snůšky, každou s 5 až 6 vejci dlouhými asi 20 mm. Sezení na vejcích trvá 12 až 13 dnů, mláďata zůstávají na hnízdě 12 až 14 dnů.

Potrava

Cvrčilka slavíková požírá jemný hmyz jako jsou housenky, chrastici a pavouci.

Reklamy
Orlík krátkoprstý
Strnad viničný
Reklamy
Send this to a friend