Novější druhy v Evropě
Reklamy
Domy  versus  ptáci
Pěnice - určování

Jak postupuje vědecké poznání, objevují se v Evropě i u nás  nové druhy i rody  ptáků. Nejde ale  o zcela  nové, dosud neznámé ptáky, jen  o nová jména i těch nejběžnějších druhů, jako  je sýkora modřinka. Nové  poznatky o vzájemné (ne)příbuznosti jednotlivých taxonů, často založené na  molekulárních analýzách, vedou nejčastěji k povyšování  poddruhů na  druhy (jsou-li jasně určitelné a nekříží-li se) a k dělení velkých  rodů na  několik menších. Někde ale  můžeme dojít k závěrům zcela  opačným, příkladem je sovice sněžní. Jazykové analýzy nemění systém, pouze poopravují špatně psaná jména (třeba nesouhlasící rody   u  jiřičky).  Změny  ve  vědeckých názvech by  ale  rozhodně neměly vést  ke snaze měnit zavedená česká  jména.

Reklamy

Navrhovaných změn bývá  mnoho, ne  všechny ale  obstojí ve zkoušce času.  Následují- cí přehled zahrnuje vybrané taxony, se  kterými se  nejspíše setkáme na  cestách po Evropě, a rozhodně není závazný ani  definitivní. Má  pouze pomoci zorientovat se v různých názvech objevujících se nejen v  literatuře, případně motivovat k rozlišování  v terénu (např. vrána šedá a černá). Přehled byl zpracován podle souhrnného článku v British Birds 06/2006, v němž jsou uvedeny obsáhlé literární prameny. Na něj odkazuji případné zájemce o podrobnější informace.
Sýkora  parukářka nese nyní  latinské rodové jméno

Lophophanes, tedy „ukazující chocholku“.

Branta canadensis – berneška velká

Větší a menší poddruhy bernešky velké byly povýšeny na samostatné druhy.

Branta canadensis – berneška velká (Greater Canada Goose)

Branta hutchinsii – (Lesser Canada  Goose) – české jméno nemá, navrhuji berneška menší

Chlidonias hybrida – rybák bahenní (Whiskered Tern)

Chlidonias niger – rybák černý (Black Tern)

Chlidonias leucopterus – rybák bělokřídlý

(White-winged  Black Tern) Sterna sandvicensis – rybák severní (Sandwich Tern) Sterna hirundo – rybák obecný (Common Tern) Sterna paradisaea – rybák dlouhoocasý  (Arctic Tern)

Hieraaetus Aquila rod orel

Taxonomie orlů je komplikovaná, dokud neproběhnou důkladné analýzy je nejvhodnější řadit všechny velké orly (kromě mořského) do rodu Aquila (i když volavý a křiklavý bývají řazeni i do zvláštního rodu Lophaetus).

Aquila clanga – orel volavý (Spotted Eagle)

Aquila pomarina – orel křiklavý (Lesser Spotted  Eagle)

Aquila pennata – orel nejmenší (Booted Eagle) Aquila chrysaetos – orel skalní (Golden Eagle) Aquila fasciata – orel jestřábí (Bonelli’s Eagle) Aquila nipalensis – orel stepní (Stepe Eagle) Aquila rapax – orel okrový (Tawny Eagle)

Aquila heliaca – orel královský (Eastern Imperial Eagle)

Aquila adalbertii – orel iberský (Western Imperial Eagle;

dříve poddruh A. heliaca)
Nyctea scandiaca Bubo scandiacus sovice sněžní (Snowy Owl)

Sovice sněžní je blízce příbuzná výru viržinskému, proto je řazena do rodu Bubo.      

Hirundo daurica Cercopis daurica vlaštovka skalní (Red-rumped Swallow)

Vlaštovka skalní má blíže k jiřičkám než k vlaštovkách rodu Hirundo.

Hippolais pallida sedmihlásek šedý

Západní poddruh opaca byl vyčleněn jako samostatný monotypický druh, východní zůstává polytypický.

Hippolais opaca – sedmihlásek západní (Western Olivace- ous Warbler)


Druhové vědecké jméno jiřičky obecné bylo  opraveno na  gramaticky správné urbicum namísto bývalého urbica.

Corvus corone – vrána černá (Carrion Crow)

Corvus cornix – vrána šedá (Hooded Crow)

Serinus citrinella   zvonohlík citrónový

Korsický poddruh byl oddělen jako samostatný druh.

Hippolais pallida – sedmihlásek  šedý (Eastern Olivaceous Warbler)

Serinus corsicanus – zvonohlík korsický (Corsican Finch)

Catharacta skua Stercorarius skua

chaluha velká (Great Skua) Chaluha velká a pomořanská jsou si blíže příbuzné, než kterákoli z nich s chaluhou  malou nebo příži- vnou. Není tedy možné vyčleňovat chaluhu velkou do samostatného rodu.

Larus argentatus  → některé poddruhy povýšeny na druhy
Hippolais caligata – sedmihlásek malý

Původní poddruhy byly rozděleny.

Hippolais caligata – sedmihlásek malý (Booted Warbler)

Hippolais rama – sedmihlásek  Sykesův (Sykes’s Warbler)

Phylloscopus brehmii Phylloscopus ibericus

budníček iberský (Iberian Chiffchaff)

Typový exemplář brehmii byl ve skutečnosti b. menší.
Serinus citrinella – zvonohlík citrónový (Citril Finch)          

Carduelis flammea čečetka zimní

Menší, hnědavý i u nás hnízdící poddruh cabaret byl oddělen od severské flammea jako samostatný druh. Flammea u nás zřejmě pouze zimuje.

Carduelis cabaret – čečetka tmavá (Lesser Redpol)

Carduelis flammea – čečetka zimní (Common Redpol nebo ‚Mealy‘ Redpol)

Larus argentatus – racek stříbřitý (Herring Gull –
První  platný  popis  budníčka  iberského  je  od  Clauda  několik poddruhů)

Larus michahellis – racek středomořský (Yellow-legged

Gull – JV poddruh  michahellis  a atlantský atlantis)

Larus armenicus – racek arménský (Armenian Gull –monotypický)

Larus cachinnans – racek bělohlavý (Caspian Gull –zařazení není jisté, stále uváděni jako Larus argentatus cachinnans)

Sternini rody rybáků

Rod Sterna zahrnoval několik geneticky jasně oddě- lených skupin, proto byl rozdělen na několik menších rodů (některé z nich se dříve již používaly).

Sternula albifrons – rybák malý (Little Tern)

Gelochelidon nilotica – rybák černozobý

(Gull-billed Tern)

Hydroprogne caspia – rybák velkozobý (Caspian Tern)

Ticehursta z roku 1937 jako Ph. ibericus.                  

Paridae sýkorovití

Rod Parus byl rozdělen do několika menších rodů. Parus byl jedním z největších ptačích rodů. Mezi zápa- dopalearktické sýkory tedy řadíme:

Cyanistes caeruleus – sýkora modřinka  (Blue Tit) Cyanistes cyanus – sýkora azurová  (Azure Tit) Parus major – sýkora koňadra  (Great Tit)

Lophophanes cristatus – sýkora parukářka  (Crested Tit)

Periparus ater – sýkora úhelníček (Coal Tit) Poecile lugubris – sýkora temná  (Sombre Tit) Poecile montanus – sýkora lužní (Willow Tit) Poecile palustris – sýkora babka (Marsh Tit)

Poecile cinctus – sýkora laponská (Siberian Tit)                

Domy  versus  ptáci
Pěnice - určování
Reklamy
Send this to a friend