Kalous pustovka
Reklamy
Potápka žlutorohá
Moták lužní
kalous pustovka
Reklamy

Kalous pustovka je sova velká jako kalous ušatý, má však delší křídla, v rozpětí asi jeden metr. Peří na hrudi je podélné žíhané. Péřová ouška nenápadná. Odpočívá na zemi, za tahu s oblibou v řepných polích. Létá nízko a loví za denního světla.

Prostředí

Otevřená krajina s vodou. „Cikánský pták“, který odpočívá a hnízdí tam, kde je dostatek potravy a zase zmizí, je-li potravy málo.

Rozmnožování

V březnu a v dubnu předvádí ve dne i večer sameček svatební let nad hnízdištěm, přičemž plácá křídly a hlasité křičí. Pustovka je jediná sova, která dovede postavit hnízdo – je to asi nutné, aby mohla zahnízdit v podmáčené nížině. Hnízdo pod převislou vegetací vystýlá stébly. Na vejcích sedí jen samice, a to velmi pevně. Když se někdo k hnízdu přiblíží, nasazuje si pták grimasu, které se výstižně říká „kozlí obličej“. Sameček útočí na vetřelce u hnízda plácáním křídel. Mnohý statečný pták byl už při obraně hnízda ubit klackem. Snůška obsahuje 3 až 5 vajec a samice je snáší během dvou dnů. V letech, kdy se přemnoží myši, může stoupnout počet vajec na 10 i více. Samice sedí od snesení prvního vejce 27 dní. Za příznivých potravních podmínek může v srpnu nebo i později dojít ke druhému hnízdění. Mláďata se vyškrabávají z hnízda po 14 až 17 dnech, ukrývají se v rostlinách a ohlašují se rodičům přinášejícím potravu žebravými hvízdavými zvuky. Ve stáří 4 týdnů už dovedou létat, ale trvá ještě nejméně další 4 týdny, než jsou schopna sama se i živit – do té doby jim rodiče obstarávají potravu. Zahnány do úzkých brání se mladé pustovky, které ještě nedovedou létat, přemety a jako všechny sovy i klapáním zobáků, přičemž vypadají hrozivěji, nežli ve skutečnosti jsou. Proti nepřátelům ze vzduchu se vrhají na záda a nastavují jim drápy.

Potrava

Kalous pustovka vyhledává kořist za výzvědného letu zrakem, ne sluchem. Tato sova ráda odpočívá na kamenech a kůlech, nikdy však na stromech. Zvlášť aktivní je za soumraku. Tu a tam se zastaví ve třepotavém letu na místě, aby si terén pozorněji prohlédla. Hlavní kořistí pustovky jsou myši, na severu i lumíci. Má-li bohatý úlovek, klade zásobu mrtvých zvířat v okolí hnízda. Kromě myší loví pustovka i ptáky žijící na zemi, jež překvapí především v noci ve spánku, dále i krysy, křečky a mladé kachny. Když jsou nablízku kolonie mořských ptáků, věnuje se v době hnízdění výhradně jejich mláďatům.

Všeobecně

Pustovky jsou nestálí ptáci – tam, kde se přemnoží myši, objeví se sovy a zůstávají zde, dokud je stůl prostřen. Za tahu společně odpočívají a jsou bohužel často uloveny při podzimních lovech koroptví. Přezimují v okolí Středozemního moře a na jih od Sahary. Tento druh sov má obrovský areál rozšíření – žijí po téměř celé mírné a chladné Eurasii, v Severní Americe a v části Jižní Ameriky včetně Galapág.

Potápka žlutorohá
Moták lužní
Reklamy
Send this to a friend