Luněc šedý
Koliha velká
Strakapoud malý
luněc šedý

Velký asi jako poštolka (31 – 35 centimetrů). Rozpětí křídel se u tohoto druhu pohybuje kolem 75 centimetrů. Díky holubově šedému hřbetu a červeným očím je luněc šedý nezaměnitelný, když stojí ve vzduchu a pomalu třepetá křídly. U mladých i dospělých ptáků je nápadné jasně červené zbarvení očí.

Prostředí

Je značně rozšířen v tropických oblastech, jen zřídka v savanách, stepích a polopouštích. Obývá otevřené krajiny a polopouště na území subsaharské Afriky a tropické Asie, izolovaně se luněc šedý vyskytuje také ve Španělsku a Portugalsku, odkud vzácně zalétává až do střední Evropy.

Rozmnožování

Na rozdíl od ostatních dravců staví luněc šedý hnízdo většinou nízko v trnitých křovinách. Hnízdí na jaře. Samice snáší většinou 3-4 vejce (výjimečně až 6 vajec), které poté zahřívá zhruba 28 dnů. Mláďata pak opouští hnízdo po 30 – 40 dnech.

Potrava

Potravu tohoto druhu tvoří převážně hmyz, zvláště pak kobylky, na něž číhá bud z vyvýšeného místa, nebo které vyhlíží při třepotavém výzvědném letu. Mimo to se luněc šedý živí i malými savci a ptáky. Stylem lovu připomíná tento pták motáky, na rozdíl od kterých však často zůstává stát ve vzduchu na jednom místě, podobně jako poštolka obecná.

Velikost

Délka: 30-36 cm.
Rozpětí křídel: 70-85 cm.
Hmotnost: cca. 230 g.

Vejce.
Výška x šířka:35-43×28-33 mm.
Hmotnost:kolem 21 g.

Popis

Velikosti poštolky. Dospělí ptáci mají bílý spodek těla, vrch modravě šedý. Čistě bílý ocas, černá ramena. Mladí ptáci jsou celkově tmavší.

Ekologie

Původně stepní druh, v kulturní krajině obsazuje pole. Hnízdo staví ve vidlicích stromů, méně často na skalách. Snáší obvykle 3-5 vajec, na kterých sedí 25-28 dní. Dalších 25-30 dní rodiče pečují o mladé na hnízdě.
Potrava – hlavně drobní hlodavci a velký hmyz (brouci a rovnokřídlí).

Rozšíření

E. c. caeruleus -v Evropě hnízdí do 2000 párů na Pyrenejském poloostrově.D ále na západ se vzácně zatoulávají jednotlivé kusy, u nás dosud pozorován dvakrát. Dále obývá mimo Sahary celou Afriku a jižní Asii po Malajský poloostrov.

Koliha velká
Strakapoud malý

Send this to a friend