Domy  versus  ptáci
Reklamy
Jak správně přikrmovat  ptáky
Novější druhy v Evropě

Téměř vše,  co  člověk  dělá, poškozuje určitým způsobem přírodu. Například i  taková  zdánlivě  bohulibá  činnost, jako  je  zateplení domů nebo oprava střechy, může způsobit smrt  některým živočichům či dokonce zánik celých kolonií. Nevěříte?

Rorýsi původně  hnízdili ve skalách. Již před mnoha staletími však přišli na to, že blízkost člověka je pro ně výhodná.
Domy  versus  ptáci

a častým argumentem bývá, že „zvířatům patří příroda, ale domy jsou pro lidi“.

Reklamy

K nejčastějším střetům se zákonem dochází při opravách střech a zateplování domů. Díky neznalosti zákona  (která  se  bohužel  mnohdy týká i stavebních úřadů) je často výměna krovů a  střešní  krytiny prováděna  v  hnízdní  době, obklady panelových domů polystyrénem probíhají v době kojení mládat netopýrů.

Profil,  který ptákům i netopýrům slouží jako  průchod přes  polystyrénové obložení do  původního otvoru.

jí svá jednoduchá hnízda na půdách a zakrytých okapových římsách domů. V  posledních dvou desetiletích se naučili využívat i štěrbinovité větrací otvory v střešním plášti panelových domů. Proč? Je to nejbezpečnější místo, jaké si pro výchovu svých mládat  mohou  přát  –  tam se žádný predátor nedostane!

Také  kavka  původně  hnízdila  na  skalách nebo v dutinách stromů v parcích a listnatých lesích. Dnes ale téměř úplně přesídlila do měst, kde hnízdí v nepoužívaných komínech, na věžích, půdách a římsách domů.

Tito ptáci přišli do měst většinou proto, že v přírodě ztratili životní podmínky. Jejich počet- ní stavy se dramaticky snížily, přitom ptáci žijící ve městech tvoří většinu naší populace. Proto se dostali na seznam zvláště chráněných živočichů a  jsou  tedy podle  české  legislativy chráněni. S tím většina lidí souhlasí. Zákon ale říká, že chráněna jsou i jejich hnízdiště, vejce, mládata a  úkryty. A  tady  často  bývá ohnisko  napětí a střetu – obyvatelé domů si chrání svůj majetek vždy spojeno s uzavřením štěrbinovitých otvorů střešního  pláště mřížkou. Rušení a především uzavření dutiny mají fatální následky pro samici sedící na vejcích i pro nevylétlá mládata. Je tedy nezbytně   nutné    provádět   stavební   práce mimo období 15. 4. až 15. 8. Zároveň je třeba respektovat možný výskyt netopýrů. Proto otvory, odkud netopýři vyletují, není možné uzavírat ani mimo tento termín.

Aby byly hnízdiště rorýsů a úkryty netopýrů zachovány i po zateplení domů, je nutné ponechat  ne-li všechny, tak  alespoň část větracích otvorů  nezakrytých. Řešením může být např. plechový nebo plastový profil o stejném půdorysu a rozměrech (!), jaké má větrací otvor, který poslouží jako průchod přes polystyrénové obložení  do  původního otvoru.  Připevňuje se  na dům tak, aby byl samonosný a držel nezávisle na polystyrénu. Vnitřek tohoto nástavce je potřeba  zdrsnit – vymazat tmelem, aby nebyl kluzký. Takto zpřístupnit je třeba hlavně otvory, které nejsou přímo nad okny bytů.

Součástí oprav sedlových střech je mj. absolutní uzavření půdy, které má zabránit průniku
Otvory ve střešním plášti zrevitalizovaného domu v Poličce,  které byly při zateplení

v září  2006  ponechány otevřené, rorýsi  využili i letos ke hnízdění.

holubů a kun. Na uzavřené půdě je pak zne- možněn i výskyt netopýrů nebo hnízdění rorýsů a kavek. Proto  je nutné  ještě před zahájením opravy zjistit, je-li dům těmito druhy obýván, a pokud ano, kterými otvory zvířata na půdu pronikají. Zachování těchto  vstupních  otvorů není nutné se obávat, protože holubi jimi pro- lézt nedokážou. Termín rekonstrukce  je opět nutné posunout mimo období rozmnožování, tj. na dobu od 15. 8. do 15. 4.

Jako částečnou náhradu za zničená hnízdiště lze instalovat budky pro rorýse a kavky. Umísujeme je co nejvýše u střechy, pod římsou nebo pod balkonem, aby na ně nepršelo. Povrchovou úpravu budek je možné sladit s omítkou domu, aby opticky nerušila. Vyvěšování budek je však třeba chápat jako nouzové a doplňkové řešení. Nejjednodušší, nejlevnější a  pro  ptáky nejbezpečnější zůstává zachování hnízdních možností na domech.

Soužití s ptáky „pod jednou střechou“ může vyvolat strach  z  přenosu  chorob  či parazitů. Tyto obavy ovšem nejsou  na  místě, protože popisované druhy ptáků nemají žádné parazity přenosné  na  člověka a  riziko  nákazy zvířecí nemocí je opravdu jen hypotetické.

Jak správně přikrmovat  ptáky
Novější druhy v Evropě
Reklamy
Send this to a friend