Hvízdák eurasijský
Reklamy
Krkavec velký
Sýkora uhelníček
hvízdák eurasijský

Velikost

Délka: 42-50 cm.
Rozpětí: 71-85 cm.
Hmotnost: 400-1090 g.

Popis

Hvízdák eurasijský je středně velká plovavá kachna s kratším modrošedým zobákem a zakulacenou hlavou. Samec ve svatebním šatě má červěně hnědou hlavu se smetanově žlutým temenním proužkem a vínově červenou hruď, v prostém šatě je červeně až skořicově hnědý s bílými pery v ramenní části křídel. Samice je hědavě zbarvená se zřetelným vlnkováním. Mláďata jsou hnědá. V letu je patrné bílé pole na svrchní části křídla.
Hlas – samec hlasitě píská „huiu“ nebo „viu“, samice volá vrzavě „trrr“.

Ekologie

Hnízdění – Hvízdák je severský druh vzácně hnízdící na našich rybnících. Hnízdí v květnu až červnu jednou ročně. Hnízdo se šedavou vystélkou z prachového peří je umístěno v pobřežní vegetaci.
Samice snáší 7 – 11 smětanově žlutých vajec na kterých sedí sama a poté doprovází nekrmivá mláďata.
Potrava – převážně rostlinná.
Hvízdák eurasijský je tažný pták, ze zimovišť v Africe a jižní Asii se vrací počátkem dubna a odlétá v září až listopadu.

Rozšíření

Hnízdí od Islandu přes britké ostrovy a Skandinávii a dále v severní polovině Asie mimo nejsevernějších oblastí. Ve střední Evropě hnízdí jen nepravidelně jednotlivé páry. Mimo populací ze severozápadu areálu tažný druh zimující jižně od hnízdišť až do tropů – Středomoří, severní polovina Afriky, Malá Asie, jižní Asie, Japonsko.
Přes naše území pravidelně protahuje a v malém množství přezimuje, v hnízdním období bývá zaznamenán vzácně. Hnízdí u nás zcela vyjímečně, první doklad je z roku 1967 z Mostecka, druhé hnízdění bylo doloženo v roce 1998 opět v severních Čechách.

Hvízdák euroasijský je středně velká plovavá kachna s kratším modrošedým zobákem a zakulacenou hlavou. Délka těla je 45 – 51 cm, rozpětí křídel 71 – 85 cm a hmotnost 0,4 – 1 kg. Samec ve svatebním šatě má červeně hnědou hlavu se smetanově žlutým temenním proužkem a vínově červenou hruď. Samice je hnědavě zbarvená se zřetelným vlnkováním. Mláďata jsou hnědá.

Je to tažný druh, zimující v severozápadní Evropě, Středomoří, jižní Asii, Číně a v Japonsku. Hnízdí početně v jednotlivých párech na mělkých bažinatých vodách obklopen křovinatými nebo řídkými stromovými porosty. Hnízdo je plochá kotlinka, často mezi kameny, vystlaná rostlinným materiálem a prachovým peřím. Samice snáší 8 až 9 smetanově žlutých vajec, na kterých se pár v sezení střídá po dobu 24 až 25 dnů. Samec se účastní i vodění mláďat.

ZAJÍMAVOSTI

své jméno dostal podle hlasitého hvizdu, který vydává kačer; přes území ČR jen protahuje.

Krkavec velký
Sýkora uhelníček
Reklamy
Send this to a friend